Spring navigationen over og gå direkte til indhold

AKTIVITETER

Se vores aktivitetskalender for hele landet.

Du ser Alle aktiviteter

Kredsgeneralforsamling - Hovedstaden

Kære medlemsforeninger i kreds Hovedstaden

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på aktuelle indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Kredsbestyrelsen vil berette om arbejdet lokalt i kredsen med kontakten til jer medlemmer og afholdelse af aktiviteter. Vi vil også komme ind på, hvordan kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer arbejder med at de lokale behov kommer frem og bliver synlige og indgår i ABF`s politiske arbejde og udviklingen af medlemstilbud.

ABF’s landsformandskab vil i fortsættelse heraf berette om arbejdet med at gøre ABF’s indflydelse gældende politisk på Christiansborg og lokalt i kommunerne, for at sikre de bedst mulige vilkår for foreninger og andelshaver og give mulighed for at der fortsat kan opføres og stiftes nye andelsboligforeninger. De store aktuelle emner er finansiering (Både for foreninger og andelshavere), klima, energi og bæredygtighed, fællesskabet i foreningerne og at sikre flere andelsboliger på boligmarkedet.

ABF’s underdirektør Isaac Appelquist runder af med at give en status i forhold til den aktuelle politiske situation, herunder, hvad der sker i forhold til ejendomsvurderinger og de bebudede lovændringer om værdifastsættelse, som vi længe har ventet på.

Undervejs skal vi også have valg til kredsbestyrelsen.

Inden generalforsamlingens start vil vi gerne invitere på et let måltid og øl/vand/vin. Senere på aftenen byder vi på aftenkaffe/the med kage.

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

 

Program

 1. Velkomst og valg af dirigent
 1. Det lokale arbejde for at varetage medlemmernes interesser
  Kredsberetning 2023 ved kredsbestyrelsen
 1. At gøre sin indflydelse gældende – ABF’s arbejde med at få sat politisk fokus på mærkesager for andelsboligforeningerne og andelshavere
  Oplæg ved ABF’s landsformandskab
 1. Eventuelt indkomne forslag
 1. Valg til kredsbestyrelsen

  a.Valg af kredsformand for 1 år (Kredsformanden er også medlem af ABF’s hovedbestyrelse)
  Kredsformand Bjarne Asp Andersen ønsker at udtræde

  b. Valg af kredsnæstformand for 2 år
  Posten er p.t. vakant.

  c.Valg af 3 kredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Carsten Schultz, Mette Dyhrberg og Niels-Jørgen Schelde er på valg

  d. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
  Marc Allan Fussinger er på valg efter at være indtrådt fra suppleantposten

  e. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  Pladserne er p.t. vakante 
 1. Status i forhold til den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet og lovgivning på vej
  Oplæg ved ABF’s underdirektør Isaac Appelquist 
 1. Eventuelt

 

Tilmelding

Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen og fællesspisning skal ske senest tirsdag den 19. september 2023 via på https://www.abf-rep.dk/aktiviteter/kredsgeneralforsamlinger-2023/ eller på tlf. 33 86 28 30.

Du kan læse alt om årets kredsgenerelforsamlinger her.

 

LÆS MERE
 • 26. september 2023
 • 17:00-21:00
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Kredsgeneralforsamling - Hovedstaden

Kredsgeneralforsamling - Midtsjælland

Kære medlemsforeninger i kreds Midtsjælland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på aktuelle indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Kredsbestyrelsen vil berette om arbejdet lokalt i kredsen med kontakten til jer medlemmer og afholdelse af aktiviteter. Vi vil også komme ind på, hvordan kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer arbejder med at de lokale behov kommer frem og bliver synlige og indgår i ABF`s politiske arbejde og udviklingen af medlemstilbud.

