Spring navigationen over og gå direkte til indhold

AKTIVITETER

Se vores aktivitetskalender for hele landet.

Du ser alle aktiviteter

Dialogmøde - Nykøbing Sjælland

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

Kreds Vestsjælland inviterer dig og medlemmer af din bestyrelse til dialogmøde for andelsboligforeninger, der ligger i og omkring Nykøbing Sjælland.

Dialogmødet er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem bestyrelser. Vi tager sammen fat på det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag.

Emner på mødet:

 • Hvordan håndteres Ventelister/Interesselister?
 • Hvordan laver I Vedligeholdelsesplan/Budget til vedligeholdelsesplaner?
 • Hvordan foregår kommunikationen i jeres forening?

ABF’s medlemsrådgivning deltager ikke i et dialogmøde. Det er derimod et møde, hvor man kan sparre med hinanden på tværs af andelsboligforeninger.

På mødet kan max deltage 3 bestyrelsesmedlemmer per forening.

Kreds Vestsjælland byder på en kop kaffe, te og kage.

LÆS MERE
 • 04. marts 2024
 • 18:30-21:00
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Dialogmøde - Nykøbing Sjælland

Ladestandere, Finansiering og Fejring af ABF's 50-års Jubilæum! - Nykøbing Falster

Bliv klogere på ladestander til elbiler og vær samtidig med til at fejre ABF’s 50års jubilæum

Din lokale ABF-kreds har fornøjelsen af at invitere til dette arrangement, hvor I bl.a. får mulighed for at høre om ladestanderløsning til el- og hybridbiler fra Zapp Mobility, få gode råd ift. finansiering af renoveringer fra vores bank-samarbejdspartner Nordea og samtidig være med til at markere ABF’s første 50 år.
 
 
Der vil undervejs være lidt let forplejning og god tid til at netværke og have dialog med andre lokale andelsboligforeninger og stille spørgsmål til jeres lokale ABF kredsrepræsentanter og ABF’s landsledelse. 

Dagens program

ABF fylder 50 år d. 15/3 2024. Vi vil i løbet af året markere den store begivenhed ved flere lejligheder, og vi tager hul på årets fejringer, men dette lokale arrangement, hvor vi samtidig kaster lys over et af de pt. mest efterspurgte emner blandt ABF’s medlemsforeninger, nemlig etablering af ladestandere til elbiler. 
 
Der er nemlig mange spørgsmål der melder sig, når man går med overvejelser om at etablere ladeløsninger til el- og hybridbiler. Hvad er den nyeste teknologi inden for ladestanderløsninger? Skal vi lave fælles foreningsløsninger eller individuelle andelshaverløsninger? Er der udfordringer, som man skal være opmærksomme på ved ladestandere i lukkede garager? Skal vi have lavet nyt el for at sikre forsyningen og hvad med brandsikkerhed? Hvordan med hele økonomien, afregning af el osv.?  
 
De mange ubekendte vil ladestander-ekspert og -leverandør Zapp Mobility komme ind på i deres oplæg. Her kommer de omkring funktionerne, hvad det kræver af investering, og hvordan I som forening afregner og opkræver beboerne for opladninger uden administrativt bøvl, men samtidig opnår fuldt ejerskab og selvbestemmelse over jeres ladeløsning.  
 

Dagens vært Nordea vil bl.a. komme omkring finansiering af renoveringer og hvordan foreningerne skal forholde sig til den skiftende rente.   

Program kl. 16.00-19.00: 

16.00 – 16.10 Velkommen ved Kredsformand (inkl. praktisk info) 
16.10 – 16.40 ABF 50 år - Festtale ved ABF’s Landsformand, Hans Erik Lund
16.40 – 17.20 Kaffe og kage - og mulighed for dialog med hinanden. 
17.20 – 17.40 Ladestander-løsninger v. Zapp Mobility 
17.40 – 18.00 Finansiering af renoveringsprojekter v. Nordea
 
18.00 – 18.45 Let forplejning og mulighed for at snakke med hinanden samt med Zapp Mobility, Nordea samt ABF’s kredsrepræsentanter og landsformand
 
18.45 – 19.00 Afrunding ved kredsbestyrelsen
 
19.00 Tak for i dag 

LÆS MERE
 • 11. marts 2024
 • 16:00-19:00
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Ladestandere, Finansiering og Fejring af ABF's 50-års Jubilæum! - Nykøbing Falster

Dialogmøde - Gråsten

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

Kreds Sydjylland inviterer dig og medlemmer af din bestyrelse til dialogmøde for andelsboligforeninger, der ligger i og omkring Gråsten.

