Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fra lejer til andelshaver

Hvad er forskellen på at være lejer og andelshaver? Her får du et overblik over de vigtigste emner.

Demokrati
Udlejer kan selv bestemme det meste, og lejer har ikke indflydelse.

Andelshaveren har medbestemmelse og mulighed for at påvirke foreningens beslutninger om månedlig boligafgift samt vedligeholdelse og forbedringer af foreningens ejendom.

Indskud
Lejer skal oftest betale et depositum og forudbetalt leje.

Andelshaver skal betale et indskud ved stiftelse af foreningen, som oftest minimum 5.000 kr. pr. kvadratmeter.

Månedlig udgift
Lejeren betaler husleje til udlejeren.

Andelshaveren betaler en månedlig boligafgift, som går til den løbende drift af ejendommen og dækker ydelserne på andelsboligforeningens lån.

Økonomisk hæftelse
Lejer hæfter ikke.

Andelshaver hæfter som udgangspunkt med sit indskud. Derudover kan kreditorer med pant i ejendommen eventuelt kræve pro rata hæftelse eller solidarisk hæftelse.

Pant og udlæg
Lejer kan ikke belåne i bolig, og eventuelle kreditorer kan ikke foretage udlæg i boligen.

Andelshaver kan optage banklån med sikkerhed i boligen. Men det betyder også, at dine kreditorer kan foretage udlæg i boligen og evt. kræve en tvangsauktion, hvis du ikke kan betale på anden vis.

Indretning af boligen
Lejer har kun begrænset mulighed for at indrette og forbedre sin bolig.

Andelshaver kan indrette og forbedre boligen under hensyn til byggelovgivningen og foreningens vedtægter.

Boligstøtte
Lejer kan opnå boligsikring eller boligydelse.

Der kan ikke opnås boligsikring i en andelsbolig. Pensionister kan opnå boligydelse, men boligydelse ydes som et lån.

Ved fraflytning
Lejer kan ikke indstille en ny lejer, og lejer får ikke betaling for sin bolig ved fraflytning.

Andelshaver har mulighed for at indstille en ny andelshaver under hensyn til foreningens vedtægter. Ved udtrædelse af foreningen kan man udover det indbetalte indskud også opnå del i forøgelsen af foreningens formue, og få betaling for de forbedringer, der er foretaget i boligen. Prisfastsættelse sker efter andelsboliglovens regler og foreningens vedtægter.

Hvem kan blive andelshaver?

Ved stiftelsen har alle lejere af beboelseslejligheder ret til at blive medlem af andelsboligforeningen. Generalforsamlingen bestemmer, om der skal åbnes mulighed for at lejere af forretninger og andre erhvervslejemål samt ejendommens vicevært, kan melde sig ind. Det er ikke lovligt at optage personer, der ikke er lejere i ejendommen, medmindre personen har en bolig, forretning eller tilsvarende i ejendommen. Efter stiftelsen vil optagelse af nye medlemmer følge reglerne i vedtægten.