ABF’s landsformandskab vil i fortsættelse heraf berette om arbejdet med at gøre ABF’s indflydelse gældende politisk på Christiansborg og lokalt i kommunerne, for at sikre de bedst mulige vilkår for foreninger og andelshaver og give mulighed for at der fortsat kan opføres og stiftes nye andelsboligforeninger. De store aktuelle emner er finansiering (Både for foreninger og andelshavere), klima, energi og bæredygtighed, fællesskabet i foreningerne og sikre flere andelsboliger på boligmarkedet.

ABF’s underdirektør Isaac Abella Appelquist runder af med at give en status i forhold til den aktuelle politiske situation, herunder, hvad der sker i forhold til ejendomsvurderinger og de bebudede lovændringer om værdifastsættelse, som vi længe har ventet på.

Undervejs skal vi også have valg til kredsbestyrelsen.

Før kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

Program

 1. Velkomst og valg af dirigent

 2. Det intelligente hjem
  Oplæg fra Schneider Electric

 3. Det lokale arbejde for at varetage medlemmernes interesser
  Kredsberetning 2023 ved kredsbestyrelsen

 4. At gøre sin indflydelse gældende – ABF’s arbejde med at få sat politisk fokus på mærkesager for andelsboligforeningerne og andelshavere
  Oplæg ved ABF’s landsformandskab

 5. Eventuelt indkomne forslag

 6. Valg til kredsbestyrelsen

  a. Valg af kredsnæstformand for 2 år
  Kredsnæstformand Bent Christiansen er på valg

  b. Valg af op til 3 kredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Ingrid Bertelsen og Jens Jørgen Nielsen er på valg
  Den 3. plads er p.t. vakant

  c. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  Suppleantposterne er p.t. vakante

 7. Status i forhold til den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet og lovgivning på vej
  Oplæg ved ABF’s underdirektør Isaac Abella Appelquist

 8. Eventuelt 

 

Tilmelding

Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen og fællesspisning skal ske senest onsdag den 20. september 2023 via www.abf-rep.dk eller på tlf. 33 86 28 30.

Du kan læse alt om årets kredsgenerelforsamlinger her.

 

LÆS MERE
 • 27. september 2023
 • 18:00-22:00
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Kredsgeneralforsamling - Midtsjælland

Drifts- og vedligeholdelsesplaner

En drifts- og vedligeholdelsesplan er et vigtigt værktøj i foreningen, både for at sikre forsvarlig løbende vedligeholdelse af foreningens ejendom og til planlægning af økonomien og andelskrone.

Webinaret har fokus på udarbejdelsen og anvendelsen af en drifts- og vedligeholdelsesplan, samt hvilke overvejelser foreningen bør gøre sig i forhold til finansiering af kommende arbejder.

Indhold:

 • Hvorfor er det vigtigt med en drifts- og vedligeholdelsesplan?
 • Hvordan laver man budget og henlæggelser på baggrund af drifts- og vedligeholdelsesplanen?
 • Hvordan kan man bruge drifts- og vedligeholdelsesplanen i en politik for udvikling i andelsværdierne?

Deltagelse er gratis, og der vil være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret.

Underviser: Rådgivere fra ABF

Tid: 45 min

Målgruppe: Etagebyggeri og et plans byggeri i hele landet

LÆS MERE
 • 28. september 2023
 • 15:00-15:45
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Drifts- og vedligeholdelsesplaner

Foreningshjemmesider gennem ABF

Hvad er foreningshjemmesider gennem ABF? Hvad kan man bruge hjemmesiden til, og hvordan kommer I i gang?

Kom med til webinar og få stillet din nysgerrighed på ABF’s foreningshjemmesider, som vi udbyder i samarbejde med firmaet Twentyfour.

Indhold:

Vi gennemgår hvad hjemmesiden kan, og ser blandt andet på:

 • Hjemmesidens opbygning og funktioner - herunder nyheder, beskeder, bookings.
 • Hvad hjemmesiden koster og hvordan I kommer i gang - herunder introduktion til startpakken
 • Hvordan I får hjælp og support

Der vil være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål i chatten, som vi samler op på i slutningen af webinaret.