Dialogmødet er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem bestyrelser. Vi tager sammen fat på det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag.

Forslag til emner – medbring gerne egne ønsker til drøftelse:

 • Hvordan håndteres f.eks fællesarbejdsdage, vedligeholdelsesplaner og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer?
 • Hvilke erfaringer har andre foreninger med fællesarealer, dødsboer og konflikthåndtering?
 • Hvad betaler andre foreninger for f.eks forsikringer, administrationsydelser og snerydning?

ABF’s medlemsrådgivning deltager ikke i et dialogmøde. Det er derimod et møde, hvor man kan sparre med hinanden på tværs af andelsboligforeninger.

På mødet kan maks. deltage 2 bestyrelsesmedlemmer per forening. Kreds Sydjylland byder på en kop kaffe, te og sandwich.

LÆS MERE
 • 11. marts 2024
 • 17:00-19:30
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Syddanmark
Dialogmøde - Gråsten

Dialogmøde - Humlebæk

Kredsbestyrelsen i ABF Kreds Nordsjælland inviterer bestyrelsen og andelshaverne i jeres forening til dialogmøde i Humlebæk.

Endnu en gang har en andelsboligforenings bestyrelse i Kreds Nordsjælland stillet lokale til rådighed, så både bestyrelsesmedlemmer og andelshavere får mulighed for at sparre med hinanden om, hvad der rører sig i andelsboligforeningerne.

Denne gang er det overordnede tema, Livet som andelshaver:

 • Hvad bør køber vide, inden købsaftalen på en andelsbolig skrives under?
 • Hvordan sikrer bestyrelserne, at køber bliver klædt på til at bo i andelsforening?
 • Hvordan håndterer bestyrelserne en salgsproces?

Det er væsentligt at fremhæve, at ABF's medlemsrådgivning ikke deltager ved dialogmødet.

Mødets formål er alene, at deltagerne kan udveksle erfaringer og sparre med hinanden. Mød derfor op i AB Humlebjergs fælleshus og få en god dialog om, hvad der rører sig i andelsboligforeningerne lige nu samt få idéer til evt. løsninger.

Motiver jeres andelshavere til at deltage ved dialogmødet sammen med jer, for det er jo andelshaverne, der indirekte sætter rammerne for bestyrelsens arbejde, og det er deres engagement og sparring, der kan være med til at se udfordringer i et nyt lys.

Ved mødet bliver der serveret kaffe, te, vand og kage.

LÆS MERE
 • 13. marts 2024
 • 19:00-21:30
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Dialogmøde - Humlebæk

Dialogmøde - Ishøj

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

Kreds Midtsjælland inviterer dig og medlemmer af din bestyrelse til dialogmøde med fokus på erfaringer og udfordringer i seniorboligfællesskaber for kredsens andelsboligforeninger.

Dialogmødet er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem bestyrelser. Vi tager sammen fat på det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag.

Vi vil gerne fokusere på seniorbofællesskaber men medbring gerne egne ønsker til drøftelse:

 • Hvordan håndteres fx fællesarbejdsdage, vedligeholdelsesplaner og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer når andelshaverne bliver ældre og ældre?
 • Hvilke erfaringer har andre foreninger med vente- og/eller interesselister?
 • Hvad betaler andre foreninger for fx forsikringer, administrationsydelser og snerydning?

Efter en times dialog vil én af ABF’s jurister deltage i mødet digitalt i en ½ time, og vil kunne besvare nogle af de spørgsmål som måtte være rejst under første del af dialogmødet. Herefter afrunder vi dialogen.

