Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Høringssvar

Når Folketinget behandler et nyt lovforslag eller et ændringsforslag til en gældende lov, sender de det ud til høring hos de organisationer, der har en interesse i det. Nogle kommuner sender også forslag til nye retningslinjer og planer i høring. Nedenfor finder du de høringssvar, som ABF har udarbejdet.

2022:

2. maj 2022:
Henvendelse til Erhvervsudvalget om forslag til ny bogføringslov.

2021:

23. november 2021:
Høring over regnskabsvejledning for andelsboligforeninger.

10. august 2021:
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelse og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

7. juni 2021:
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

19. maj 2021:
Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger

8. marts 2021:
Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

2020:

3. december 2020:
Høring over L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

3. december 2020:
Høring af forslag til nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune.

1. december 2020: 
Høring over bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

29. oktober 2020:
Høring over udkast til ændring af ejendomsvurderingsloven.

18. september 2020:
Høring over udkast til forslag til lovforslag om ny lov om leje og ny lov om boligforhold.

20. marts 2020:
Høring over 3 udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

28. januar 2020:
Høring i forbindelse med evaluering af planloven.

17. januar 2020:
Høring over udkast til vejledning om bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

2019:

4. oktober 2019:
Høring over udkast til forslag til lov om ejerlejligheder.

21. maj 2019:
Høring over udkast til Vejledning n. [xx] om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfælleskaber.

2018:

5. januar 2018:
Høring over udkast til forslag til lov om lov om ændring af andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (mere robuste andelsboligforeninger).

2016:

18. maj 2016:
Henvendelse til Folketingets Boligudvalg vedr. lejelovens præceptive regel om tilbudspligt.

8. januar 2016:
Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.