Spring navigationen over og gå direkte til indhold

AKTIVITETER

Her kan du læse mere om vores arrangementer og om hvordan du tilmelder dig.

Du ser Alle aktiviteter

Grundværdi og offentlig vurdering

Vurderingsstyrelsen er i fuld gang med at sende breve ud til andelsboligforeninger om muligheden for at klage de videreførte offentlige ejendomsvurderinger fra 2014-2020. Men skal foreningen klage, og hvordan griber man det an?

Vi kommer også ind på de kommende generalforsamlingers værdiansættelse af andelskronen.

Deltag i webinaret og bliv klogere på klagemuligheden og værdiansættelsen:

 • Hvem kan klage?
 • Hvornår skal der klages og hvordan?
 • Hvor er det mest sandsynligt, at foreningen vil få medhold i en klage?
 • Hvad bør foreningerne vide om værdiansættelse på forårets generalforsamlinger?

ABF afholder også fysiske kurser rundt omkring i landet i februar måned om samme emne, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden. 

Deltagelse er gratis, og der vil være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. Det er ikke muligt for deltagerne at tænde egen mikrofon under dette arrangement. ABF yder ikke teknisk support.

LÆS MERE
 • 25. januar 2022
 • 17:00-17:45
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • 11 Ledige pladser
Grundværdi og offentlig vurdering

Bygningsfornyelse i København - Aflyst!

Webinaret er desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Bor I ud til en meget trafikeret vej? Mangler I badeværelser i boligerne eller er det en helhedsrenovering, der er brug for? Bygningsfornyelsen i Københavns Kommune har tre puljer til fornyelse af ejendomme, som foreninger kan søge.

I samarbejde med Bygningsfornyelsen i Københavns Kommune indbyder ABF til et digitalt arrangement med information om puljerne inden ansøgningsfristerne i foråret.

Deltag i arrangementet og bliv klogere på:

 • Hvilke arbejder kan der søges om tilskud til, og hvor meget kan der opnås i tilskud?
 • Hvem kan søge og hvornår?
 • Hvilke betingelser for tilskud skal man være opmærksom på?
 • Har tilskud betydning for andelsværdierne?

Deltagelse er gratis, og der vil være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. Det er ikke muligt for deltagerne at tænde egen mikrofon under dette arrangement. ABF yder ikke teknisk support.

Underviser: 

Jurist fra ABF’s medlemsrådgivning og repræsentant for Bygningsfornyelsen i Københavns Kommune

LÆS MERE
 • 31. januar 2022
 • 17:00-19:00
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • 2 Ledige pladser
Bygningsfornyelse i København - Aflyst!

Udvidet overdragelse og dødsboer - Aflyst!

Aflyst pga. for få deltagere.

Formålet med kurset er at gøre foreninger i stand til at håndtere salg uden administrator og at håndtere dødsboer.

Dette 2i1 kursus er for foreninger, som håndterer salg uden administrator, og retter sig derfor primært mod bestyrelser, der allerede har en vis erfaring på områderne. Trods erfaring er det nødvendigt med et særligt fokus på bestyrelsens opgaver og roller i forskellige situationer. Kurset sætter derfor bestyrelsen ind i håndtering af fejl og mangler samt afregning i forbindelse med overdragelser.

Anden del af kurset drejer sig om at gøre bestyrelsen i stand til at håndtere dødsboer. Der vil være en masse spørgsmål som bestyrelsen skal forholde sig til, og kurset vil derfor komme med anvisninger på, hvad bestyrelsen skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle og reagere.

Indhold:

 • Håndtering af fejl og mangler, og afregning af overdragelsessummen
 • Dødsboets rettigheder og pligter over for foreningen
 • Overdragelsesproceduren ved salg, når der er tale om et dødsbo

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter*. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF's standardvedtægter for at kunne deltage på kurset.

*ABF's standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

Underviser: Jurist fra medlemsrådgivningen

Målgruppe: Etage og tæt/lav, bestyrelsesmedlemmer

LÆS MERE
 • 02. februar 2022
 • 17:00-20:00
 • Kursus
 • Fra 220,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • 1 Ledige pladser
Udvidet overdragelse og dødsboer - Aflyst!

Grundværdi og offentlig vurdering - Holstebro

Vurderingsstyrelsen er i fuld gang med at sende breve ud til andelsboligforeninger om muligheden for at klage de videreførte offentlige ejendomsvurderinger fra 2014-2020. Men skal foreningen klage, og hvordan griber man det an?

Vi kommer også ind på de kommende generalforsamlingers værdiansættelse af andelskronen.

Deltag i kurset og bliv klogere på klagemuligheden og værdiansættelsen:

 • Hvem kan klage?
 • Hvornår skal der klages og hvordan?
 • Hvor er det mest sandsynligt, at foreningen vil få medhold i en klage?
 • Hvad bør foreningerne vide om værdiansættelse på forårets generalforsamlinger?

Dette kursus beskriver klagemuligheden i forhold til grundværdien, herunder hvordan klagen i praksis skal udarbejdes. I forhold til andelskroneberegningen klædes kursusdeltageren på til at kunne træffe et valg på den kommende generalforsamling.

ABF afholder også et kortere digitalt arrangement den 25. januar kl. 17-17.45. Det digitale arrangement giver en mere overordnet gennemgang af problemstillingerne, og der vil alene være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål. 