Forud for arrangementet vil du få en e-mail med et link med adgang til kurset. Det er en god idé at koble sig på lidt før, så du er sikker på at du har forbindelse til mødet. ABF tilbyder ikke teknisk support i den forbindelse.

Underviser: Emma Wulff fra ABF

Målgruppe: Dig der overvejer at få en foreningshjemmeside til jeres forening, og gerne vil se hvad I kan bruge hjemmesiden til.

Bemærk: Webinaret er ikke for webmastere, der gerne vil lære at bruge hjemmesidens funktioner. Det kan du lære på webinaret ”Sådan bruger og redigerer du din foreningshjemmeside”, der afholdes næste gang den 17. oktober 2023.

LÆS MERE
 • 03. oktober 2023
 • 14:00-15:00
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Foreningshjemmesider gennem ABF

Andelsboligdag - København

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

Bæredygtighed

ABF inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til årets andelsboligdag. Andelsboligdagen er en fast tradition i ABF – en dag, hvor vi mødes for at få konkret viden og ny inspiration med hjem til arbejdet i foreningen. 

Program:

Kl. 10.30 - 11.00: Mød udstillerne 

Kl. 11.00 - 11.10: Velkomst v. Isaac Appelquist, underdirektør for ABF  
Isaac Appelquist byder velkommen til en dag med faglige indlæg, debat og praktiske erfaringer fra andelsboligforeninger. 

Kl. 11.10 - 11.30: Hvad er bæredygtighed? v. Charlie Houkjær Klausen 
Hvad er tendenserne indenfor bæredygtighed og hvorfor skal man som andelsboligforening have det in mente? Hør om hvad man kan gøre af tiltag for at skubbe foreningen i en mere bæredygtig retning.  

Kl. 11.30 - 12.00: Præsentation af udstillere 
Udstillerne får ordet, hvor de kort præsenterer deres firmaer og fortæller om, hvad de kan tilbyde andelsboligforeninger. 

Kl. 12.00 – 13.00: Frokostpause og mød udstillerne 

Kl. 13.00 – 13.20: Grønne Fællesskaber v. Bent Mariager, Samskab  
Få inspiration til, hvad man kan gøre i andelsboligforeningerne for at fremme grønne fællesskaber. Bent Mariager fortæller om de erfaringer han selv og andre har gjort sig.  

Kl. 13.20 – 13.40: Optimer foreningens varmecentral og reducering af energiforbrug i bygninger v. Energispring (Københavns Kommune og HOFOR)  
22 københavnske andelsboligforeninger reducerer deres fjernvarmeforbrug i fællesskab. Måske kan jeres forening også være med eller blive inspireret til, hvordan I også kan spare.

Kl. 13.40 – 14.00: Tilskudsmuligheder og nyt energidirektiv fra EU v. ABF’s medlemsrådgivning 
EU forhandler om nyt bygningsdirektiv, skærper kravene til energiforbruget i bygninger. Det får betydning, når foreningen skal energimærkes. EU har også allerede fastsat regler om fjernaflæselige målere. Hør mere om kravene, men også om tilskudsmuligheder, når foreningen gerne vil energirenovere. 

Kl. 14.00 – 14.45: Kaffepause og mød udstillerne 

Kl. 14.45 - 15.15: Bedre el-aftaler v. Jørgen Munksgaard Rasmussen 
Hvordan kan man som el-forbruger bedst kan agere på markedet, når man vil vurdere om ens el-aftale er optimal? Hvor og hvordan kan man bedst sammenligne selskaberne med hinanden, og hvad er det man skal have fokus på i form af gebyrer m.m.? Og kan man stole på de digitale sammenlignings-sider? 

Kl. 15.15 - 15.45: Det politiske hjørne v/Jan Hansen, direktør for ABF 
Få indblik i de aktuelle politiske sager på andelsboligmarkedet og sager, som ABF er involveret i. 

