Spring navigationen over og gå direkte til indhold

AKTIVITETER

Se vores aktivitetskalender for hele landet.

Du ser alle aktiviteter

Ladestandere, finansiering og fejring af ABF's 50-års jubilæum! - Holbæk

Bliv klogere på ladestander til elbiler og vær samtidig med til at fejre ABF’s 50års jubilæum. Din lokale ABF-kreds har fornøjelsen af at invitere til dette arrangement, hvor I bl.a. får mulighed for at høre om ladestanderløsning til el- og hybridbiler fra Zapp Mobility, få gode råd ift. finansiering af renoveringer fra vores bank-samarbejdspartner Arbejdernes Landsbank og samtidig være med til at markere ABF’s første 50 år. 
 
Der vil undervejs være lidt let forplejning og god tid til at netværke og have dialog med andre lokale andelsboligforeninger og stille spørgsmål til jeres lokale ABF kredsrepræsentanter og ABF’s landsledelse. 
 
Dagens program:
 

ABF fylder 50år d. 15/3 2024. Vi vil i løbet af året markere den store begivenhed ved flere lejligheder, og vi tager hul på årets fejringer, men dette lokale arrangement, hvor vi samtidig kaster lys over et af de pt. mest efterspurgte emner blandt ABF’s medlemsforeninger, nemlig etablering af ladestandere til elbiler. 
 
Der er nemlig mange spørgsmål der melder sig, når man går med overvejelser om at etablere ladeløsninger til el- og hybridbiler. Hvad er den nyeste teknologi inden for ladestanderløsninger? Skal vi lave fælles foreningsløsninger eller individuelle andelshaverløsninger? Er der udfordringer, som man skal være opmærksomme på ved ladestandere i lukkede garager? Skal vi have lavet nyt el for at sikre forsyningen og hvad med brandsikkerhed? Hvordan med hele økonomien, afregning af el osv.?
 
 
De mange ubekendte vil ladestander-ekspert og -leverandør Zapp Mobility komme ind på i deres oplæg. Her kommer de omkring funktionerne, hvad det kræver af investering, og hvordan I som forening afregner og opkræver beboerne for opladninger uden administrativt bøvl, men samtidig opnår fuldt ejerskab og selvbestemmelse over jeres ladeløsning.  
 

Dagens vært Arbejdernes Landsbank vil bl.a. komme omkring finansiering af renoveringer og hvordan foreningerne skal forholde sig til den skiftende rente.   

Program kl. 16.00-19.00:

16.00 – 16.10 Velkommen ved Kredsformand (inkl. praktisk info) 
16.10 – 16.40 ABF 50 år - Festtale ved ABF’s Landsformand, Hans Erik Lund
 
16.40 – 17.20 Kaffe og kage - og mulighed for dialog med hinanden.
 
17.20 – 17.40 El-ladestander-løsninger ved Zapp Mobility
 
17.40 – 18.00 Finansiering af renoveringsprojekter m.m. ved Arbejdernes Landsbank
 
18.00 – 18.45 Let forplejning og mulighed for at snakke med hinanden samt med Zapp Mobility, Arbejdernes Landsbank samt ABF’s kredsrepræsentanter og landsformand
 
18.45 – 19.00 Afrunding ved den lokale ABF Kredsbestyrelse
 


19.00 Tak for i dag 

LÆS MERE
 • 17. april 2024
 • 16:00-19:00
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Ladestandere, finansiering og fejring af ABF's 50-års jubilæum! - Holbæk

Overdragelse - Odense

Er du godt forberedt på det næste salg af en andelsbolig i foreningen? Som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening spiller du en vigtig rolle i at sikre en god proces for overdragelse af andelsboliger i din forening. Der er også en række krav i lovgivningen, som bestyrelsen skal kende, når en bolig skal sælges.

På kurset får du en generel introduktion til overdragelse af andelsboliger fra A-Z. Her kan du lære mere om lovgivningen, om overdragelsens dokumenter og om hvilke procedurer, bestyrelsen bør have på plads for overdragelser.

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standarddokument ”Overdragelsesprocedure”, og deltagerne vil på kurset blive vejledt i processen trin for trin.

Indhold:

 • Hvad skal bestyrelsen godkende?
 • Hvordan godkender bestyrelsen forbedringsværdier?
 • Hvem udfylder overdragelsesaftalen og hvordan?
 • Hvilke dokumenter skal køber have, inden aftalen bliver indgået?
 • Hvad skal bestyrelsen gøre, hvis køber opdager mangler lige efter overtagelsen?

