Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Medlemsservice

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.

  • ABF er den eneste organisation, som reelt repræsenterer private andelsboliger i Danmark.

  • P.t. er mere end 5.450 foreninger medlem af ABF.

  • ABF er en non-profit organisation uden kommercielle interesser

Hvad får man for sit medlemskab?

Som medlem af ABF har I fri adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, hvor I kan få vejledning til alt fra salgsprocedurer og finansieringsmuligheder af kommende projekter til generalforsamlingsspørgsmål og husordensregler. Medlemskabet giver desuden adgang til ABF’s kurser og arrangementer, medlemsbladet ABFnyt og en lang række rabatter.

Hvem kan blive medlem?

Alle private andelsboligforeninger i Danmark kan blive medlem. Det er foreningen, der er medlem, ikke den enkelte andelshaver. Derfor er det også kun bestyrelsen der kan få økonomisk og juridisk rådgivning, da bestyrelsen repræsenterer foreningen. Den enkelte andelshaver kan dog nyde godt af mange andre medlemsfordele, når foreningen er medlem.