Spring navigationen over og gå direkte til indhold

AKTIVITETER

Se vores aktivitetskalender for hele landet.

Du ser Alle aktiviteter

Ny i bestyrelsen

Der kan være mange grunde til at melde sig til bestyrelsesarbejdet i en andelsboligforening, og bestyrelsen skal rumme alt fra den idealistiske sekretær til den formand, der blev mere eller mindre presset ind i rollen på årets generalforsamling. Dette webinar er til det nye bestyrelsesmedlem, der gerne vil have et hurtigt overblik over, hvad rammerne egentlig er for bestyrelsesarbejdet og hvordan man kommer godt i gang.

Webinaret er en introduktion til bestyrelsens møder, principperne og lovgivningen for bestyrelsesarbejdet, samt bestyrelsens kompetence og opgaver.

Indhold:

 • Hvordan kommer I godt i gang med bestyrelsesarbejder?
 • Hvordan skaber I rammerne for bestyrelsens møder?
 • Hvilke opgaver skal bestyrelsen tage sig af?
 • Hvor langt rækker bestyrelsens mandat?

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til kurset. Det er en god idé at koble sig på i god tid, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da kurset starter præcist. ABF yder ikke teknisk support.

ABF tilbyder også løbende kurser i bestyrelsesarbejde, hvor vi går mere i dybden med bestyrelsens opgaver.

Underviser: Jurist fra ABF

LÆS MERE
 • 24. august 2022
 • 17:00-18:00
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Ny i bestyrelsen

Kredsgeneralforsamling - Vestsjælland

ABF’s landsformandskab har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på interessante indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Det lokale arbejde i Kreds Vestsjælland varetages p.t. af ABF’s landsformandskab og ABF’s sekretariat i fællesskab, da den valgte kredsbestyrelse er udtrådt af arbejdet i ABF, som følge af fraflytning til anden boligform, forhold i egen forening m.v.

Vi håber, at vi på generalforsamlingen får valgt en ny bestyrelse, som vil indgå i det fremtidige arbejde i kredsen bl.a. med lokale medlemsarrangementer, i et tæt samarbejde med ABF’s sekretariat.

Undervejs på generalforsamlingen vil ABF’s landsformandskab berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret.

Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd til hver enkelt medlemsforening.

Før kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Fællespisning kl. 18-19

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Valg af kredsnæstformand for et år

Valg af op til tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

Valg af op til to kredsbestyrelsesmedlemmer for et år

Valg af to suppleanter for et år

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6.Valg til ABF’s hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum 2 medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Vestsjælland få 2 pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7.Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet – Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

Tak for i dag!

 

LÆS MERE
 • 30. august 2022
 • 18:00-21:30
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Kredsgeneralforsamling - Vestsjælland

Kredsgeneralforsamling - Sydsjælland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på spændende indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

ABF’s landsformandskab vil undervejs berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret. Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd for hver enkelt medlemsforening.

Programmet rundes af med et oplæg, hvor politikommissær Kenn Edvardsen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, fortæller om, hvad politiet advarer om i forhold til kriminelles forsøg på IT-kriminalitet for at skaffe oplysninger hos de enkelte for at kunne bruge deres betalingskort eller konto. Kenn Edvardsen vil også komme med andre gode politiråd om, hvad man skal passe på både ved fysiske henvendelser og på internettet og andet aktuelt.

Efter kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Fællesspisning kl.18-19

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Kredsformand Per Thomsen er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af op til tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

 Inge Larsen er på valg og modtager gerne genvalg Øvrige pladser er p.t. vakante

Valg af to suppleanter for et år

Gunnar E. Mathiasen og Birthe Hansen er på valg Gunnar E. Mathiasen modtager gerne genvalg

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6. Valg til ABF’s hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Per Thomsen er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

Frank Vallenthin Poulsen er på valg og modtager gerne genvalg som 1. suppleant

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum to medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Sydsjælland få to pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7. Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet - Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

8. Forebyggelse af it-kriminalitet og andre gode råd fra politiet

Oplæg ved politikommissær Kenn Edvardsen, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi

Tak for i dag!