Efter mødet kan dem, der har lyst få en rundvisning i A/B Bovieran Ishøj.

På mødet kan max deltage 3 bestyrelsesmedlemmer per forening. Kreds Midtsjælland byder på en kop kaffe, te og kage.

 

LÆS MERE
 • 14. marts 2024
 • 17:30-19:30
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Dialogmøde - Ishøj

Ekspertens råd til besigtigelse af bolig ved salg

Når en bolig skal sælges, skal der foretages en besigtigelse af boligen, dens forbedringsværdier og den vedligeholdelsesmæssige stand. Men hvad bør man være særligt opmærksom på, hvis man som bestyrelse skal vurdere en andelsbolig, der skal sælges? 

ABF inviterer til webinar med vurderingsperson Isabella Yde, som vil fortælle om sine opmærksomhedspunkter, når hun besigtiger boliger. Webinaret er særligt henvendt til dig der bor i ”tæt-lav”-bebyggelse (dvs. ikke etageejendom). Til efteråret kommer der er et lignende webinar særligt henvendt til etageejendomme, så hold øje med aktivitetsoversigten her på siden. 

Isabella Yde har mange års erfaring, og vil komme ind på nogle af de problematikker, som man undervejs i en besigtigelse kan støde på. 

Derudover deltager en jurist fra ABF’s medlemsrådgivning som løbende vil supplere med juridiske forhold, man skal være opmærksom på. 

På dette webinar kommer vi blandt andet ind på: 

 • Hvad en besigtigelse af boligens vedligeholdelsesmæssige stand indebærer 
 • Typiske problemstillinger, særligt i forhold til tæt/lav-bebyggelse 
 • Hvad lægger en vurderingsperson særligt vægt på i forbindelse med gennemgang af boligen 
 • Er der juridiske ting, man skal være opmærksom på? 

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. Det er ikke muligt for deltagerne at tænde egen mikrofon under dette arrangement. ABF yder ikke teknisk support.  
 
Webinaret bliver optaget og deltagerne vil efterfølgende modtage et link til optagelsen, som vil være tilgængelig i 30 dage. Formålet med optagelsen er, at deltagerne kan gense webinaret, og at tilmeldte deltagere, som blev forhindret i at se webinaret live, kan se det efterfølgende. Optagelsen er kun tilgængelig via det fremsendte link, og optagelsen slettes efter 30 dage. 

Læs ABF's persondatapolitik her: Persondatapolitik (abf-rep.dk) 

LÆS MERE
 • 21. marts 2024
 • 14:00-14:45
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Ekspertens råd til besigtigelse af bolig ved salg

Ladestandere, Finansiering og Fejring af ABF's 50-års Jubilæum! - Køge

Bliv klogere på ladestander til elbiler og vær samtidig med til at fejre ABF’s 50års jubilæum. Din lokale ABF-kreds har fornøjelsen af at invitere til dette arrangement, hvor I bl.a. får mulighed for at høre om ladestanderløsning til el- og hybridbiler fra Zapp Mobility, få gode råd ift. finansiering af renoveringer fra vores bank-samarbejdspartner Nordea og samtidig være med til at markere ABF’s første 50 år. 
 
Der vil undervejs være lidt let forplejning og god tid til at netværke og have dialog med andre lokale andelsboligforeninger og stille spørgsmål til jeres lokale ABF kredsrepræsentanter og ABF’s landsledelse. 


Dagens program

ABF fylder 50 år d. 15/3 2024. Vi vil i løbet af året markere den store begivenhed ved flere lejligheder, og vi tager hul på årets fejringer, men dette lokale arrangement, hvor vi samtidig kaster lys over et af de pt. mest efterspurgte emner blandt ABF’s medlemsforeninger, nemlig etablering af ladestandere til elbiler. 
 
Der er nemlig mange spørgsmål der melder sig, når man går med overvejelser om at etablere ladeløsninger til el- og hybridbiler. Hvad er den nyeste teknologi inden for ladestanderløsninger? Skal vi lave fælles foreningsløsninger eller individuelle andelshaverløsninger? Er der udfordringer, som man skal være opmærksomme på ved ladestandere i lukkede garager? Skal vi have lavet nyt el for at sikre forsyningen og hvad med brandsikkerhed? Hvordan med hele økonomien, afregning af el osv.?  
 