Kl. 15.45 - 16.00: Tak for i dag. 

 

LÆS MERE
 • 07. oktober 2023
 • 10:30-16:00
 • Andelsboligdag
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Andelsboligdag - København

Dialogmøde - Haderslev

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

Kreds Sydjylland inviterer dig og medlemmer af din bestyrelse til et møde for andelsboligforeninger, der ligger i og omkring Haderslev.

At være bestyrelse i en andelsboligforening kan byde på mange glæder og udfordringer. Men hvordan skal bestyrelsen håndtere opståede problemer? Ofte har andre andelsboligforeninger allerede stået over for samme udfordring eller måske står de over for den i dag – men hvordan kommer man i kontakt med de andre foreninger i ens lokalområde?

Dialogmødet er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem bestyrelser. Vi tager sammen fat på det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag.

Indhold:

 • Hvordan håndteres fx fællesarbejdsdage, vedligeholdelsesplaner og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer?
 • Hvilke erfaringer har andre foreninger med fællesarealer, dødsboer og konflikthåndtering?
 • Hvad betaler andre foreninger for fx forsikringer, administrationsydelser og snerydning?

ABF’s medlemsrådgivning deltager ikke i et dialogmøde. Det er derimod et møde, hvor man kan sparre med hinanden på tværs af andelsboligforeninger.

På mødet kan max deltage 2 bestyrelsesmedlemmer per forening. Kreds Sydjylland byder på en kop kaffe, te og sandwich.

Kom og vær med til en snak om at bo i andel

LÆS MERE
 • 10. oktober 2023
 • 17:00-19:30
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Syddanmark
Dialogmøde - Haderslev

Bestyrelsesarbejde: Årshjulet i foreningen - Rønne

Når bestyrelsen har konstitueret sig og forretningsordenen er på plads, er det tid til at få et overblik over de opgaver, der skal løses i løbet af året. Dette kursus er for både nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil have opdateret viden om, hvad en andelsboligforenings bestyrelse skal varetage. Der vil være fokus på nyeste lovgivning og praksis.

På kurset kommer vi ind på både faste og lejlighedsvise bestyrelsesopgaver, herunder i forbindelse med bogføring, regnskab, budget, generalforsamling, vedligeholdelse, overdragelse og energi.

Indhold:

 • Hvorfor er det en god idé for bestyrelsen at have et årshjul?
 • Hvilke opgaver bør bestyrelsen have fokus på hvert år?
 • Hvor bør bestyrelsen tænke langsigtet i planlægningen?
 • Hvilke nye love og regler skal bestyrelsen være opmærksom på?
LÆS MERE
 • 11. oktober 2023
 • 13:00-16:00
 • Kursus
 • Fra 220,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Bestyrelsesarbejde: Årshjulet i foreningen - Rønne

Bestyrelsesarbejde: Årshjulet i foreningen - Hillerød

Når bestyrelsen har konstitueret sig og forretningsordenen er på plads, er det tid til at få et overblik over de opgaver, der skal løses i løbet af året. Dette kursus er for både nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil have opdateret viden om, hvad en andelsboligforenings bestyrelse skal varetage. Der vil være fokus på nyeste lovgivning og praksis.

På kurset kommer vi ind på både faste og lejlighedsvise bestyrelsesopgaver, herunder i forbindelse med bogføring, regnskab, budget, generalforsamling, vedligeholdelse, overdragelse og energi.

Indhold:

 • Hvorfor er det en god idé for bestyrelsen at have et årshjul?
 • Hvilke opgaver bør bestyrelsen have fokus på hvert år?
 • Hvor bør bestyrelsen tænke langsigtet i planlægningen?
 • Hvilke nye love og regler skal bestyrelsen være opmærksom på?
LÆS MERE
 • 11. oktober 2023
 • 17:00-20:00
 • Kursus
 • Fra 220,00 kr.
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Bestyrelsesarbejde: Årshjulet i foreningen - Hillerød