Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Høringssvar

Når Folketinget behandler et nyt lovforslag eller et ændringsforslag til en gældende lov, sender de det ud til høring hos de organisationer, der har en interesse i det. Nogle kommuner sender også forslag til nye retningslinjer og planer i høring. Nedenfor finder du de høringssvar, som ABF har udarbejdet.

2021:

Høring over regnskabsvejledning for andelsboligforeninger.

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Høring over bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger.

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

2020:

Høring over L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

Høring af forslag til nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune.

Høring over bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

Høring over udkast til ændring af ejendomsvurderingsloven.

Høring over udkast til forslag til lovforslag om ny lov om leje og ny lov om boligforhold.

Høring over 3 udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Høring i forbindelse med evaluering af planloven.

Høring over udkast til vejledning om bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

2019:

Høring over udkast til forslag til lov om ejerlejligheder.

Høring over udkast til Vejledning n. [xx] om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfælleskaber.

2018:

Høring over udkast til forslag til lov om lov om ændring af andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (mere robuste andelsboligforeninger).

2016:

Henvendelse til Folketingets Boligudvalg vedr. lejelovens præceptive regel om tilbudspligt.

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.