Efter kurset har deltagerne fået indsigt i, hvordan overdragelser kan håndteres som en del af den daglige drift og med udgangspunkt i ABF’s standarddokumenter.

På kurset vil der også være et indlæg fra Danske Bank om andelsboliglån i forbindelse med en købers finansiering af andelsboligen.

Underviser: Rådgiver fra ABF

Tid: 3 timer

Målgruppe: Etagebyggeri og et plans byggeri i hele landet

LÆS MERE
 • 17. april 2024
 • 17:00-20:00
 • Kursus
 • Fra 220,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • Syddanmark
Overdragelse - Odense

Andelsboliger på Bornholm - Jubilæum

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

Den 15. marts fyldte ABF 50 år og den 18. april har ABF’s lokale Kreds Bornholm 30-års jubilæum. I den anledning sættes der spot på behovet for andelsboliger og blandede bymiljøer.

- Vi har inviteret til et dialog- og debatmøde med temaet ”Andelsboliger på Bornholm - muligheder og begrænsninger, fortæller Lars ”Lasse” Bjarne Pedersen, der er kredsens formand.

Mødet finder sted på Hasle gamle Rådhus, og i panelet er folketingsmedlem Lea Wermelin, borgmester Jakob Trøst, viceborgmester Morten Riis, SF-formand Andreas Grosbøll og ABF’s landsformand Hans Erik Lund. 

Herudover er en række andre vigtige aktører inviteret til at deltage i dialogen. 

ABF har knapt 5500 medlemsforeninger og repræsenterer omkring 200.000 mennesker der bor i andelsbolig.

- Vi har 38 private andelsboligforeninger her på Bornholm, og alle bestyrelser er velkomne til arrangementet. Men vi vil jo gerne være flere. Der mangler simpelthen andelsboliger på Bornholm, for der er ikke nogen til salg. Det vil vi gerne sætte fokus på, fortælle kredsformanden.

Alle bestyrelsesmedlemmer og andelshavere er velkomne, men kræver tilmelding. 

Program:                                                                           

Kl. 14.00:     Indskrivning og netværk med andre deltagere

Kl. 14.15:      Velkomst v.
                      Kredsformand Lars Bjarne Pedersen, ABF
                      Landsformand Hans Erik Lund, ABF

Kl. 15.00:      Debatmøde
Andelsboliger på Bornholm - muligheder og  begrænsninger

                      Folketingsmedlem Lea Wermelin (S)
                      Borgmester Jakob Trøst (K)
                      Viceborgmester Morten Riis, (EL)
                      Formand Andreas Grosbøll (SF)
                      Landsformand Hans Erik Lund, ABF

Ordstyrer: Kirsten Holm, Næstformand i ABF

Kl. 16.15:     Socialt samvær

Kl. 17.00:     Tak for i dag

LÆS MERE
 • 18. april 2024
 • 14:00-17:00
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Andelsboliger på Bornholm - Jubilæum

Persondata 3/3: Sletning og sikkerhed

Når foreningen har behandlingshjemmel, databehandleraftaler og andelshavernes rettigheder på plads, er arbejdet godt begyndt, men aldrig helt færdigt. Bestyrelsen skal løbende sørge for sletning eller anonymisering af personoplysninger, som foreningen ikke har brug for mere – og naturligvis sørge for at passe godt på de oplysninger, som foreningen stadig har. Men hvad skal slettes og hvornår? Og hvilke krav er der egentlig til sikkerheden ved opbevaring af personoplysninger?

Dette webinar er det tredje af tre webinarer i serien ”Persondata”. Her bliver du gennem tre webinarer klædt godt på til at håndtere de personoplysninger, som foreningen har ansvaret for. Webinarerne er tænkt som sammenhængende oplæg, men det er også muligt at deltage på et af de tre webinarer uafhængigt af hinanden:

Dato: 04/04 Persondata: Foreningens dokumenter og samarbejdspartnere (1/3)

Dato: 11/04 Persondata: Andelshavernes rettigheder (2/3)

Dato: 18/04 Persondata: Sletning og sikkerhed (3/3)

Deltag i webinaret ”Persondata: Sletning og sikkerhed” og bliv klogere på:

 • Hvordan fastsætter bestyrelsen slettefrister, og kan man også blive for grundig i sin iver for at slette?
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger bør foreningen have på plads i forhold til systemer, fysiske dokumenter og retningslinjer i bestyrelsen?
 • Hvad skal bestyrelsen gøre, hvis der sker et brud på sikkerheden?