LÆS MERE
 • 01. september 2022
 • 16:00-19:00
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Kredsgeneralforsamling - Sydsjælland

Kredsgeneralforsamling - Bornholm

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling.

Vi har sammensat et spændende program for aftenen, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på aktuelle indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

ABF’s landnæstformænd Brian Holm Fabricius og Kirsten Holm vil berette om såvel ny lovgivning, som er på vej, som de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år.

Fremtidens affaldssortering på Bornholm, er et emne, som vi ved optager mange af jer. I 2032 skal alt bornholmsk affald enten genbruges eller genanvendes. Det betyder, at vi alle, hen over de kommende år skal skrue voldsomt op for affaldssorteringen. For andelsboligforeningerne rejser det mange spørgsmål; hvordan skal vi sortere? - og hvordan får vi plads til sorteringen?

Derfor har vi inviteret økonomichef Henrik Larsen, BOFA til at komme og fortælle om planerne og efterfølgende svare på spørgsmål.

Inden kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Fællesspisning kl. 18-19

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

 

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Kredsformand Bente Spur Nilsson er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af et kredsbestyrelsesmedlem for to år

Pladsen er p.t. vakant

Valg af et kredsbestyrelsesmedlem for et år

Randi Gude er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af suppleant for et år

Lars Bjarne Pedersen er på valg og modtager gerne genvalg

5. Hvad sker der aktuelt på andelsboligområdet og hvad sker i ABF?

Oplæg ved ABF’s landsnæstformænd Kirsten Holm & Brian Elstrup Fabricius

6. Valg til hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Bente Spur Nilsson er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af første og anden suppleant for to år

Doris Carlsen er på valg og modtager gerne genvalg som første suppleant

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum 2 medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget vil Bornholm få 2 pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7. Fremtidens affaldsløsninger på Bornholm

Oplæg ved Økonomichef Henrik Larsen, BOFA

Tak for i dag!

LÆS MERE
 • 05. september 2022
 • 18:00-21:30
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Kredsgeneralforsamling - Bornholm

Nyeste viden på andelsboligområdet

Er du, som erfarent bestyrelsesmedlem, ajourført med den nyeste viden og lovgivning på andelsboligområdet? På dette webinar informerer ABF’s medlemsrådgivning om seneste nyt inden for andelsboligområdet, som bestyrelserne bør være opmærksomme påDette arrangement er for bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring og en grundlæggende viden om bestyrelsesarbejdet.

Indhold:

 • Hvad der er sket den seneste tid på andelsboligområdet?
 • Er der kommet ny lovgivning?
 • Er der nye afgørelser, myndighedsvejledninger m.v., som vi skal være opmærksomme på?

Deltagelse er gratis, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål på skrift undervejs.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. Det er ikke muligt for deltagerne at tænde egen mikrofon under dette arrangement. ABF yder ikke teknisk support.

Underviser: Rådgiver fra ABF

LÆS MERE
 • 07. september 2022
 • 17:00-17:30
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Nyeste viden på andelsboligområdet

Kredsgeneralforsamling - Østjylland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på spændende indlæg og mulighed for debat, erfaringsudveksling og besvarelse af spørgsmål.

ABF’s landsformand Hans Erik Lund vil deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret.

Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd for hver enkelt medlemsforening.

Landsformanden vil også berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

Programmet rundes af med fælles debat og mulighed for erfaringsudveksling på baggrund af et oplæg af Leo Pedersen, A/B Lysningen, om bæredygtighed og energi- og miljørigtig drift i praksis i andelsboligfor- eningen. Et af tidens meget aktuelle emner, som vi alle kommer til at have meget fokus på i de kommende år.

Undervejs vil vi byde på en kop aftenkaffe/the, kage og frugt.