LÆS MERE
 • 03. februar 2022
 • 14:00-15:30
 • Kursus
 • Fra 175,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • 10 Ledige pladser
Grundværdi og offentlig vurdering - Holstebro

Energimærkning

Energimærket har fået nyt udseende i 2021, og det skal bruges til at vise, hvor det kan være mest relevant at energiforbedre, hvad der er gevinsterne for økonomi og klima, og hvordan energiforbedringer konkret kan gribes an.

Vi kommer rundt om reglerne for, hvornår der skal udarbejdes energimærkning, hvem der skal betale for det, energimærkets gyldighed og hvad det kan bruges til.

Deltag i webinaret og bliv klogere reglerne for energimærkning:

 • Hvornår skal energimærkning foreligge?
 • Er reglerne forskellige for etageejendomme og tæt/lav bebyggelse?
 • Hvordan kan foreningen bruge energimærket i driften af foreningen?

Deltagelse er gratis, og der vil være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. Det er ikke muligt for deltagerne at tænde egen mikrofon under dette arrangement. ABF yder ikke teknisk support.

Underviser: Jurist fra ABF’s medlemsrådgivning 

LÆS MERE
 • 03. februar 2022
 • 17:00-17:30
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • 63 Ledige pladser
Energimærkning

Grundværdi og offentlig vurdering - Aalborg

Vurderingsstyrelsen er i fuld gang med at sende breve ud til andelsboligforeninger om muligheden for at klage de videreførte offentlige ejendomsvurderinger fra 2014-2020. Men skal foreningen klage, og hvordan griber man det an?

Vi kommer også ind på de kommende generalforsamlingers værdiansættelse af andelskronen.

Deltag i kurset og bliv klogere på klagemuligheden og værdiansættelsen:

 • Hvem kan klage?
 • Hvornår skal der klages og hvordan?
 • Hvor er det mest sandsynligt, at foreningen vil få medhold i en klage?
 • Hvad bør foreningerne vide om værdiansættelse på forårets generalforsamlinger?

Dette kursus beskriver klagemuligheden i forhold til grundværdien, herunder hvordan klagen i praksis skal udarbejdes. I forhold til andelskroneberegningen klædes kursusdeltageren på til at kunne træffe et valg på den kommende generalforsamling.

ABF afholder også et kortere digitalt arrangement den 25. januar kl. 17-17.45. Det digitale arrangement giver en mere overordnet gennemgang af problemstillingerne, og der vil alene være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål. 

LÆS MERE
 • 03. februar 2022
 • 19:00-20:30
 • Kursus
 • Fra 175,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • 11 Ledige pladser
Grundværdi og offentlig vurdering - Aalborg

Grundværdi og offentlig vurdering - Aabenraa

Vurderingsstyrelsen er i fuld gang med at sende breve ud til andelsboligforeninger om muligheden for at klage de videreførte offentlige ejendomsvurderinger fra 2014-2020. Men skal foreningen klage, og hvordan griber man det an?

Vi kommer også ind på de kommende generalforsamlingers værdiansættelse af andelskronen.

Deltag i kurset og bliv klogere på klagemuligheden og værdiansættelsen:

 • Hvem kan klage?
 • Hvornår skal der klages og hvordan?
 • Hvor er det mest sandsynligt, at foreningen vil få medhold i en klage?
 • Hvad bør foreningerne vide om værdiansættelse på forårets generalforsamlinger?

Dette kursus beskriver klagemuligheden i forhold til grundværdien, herunder hvordan klagen i praksis skal udarbejdes. I forhold til andelskroneberegningen klædes kursusdeltageren på til at kunne træffe et valg på den kommende generalforsamling.

ABF afholder også et kortere digitalt arrangement den 25. januar kl. 17-17.45. Det digitale arrangement giver en mere overordnet gennemgang af problemstillingerne, og der vil alene være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål. 

LÆS MERE
 • 07. februar 2022
 • 14:00-15:30
 • Kursus
 • Fra 175,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • 21 Ledige pladser
Grundværdi og offentlig vurdering - Aabenraa

Grundværdi og offentlig vurdering - Esbjerg

Vurderingsstyrelsen er i fuld gang med at sende breve ud til andelsboligforeninger om muligheden for at klage de videreførte offentlige ejendomsvurderinger fra 2014-2020. Men skal foreningen klage, og hvordan griber man det an?

Vi kommer også ind på de kommende generalforsamlingers værdiansættelse af andelskronen.

Deltag i kurset og bliv klogere på klagemuligheden og værdiansættelsen:

 • Hvem kan klage?
 • Hvornår skal der klages og hvordan?
 • Hvor er det mest sandsynligt, at foreningen vil få medhold i en klage?
 • Hvad bør foreningerne vide om værdiansættelse på forårets generalforsamlinger?

Dette kursus beskriver klagemuligheden i forhold til grundværdien, herunder hvordan klagen i praksis skal udarbejdes. I forhold til andelskroneberegningen klædes kursusdeltageren på til at kunne træffe et valg på den kommende generalforsamling.

ABF afholder også et kortere digitalt arrangement den 25. januar kl. 17-17.45. Det digitale arrangement giver en mere overordnet gennemgang af problemstillingerne, og der vil alene være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål. 

LÆS MERE
 • 07. februar 2022
 • 17:30-19:00
 • Kursus
 • Fra 175,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • 19 Ledige pladser
Grundværdi og offentlig vurdering - Esbjerg