De mange ubekendte vil ladestander-ekspert og -leverandør Zapp Mobility komme ind på i deres oplæg. Her kommer de omkring funktionerne, hvad det kræver af investering, og hvordan I som forening afregner og opkræver beboerne for opladninger uden administrativt bøvl, men samtidig opnår fuldt ejerskab og selvbestemmelse over jeres ladeløsning.  
 

Dagens vært Nordea vil bl.a. komme omkring finansiering af renoveringer og hvordan foreningerne skal forholde sig til den skiftende rente.   

Program kl. 16.00-19.00: 
16.00 – 16.10 Velkommen ved Kredsformand (inkl. praktisk info) 
16.10 – 16.40 ABF 50 år - Festtale ved ABF.
16.40 – 17.20 Kaffe og kage - og mulighed for dialog med hinanden. 
17.20 – 17.40 Ladestander-løsninger v. Zapp Mobility
 
17.40 – 18.00 Finansiering af renoveringsprojekter v. Nordea
 
18.00 – 18.45 Let forplejning og mulighed for at snakke med hinanden samt med Zapp Mobility, Nordea samt ABF’s kredsrepræsentanter og landsformand
 
18.45 – 19.00 Afrunding ved kredsbestyrelsen
 


19.00 Tak for i dag
 

LÆS MERE
 • 21. marts 2024
 • 16:00-19:00
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Ladestandere, Finansiering og Fejring af ABF's 50-års Jubilæum! - Køge

Persondata 1/3: Foreningens dokumenter og samarbejdspartnere

Når andelsboligforeningen har fx navne, adresser og telefonnumre på deres andelshavere, behandler foreningen personoplysninger – og det er derfor alle foreninger, store som små, der skal overholde lovreglerne om persondata. Men hvordan tilrettelægger bestyrelsen arbejdet, så reglerne bliver overholdt? Hvilke dokumenter skal være på plads, og hvad med forholdet til administrator og revisor?

Dette webinar er det første af tre webinarer i serien ”Persondata”. Her bliver du gennem tre webinarer klædt godt på til at håndtere de personoplysninger, som foreningen har ansvaret for. Webinarerne er tænkt som sammenhængende oplæg, men det er også muligt at deltage på et af de tre webinarer uafhængigt af hinanden:

Dato: 04/04 Persondata: Foreningens dokumenter og samarbejdspartnere (1/3)

Dato: 11/04 Persondata: Andelshavernes rettigheder (2/3)

Dato: 18/04 Persondata: Sletning og sikkerhed (3/3)

Deltag i webinaret ”Persondata: Foreningens dokumenter og samarbejdspartnere” og bliv klogere på:

 • Hvad er en behandlingshjemmel, og hvorfor er det vigtigt, at bestyrelsen tager stilling til, hvilken hjemmel, der skal bruges?
 • Hvad er en privatlivspolitik og en fortegnelse, og hvorfor skal foreningen have begge dele?
 • Hvilke aftaler skal foreningen have på plads med sine samarbejdspartnere?

Deltagelse er gratis.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. Det er ikke muligt for deltagerne at tænde egen mikrofon under dette arrangement. ABF yder ikke teknisk support. 

Webinaret bliver optaget og deltagerne vil efterfølgende modtage et link til optagelsen, som vil være tilgængelig i 30 dage. Formålet med optagelsen er, at deltagerne kan gense webinaret og at tilmeldte deltagere, som blev forhindret i at se webinaret live, kan se det efterfølgende. Optagelsen er kun tilgængelig via det fremsendte link, og optagelsen slettes efter 30 dage.

Link til optagelsen vil blive fremsendt efterfølgende.

Læs ABF's persondatapolitik her: Persondatapolitik (abf-rep.dk)

LÆS MERE
 • 04. april 2024
 • 15:00-15:30
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Persondata 1/3: Foreningens dokumenter og samarbejdspartnere