Spring navigationen over og gå direkte til indhold

AKTIVITETER

Her kan du læse mere om vores arrangementer og om hvordan du tilmelder dig.

Du ser Alle aktiviteter

Hjælp til sårbare beboere i København

Foreninger kan opleve, at de skal håndtere beboere, som har fået sociale udfordringer. Det kan være misbrug, sindslidelser eller demens, som kan udløse fx mislighold og vandskader i boligen.

Københavns Kommune har en boligsocial indsats, som kan hjælpe og rådgive disse sårbare andelshavere og lejere før læsset vælter helt, hvor det kan ende med eksklusion eller ophævelse. Erfaringsmæssigt har mange bestyrelser gennem lang tid problemer med at håndtere sådanne situationer, og her kan et opkald til boligrådgiverne være tilbuddet til den udsatte beboer, som ender med også hjælpe bestyrelsen.

Indhold:

 • Hvem er boligrådgiverne, og hvad kan de hjælpe med?
 • Hvem kan kontakte boligrådgiverne?
 • Hvilke muligheder har bestyrelsen, når konflikten er brudt ud?

På mødet deltager boligrådgivere fra Københavns Kommune og en jurist fra ABF’s medlemsrådgivning.

LÆS MERE
 • 30. maj 2022
 • 17:00-19:00
 • Arrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Hjælp til sårbare beboere i København

Brug ABF's hjemmeside

Alle andelshavere i medlemsforeningerne har adgang til at bruge hjemmesidens Medlemsportal, når de har logget ind – både som bestyrelse og ”menig” andelshaver.

Indhold:

Hvordan opretter jeg mig som bruger?

Hvordan laver jeg formandsændringer?

Hvordan tilmelder jeg mig et kursus?

Kan jeg erfaringsudveksle med andre foreninger?

Formålet er at gøre dig fortrolig med vores nye hjemmeside, så du fremover har nemt ved at navigere rundt på siden og finde de funktioner og emner, som du søger.

Underviser: Medarbejder fra ABF

LÆS MERE
 • 01. juni 2022
 • 10:00-11:00
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Brug ABF's hjemmeside

MødEksperterne: Forebyg Brand – skab tryghed! - København

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

En tagbrand raserede i marts en etageejendom i Vanløse, 15 opgange brændte ned.

Ved et lykketræf var det kun materielle værdier der gik til grunde.

Branden har foruroliget mange og flere stiller sig nu spørgsmålet om deres forening er korrekt brandsikret.  

ABF indbyder derfor til en aften hvor vi kommer hele vejen rundt om de tiltag bestyrelsen og andelshaverne skal tage for at være sikrede, skulle ulykken være ude.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • Opfylder installationer og indretning lovens krav
 • Hvorledes mindskes risikoen for at brand opstår
 • Har vi forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder hvis en brand opstår
 • Er foreningen og andelshaverne korrekt forsikret
 • Hvad skal vi i øvrigt som forening være opmærksom på

Ved dette arrangement kan I få svar på disse og andre spørgsmål.

Ekspertpanelet er sammensat bredt med ekspertise indenfor brandforebyggelse og brandrådgivning, forsikring, elinstallation og ventilation, finansiering og sidst men ikke mindst juridisk medlemsrådgivning fra ABF.

Hver ekspert vil have et oplæg indenfor deres kompetence og der er herefter afsat god tid til de mange spørgsmål I som foreninger har.

Aftenen afholdes i den smukke Kuppelsal hos Danske Bank på Kgs Nytorv og Danske Bank byder på et traktement i løbet af aftenen.

Aftenens Eksperter:

ABF’s medlemsrådgivning

Københavns Beredskab

Elcon, El – installation, brandventilation og brandalarmer

North Risk, brandforsikring

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, akkrediteret brandinspektion

Danske Bank/Realkredit Danmark

 

 

LÆS MERE
 • 08. juni 2022
 • 17:00-20:00
 • Arrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
MødEksperterne: Forebyg Brand – skab tryghed! - København

Dialogmøde Sorø

Kreds Vestsjælland inviterer dig og en anden, eller to fra din bestyrelse, til dialogmøde om køb og salg af andelsboliger.

At være bestyrelse i en andelsboligforening kan byde på mange glæder og udfordringer. Det gælder også, når det kommer til køb og salg af foreningens andele. På dette møde vil vi snakke om, hvordan vi håndterer køb og salg, og ABF’s direktør Jan Hansen vil give et lille inspirationsoplæg.

Dialogmødet er et arrangement, hvor ABF inviterer lokale ABF-medlemmer i kreds Vestsjælland til erfaringsudveksling mellem bestyrelsesmedlemmer. For ofte har andre andelsboligforeninger allerede stået over for samme udfordring med køb og salg, eller måske står de over for den i dag.

Udover oplæg fra Jan Hansen, vil vi derfor undervejs lægge op til, at deltagerne kan sparre med hinanden på tværs af andelsboligforeninger.                                       

Indhold:

 • Hvad gør I i foreningen, når en beboer ønsker at flytte – hvem står fx for salg?
 • Hvordan håndterer I overdragelsesdokumenter i forbindelse med salg?
 • Hvilke salgskanaler bruger I?
 • Har jeres forening venteliste/interesseliste?

Har I emner om køb og salg, som vi ikke har nævnt, men som vi skal tage op på mødet? Så send dem ind til kursus@abf-rep.dk, eller ring og oplys dem på telefon 33 86 28 30. 

På mødet kan der max deltage to bestyrelsesmedlemmer per forening.

Vi glæder os til at se jer til en snak om køb og salg.

Med venlig hilsen

 

ABF’s sekretariat

LÆS MERE
 • 13. juni 2022
 • 17:00-19:00
 • Arrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Dialogmøde Sorø

Forbedringer i boligen

Når en andelsbolig skal sælges, er det vigtigt, at bestyrelsen er klædt på til at forholde sig til forbedringer i boligen, for at gøre overdragelsen så problemfri som mulig. Arrangementet giver en introduktion til de regler, der gælder ved vurdering af individuelle forbedringer og løsøre i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig.

Indhold:

 • Hvad siger lovgivningen og vedtægterne om værdiansættelsen af forbedringer?
 • Skal sælger have en faktura på arbejdet?
 • Hvordan prisfastsætter man arbejde, som sælger selv har udført?

Underviser: Jurist fra ABF’s medlemsrådgivning

Målgruppe: Etagebyggeri og et plans byggeri i hele landet

LÆS MERE
 • 15. juni 2022
 • 16:00-16:30
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Forbedringer i boligen