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

 

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Kredsformand Orla Lindstrøm er på valg og modtager ikke genvalg Leo Pedersen opstiller

Valg af op til to kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

Annette Tillebeck er på valg og modtager ikke genvalg, en plads er vakant Stig Joensen opstiller

Eventuelt valg af et kredsbestyrelsesmedlemmer for et år

Opnår Leo Pedersen valg som kredsformand vil der skulle vælges et kredsbestyrelsesmedlem for et år

Valg af to suppleanter for et år

Stig Joensen og Niels Dam er på valg. Niels Dam modtager ikke genvalg

5. Valg til ABF’s hovedbestyrelse

Valg af tre hovedbestyrelsesmedlemmer for to år

Orla Lindstrøm, Ingelise Kaas og Birgit Søndergaard er på valg Ingelise Kaas, Birgit Søndergaard og Leo Pedersen opstiller

Valg af 1. samt 2. - 4. suppleant for to år

Frederik Jensen opstiller som 1. suppleant og Stig Joensen som 2. suppleant

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum to medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Østjylland få fire pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

6. Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet med ny lovgivning på vej - og hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? – et nyt principprogram og ændringer af ABF’s vedtægt er på vej

Oplæg ved ABF’s landsformand Hans Erik Lund

7. Bæredygtighed og energi- og miljørigtig drift i praksis i andelsboligforeningen

Oplæg til debat ved Leo Pedersen, A/B Lysningen

Tak for i dag!

LÆS MERE
 • 12. september 2022
 • 19:00-22:00
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Midtjylland
Kredsgeneralforsamling - Østjylland

Kredsgeneralforsamling - Vestjylland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på spændende indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

ABF’s landsformandskab vil undervejs berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret. Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd for hver enkelt medlemsforening.

Før kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. person. Under kredsgenerelforsamnlingen vil der blive serveret kaffe og kage.

Fællespisning kl. 18-19

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

PROGRAM

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Kredsformand Elisabeth Pedersen er på valg

Valg af op til tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

Erling Pedersen og Jørgen Lie er på valg Den 3. plads er plads er p.t. vakant

Valg af to suppleanter for et år Henning Skov Nielsen er på valg Den 2. plads er p.t. vakant

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6. Valg til hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Elisabeth Pedersen er på valg

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

Roald Petersen er på valg

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum 2 medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Vestjylland få 2 pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7. Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet - Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

Tak for i dag!

LÆS MERE
 • 14. september 2022
 • 18:00-21:30
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Midtjylland
Kredsgeneralforsamling - Vestjylland

Dialogmøde - Assens

Kreds Fyn inviterer dig og medlemmer af din bestyrelse til et møde for andelsboligforeninger, der ligger i og omkring Assens

At være bestyrelse i en andelsboligforening kan byde på mange glæder og udfordringer. Men hvordan skal bestyrelsen håndtere opståede problemer? Ofte har andre andelsboligforeninger allerede stået over for samme udfordringer eller måske står de over for den i dag. Et dialogmøde er et forum for erfaringsudveksling og åbner muligheder for en tættere kontakt med de andre andelsforeninger i ens lokalområde.

Dialogmødet er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem bestyrelser. Vi tager sammen fat på det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag.

Indhold:

 • Hvordan håndteres fx fællesarbejdsdage, vedligeholdelsesplaner og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, høje grundværdier?
 • Hvilke erfaringer har andre foreninger med fællesarealer, dødsboer og konflikthåndtering?
 • Hvad betaler andre foreninger for fx forsikringer, administrationsydelser og snerydning?

ABF’s medlemsrådgivning deltager ikke i et dialogmøde. Det er derimod et møde, hvor man kan sparre med hinanden på tværs af andelsboligforeninger. På mødet kan max deltage 2 bestyrelsesmedlemmer per forening. Kreds Fyn byder på en kop kaffe, te og ostemad/sandwich.

Kom og vær med til en snak om at bo i andel.

Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen for Fyn

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

LÆS MERE
 • 14. september 2022
 • 19:00-21:30
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Syddanmark
Dialogmøde - Assens