Spring navigationen over og gå direkte til indhold

ABF's standardvedtægter

ABF udarbejdede sine første standardvedtægter for private andelsboligforeninger i 1979, som siden løbende er revideret.

Den seneste opdatering af standardvedtægterne er fra april 2017, hvor ABF har tilføjet en alternativ bestemmelse, som forholder sig til digital kommunikation i foreningen. Find dem under mulige tilføjelser til § 11 i dokumentet "Alternative bestemmelser 2014 med tilføjelser pr. april 2017" (kan downloades nederst på siden).

ABF har revideret standardvedtægterne i oktober 2014.

I 2014-udgaven er de alternative bestemmelser samlet i ét særskilt dokument. ABF har også lavet en oversigt over de vigtigste ændringer fra 2010 til 2014-versionen. Alle dokumenter kan du downloade nederst på siden.

Hvad er foreningens vedtægter?

Sammen med den gældende lov på andelsboligområdet udgør en forenings vedtægter (og øvrige retningslinjer såsom husorden) det juridiske grundlag, som foreningen skal drives på. Mere præcist er vedtægterne et nedskrevet regelsæt, der fortæller hvilke regler, der gælder i den enkelte forening - både for foreningen som helhed og for de enkelte andelshavere.

Hvis foreningen har nogle specielle forhold, f.eks. omkring husdyrhold, en bestemt procedure for salg af boliger via venteliste eller for sammenlægning af boliger, kan den indskrive disse forhold i vedtægterne. Lovgivningen vil dog altid gå forud for eventuelle særlige forhold eller lign. i foreningens vedtægter.

Anvend ABF's standardvedtægter som egne vedtægter 

Standardvedtægterne er vejledende, og gælder først, når foreningen har vedtaget den på en generalforsamling. Bestemmelserne kan anvendes som inspiration for foreningen, ligesom de kan anvendes helt eller delvist. Det er gratis at benytte ABF's standardvedtægter.

Vælger en forening at anvende bestemmelserne helt eller delvist, bør den gennemgå bestemmelserne i standardvedtægterne grundigt og sørge for, at eventuelle forhold, som gælder i foreningen, bliver indarbejdet i de nye vedtægter. På den måde kan foreningen formulere egne vedtægter, som følger lovgivningen samtidig med, at de er tilpasset eventuelle særlige forhold i foreningen.

Få gennemgået jeres vedtægter

Det er altid en god idé jævnligt at gennemse og opdatere foreningens vedtægter. ABF har et medlemstilbud, hvor medlemsrådgivningen gennemgår og tilretter foreningens vedtægter, så de er opdaterede og afspejler gældende lovgivning. Foreningen skal blot sende sine vedtægter til ABF på mail eller med post. Herefter får foreningen et tilbud med en pris på en vedtægtsrevision.

Download dokumenter

  • ABF's standardvedtægter 2014

  • ABF's standardvedtægter 2014, skabelon for etagebyggeri

  • ABF's standardvedtægter 2014, skabelon for tæt/lav

  • Alternative bestemmelser 2014 med tilføjelser pr. 19. marts 2022

  • Sammenligningskema 2014

  • Pjece om ABF's standardvedtægter 2014