Deltagelse er gratis.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. Det er ikke muligt for deltagerne at tænde egen mikrofon under dette arrangement. ABF yder ikke teknisk support. 

Webinaret bliver optaget og deltagerne vil efterfølgende modtage et link til optagelsen, som vil være tilgængelig i 30 dage. Formålet med optagelsen er, at deltagerne kan gense webinaret og at tilmeldte deltagere, som blev forhindret i at se webinaret live, kan se det efterfølgende. Optagelsen er kun tilgængelig via det fremsendte link, og optagelsen slettes efter 30 dage.

Link til optagelsen vil blive fremsendt efterfølgende.

Læs ABF's persondatapolitik her: Persondatapolitik (abf-rep.dk)

LÆS MERE
 • 18. april 2024
 • 15:00-15:30
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Persondata 3/3: Sletning og sikkerhed

Ny lov om værdiansættelse

En ny lov om værdiansættelse af andelsboligforeningers ejendomme er blevet vedtaget, med ikrafttrædelse den 15. april 2024.
Loven åbner nye muligheder for alle landets andelsboligforeninger.

ABF inviterer til webinar den 23. april.

På dette webinar kommer vi blandt andet ind på:

 • Hvilke nye muligheder er der for at værdiansætte ejendommen i andelsværdiberegningen?
 • Hvilke overvejelser bør foreningerne gøre sig i forbindelse med den ny lov?
 • Hvordan skal foreningerne forholde sig til værdiansættelsen af ejendommen i balancen, når en valuarvurdering har en længere gyldighedsperiode?


Deltagelse er gratis.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. Det er ikke muligt for deltagerne at tænde egen mikrofon under dette arrangement, men der kan stilles spørgsmål i chatfunktionen. ABF yder ikke teknisk support. 

Webinaret bliver optaget og deltagerne vil efterfølgende modtage et link til optagelsen, som vil være tilgængelig i 30 dage. Formålet med optagelsen er, at deltagerne kan gense webinaret, og at tilmeldte deltagere, som blev forhindret i at se webinaret live, kan se det efterfølgende. Optagelsen er kun tilgængelig via det fremsendte link, og optagelsen slettes efter 30 dage.

Læs ABF's persondatapolitik her: Persondatapolitik (abf-rep.dk)

LÆS MERE
 • 23. april 2024
 • 17:00-17:45
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Ny lov om værdiansættelse

Ladestandere, finansiering og fejring af ABF's 50-års jubilæum! - Herning

Bliv klogere på ladestander til elbiler og vær samtidig med til at fejre ABF’s 50års jubilæum. Din lokale ABF-kreds har fornøjelsen af at invitere til dette arrangement, hvor I bl.a. får mulighed for at høre om ladestanderløsning til el- og hybridbiler fra Zapp Mobility, få gode råd ift. finansiering af renoveringer fra vores bank-samarbejdspartner Arbejdernes Landsbank og samtidig være med til at markere ABF’s første 50 år. 
 
Der vil undervejs være lidt let forplejning og god tid til at netværke og have dialog med andre lokale andelsboligforeninger og stille spørgsmål til jeres lokale ABF kredsrepræsentanter og ABF’s landsledelse. 
 
Dagens program:
 

ABF fylder 50år d. 15/3 2024. Vi vil i løbet af året markere den store begivenhed ved flere lejligheder, og vi tager hul på årets fejringer, men dette lokale arrangement, hvor vi samtidig kaster lys over et af de pt. mest efterspurgte emner blandt ABF’s medlemsforeninger, nemlig etablering af ladestandere til elbiler. 
 
Der er nemlig mange spørgsmål der melder sig, når man går med overvejelser om at etablere ladeløsninger til el- og hybridbiler. Hvad er den nyeste teknologi inden for ladestanderløsninger? Skal vi lave fælles foreningsløsninger eller individuelle andelshaverløsninger? Er der udfordringer, som man skal være opmærksomme på ved ladestandere i lukkede garager? Skal vi have lavet nyt el for at sikre forsyningen og hvad med brandsikkerhed? Hvordan med hele økonomien, afregning af el osv.?
 
