Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Medlemsservice

Hvorfor være medlem af ABF?

ABF har gennem mere end 40 år varetaget de private andelsboligforeningers interesser. P.t. er mere end 5.300 foreninger, der repræsenterer over 105.000 husstande, medlem af ABF.

Som medlem af ABF har I fri adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, hvor I kan få vejledning til alt fra salgsprocedurer og finansieringsmuligheder af kommende projekter til generalforsamlingsspørgsmål og husordensregler. Medlemskabet giver desuden adgang til ABF’s kurser og arrangementer, medlemsbladet ABFnyt og en lang række rabatter.

Alle private andelsboligforeninger i Danmark kan blive medlem. Det er foreningen, der er medlem, ikke den enkelte andelshaver. Derfor er det også kun bestyrelsen der kan få økonomisk og juridisk rådgivning, da bestyrelsen repræsenterer foreningen. Den enkelte andelshaver kan dog nyde godt af mange andre medlemsfordele, når foreningen er medlem. I kan se et overblik over alle medlemsfordele fordelt på bestyrelse og andelshaver herunder. 


Læs om medlemsfordelene herunder: 

ABF-håndbogen

En håndbog for private andelsbolig-foreninger om juridiske, tekniske og økonomiske emner.

DOKUMENTER

Her finder du en oversigt over vores standarddokumenter. 

LOV & FAKTA

På denne side finder du et indeks over samtlige emner under 'Lov & Fakta'.

AKTIVITETER

Se vores aktivitetskalender for hele landet.