Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bliv medlem af ABF

Alle private andelsboligforeninger i Danmark kan blive medlem. Det er foreningen, der er medlem, ikke den enkelte andelshaver.



Udfyld formularen og meld jer ind i ABF. Send en e-mail til abf@abf-rep.dk eller ring på tlf. 33 86 28 30, hvis du har brug for hjælp med indmeldelse. 

5 fordele ved at være medlem af ABF

Juridisk og økonomisk rådgivning

 

Adgang til standarddokumenter

 

Gratis arrangementer

 

Adgang til Værdikort og Foreningens Bog 

 

 Medlemsbladet ABFnyt

 

Se alle fordele >

 

 

Priser på medlemskab

Bliv medlem for kun 232 kroner pr. andel pr. år!

Kontingent for medlemskab af ABF beregnes pr. andel pr. år, og et kontingentår dækker perioden fra 1. oktober til 30. september.

Melder jeres forening sig ind i løbet af året, betaler I dog kun for de måneder, der er tilbage af kontingentåret. Herefter betales der fuldt kontingent.

Priser

Pr. 1. oktober 2023: 232 kr. pr. andel pr. år
Pr. 1. oktober 2024: 242 kr. pr. andel pr. år

Beløbene er momsfrie.

Graduering af kontingent

For større foreninger gradueres kontingentet således:

Foreninger til og med 50 andele betaler fuldt kontingent.

Foreninger med 50-75 andele:
For de første 50 andele betales fuldt kontingent.
For de næste 25 andele betales 75% af kontingentet.

Foreninger med 76 andele og derover:
For de første 75 andele efter ovennævnte graduering.
Herefter er resten af foreningens andele gratis.

Kvittering for indbetalt kontingent er andelsboligforeningens medlemsbevis.

Medlemsprisberegner

Beregn jeres medlemspris

Her kan I se hvad et medlemskab af ABF vil koste for jeres forening. Priserne er 2023-takst, som er gældende til 1. oktober 2024.

Antal andele i foreningen:


Pris for medlemskab (pr år): kr.


Pris for resten af kontingentåret

Hvis I melder jer ind midt i et kontingentår, betaler I kun for resten af året. Vælg indmeldelsesmåneden herunder for at få prisen for resten af året.

Indmeldelse:


Pris for medlemskab resten af året: kr.

Opsigelse
Foreningen kan udmelde sig med tre måneders varsel pr. 1. oktober hvert år. Opsigelsen skal være skriftlig og underskrevet af de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Opsigelsen kan indscannes med underskrifter og e-mailes til abf@abf-rep.dk eller sendes med brevpost til ABF.