 
De mange ubekendte vil ladestander-ekspert og -leverandør Zapp Mobility komme ind på i deres oplæg. Her kommer de omkring funktionerne, hvad det kræver af investering, og hvordan I som forening afregner og opkræver beboerne for opladninger uden administrativt bøvl, men samtidig opnår fuldt ejerskab og selvbestemmelse over jeres ladeløsning.  
 

Dagens vært Arbejdernes Landsbank vil bl.a. komme omkring finansiering af renoveringer og hvordan foreningerne skal forholde sig til den skiftende rente.   

Program kl. 16.00-19.00:

16.00 – 16.10 Velkommen ved Kredsformand (inkl. praktisk info) 
16.10 – 16.40 ABF 50 år - Festtale ved ABF’s Landsformand, Hans Erik Lund
 16.40 – 17.20 Kaffe og kage - og mulighed for dialog med hinanden. 
17.20 – 17.40 El-ladestander-løsninger ved Zapp Mobility
 
17.40 – 18.00 Finansiering af renoveringsprojekter m.m. ved Arbejdernes Landsbank
 
18.00 – 18.45 Let forplejning og mulighed for at snakke med hinanden samt med Zapp Mobility, Arbejdernes Landsbank samt ABF’s kredsrepræsentanter og landsformand
 
18.45 – 19.00 Afrunding ved den lokale ABF Kredsbestyrelse
 19.00 Tak for i dag 

LÆS MERE
 • 24. april 2024
 • 16:00-19:00
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Midtjylland
Ladestandere, finansiering og fejring af ABF's 50-års jubilæum! - Herning

Dialogmøde - Middelfart

Kreds Fyn inviterer dig og medlemmer af din bestyrelse til dialogmøde for andelsboligforeninger, der ligger i og omkring Middelfart.

Dialogmødet er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem bestyrelser. Vi tager sammen fat på det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag.

Forslag til emner – medbring gerne egne ønsker til drøftelse:

 • Hvordan håndteres fx fællesarbejdsdage, vedligeholdelsesplaner og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer?
 • Hvilke erfaringer har andre foreninger med fællesarealer, dødsboer og konflikthåndtering?
 • Hvad betaler andre foreninger for fx forsikringer, administrationsydelser og snerydning?
 • Vedtægtsændringer om andelshavernes forandringer
 • Nye muligheder på vej for værdiansættelse af ejendommen

Efter en kort pause vil én af ABF’s jurister deltage i mødet digitalt, og vil kunne besvare nogle af de spørgsmål som måtte være rejst under første del af dialogmødet.

På mødet kan max deltage 3 bestyrelsesmedlemmer per forening. Kreds Fyn byder på en kop kaffe, te og sandwich.

LÆS MERE
 • 24. april 2024
 • 17:00-19:00
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Syddanmark
Dialogmøde - Middelfart

Overdragelse - Esbjerg

Er du godt forberedt på det næste salg af en andelsbolig i foreningen? Som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening spiller du en vigtig rolle i at sikre en god proces for overdragelse af andelsboliger i din forening. Der er også en række krav i lovgivningen, som bestyrelsen skal kende, når en bolig skal sælges.

På kurset får du en generel introduktion til overdragelse af andelsboliger fra A-Z. Her kan du lære mere om lovgivningen, om overdragelsens dokumenter og om hvilke procedurer, bestyrelsen bør have på plads for overdragelser.

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standarddokument ”Overdragelsesprocedure”, og deltagerne vil på kurset blive vejledt i processen trin for trin.

Indhold:

 • Hvad skal bestyrelsen godkende?
 • Hvordan godkender bestyrelsen forbedringsværdier?
 • Hvem udfylder overdragelsesaftalen og hvordan?
 • Hvilke dokumenter skal køber have, inden aftalen bliver indgået?
 • Hvad skal bestyrelsen gøre, hvis køber opdager mangler lige efter overtagelsen?

Efter kurset har deltagerne fået indsigt i, hvordan overdragelser kan håndteres som en del af den daglige drift og med udgangspunkt i ABF’s standarddokumenter.

På kurset vil der også være et indlæg fra Danske Bank/Realkredit Danmark om andelsboliglån i forbindelse med en købers finansiering af andelsboligen.

Underviser: Rådgiver fra ABF

Tid: 3 timer

Målgruppe: Etagebyggeri og et plans byggeri i hele landet

LÆS MERE
 • 25. april 2024
 • 17:00-20:00
 • Kursus
 • Fra 220,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • Syddanmark
Overdragelse - Esbjerg