Spring navigationen over og gå direkte til indhold

ABF's standardvedtægter

ABF udarbejdede sine første standardvedtægter for private andelsboligforeninger i 1979, som siden løbende er revideret.

ABF har senest revideret standardvedtægterne i oktober 2014. Som konsekvens af en Højesteretsdom er der i februar 2024 foretaget en række tilføjelser til forandringsbestemmelsen i § 10 og en tilføjelse til eksklusionsbestemmelsen i § 20. Der er ikke i den forbindelse blevet ændret på øvrige bestemmelser, og det er baggrunden for, at det er angivet, at der nu er tale om ABF's standardvedtægter af oktober 2014 med ændringer af februar 2024 (3. udgave).

ABF's standardvedtægter og alternative bestemmelser kan downloades nederst på siden.

Hvad er foreningens vedtægter?

Sammen med den gældende lov på andelsboligområdet udgør en forenings vedtægter (og øvrige retningslinjer såsom husorden) det juridiske grundlag, som foreningen skal drives på. Mere præcist er vedtægterne et nedskrevet regelsæt, der fortæller hvilke regler, der gælder i den enkelte forening - både for foreningen som helhed og for de enkelte andelshavere.

Hvis foreningen har nogle specielle forhold, f.eks. omkring husdyrhold, en bestemt procedure for salg af boliger via venteliste eller for sammenlægning af boliger, kan den indskrive disse forhold i vedtægterne. Lovgivningen vil dog altid gå forud for eventuelle særlige forhold eller lign. i foreningens vedtægter.

Anvend ABF's standardvedtægter som egne vedtægter 

Standardvedtægterne er vejledende, og gælder først, når foreningen har vedtaget den på en generalforsamling. Bestemmelserne kan anvendes som inspiration for foreningen, ligesom de kan anvendes helt eller delvist. Det er gratis at benytte ABF's standardvedtægter.

Vælger en forening at anvende bestemmelserne helt eller delvist, bør den gennemgå bestemmelserne i standardvedtægterne grundigt og sørge for, at eventuelle forhold, som gælder i foreningen, bliver indarbejdet i de nye vedtægter. På den måde kan foreningen formulere egne vedtægter, som følger lovgivningen samtidig med, at de er tilpasset eventuelle særlige forhold i foreningen.

Få gennemgået jeres vedtægter

Det er altid en god idé jævnligt at gennemse og opdatere foreningens vedtægter. ABF har et medlemstilbud, hvor medlemsrådgivningen gennemgår og tilretter foreningens vedtægter, så de er opdaterede og afspejler gældende lovgivning. Foreningen skal blot sende sine vedtægter til ABF på mail eller med post. Herefter får foreningen et tilbud med en pris på en vedtægtsrevision. Det er også muligt at få hjælp til at få udarbejdet et forslag om ændring af foreningens vedtægter med tilføjelserne til ABF's standardvedtægter af februar 2024 til en billigere pris.

Download dokumenter

  • ABF's standardvedtægter

  • ABF's standardvedtægter skabelon for etagebyggeri

  • ABF's standardvedtægter skabelon for tæt lav bebyggelse

  • Alternative bestemmelser for andelsboligforeninger

  • Ændring Af § 10 Og § 20 i ABF's standardvedtægter

  • Pjece om ABF's standardvedtægter 2014

  • Sammenligningskema 2014