Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Abonnement

Medlemsbladet ABFnyt udkommer i mere end 105.000 eksemplarer fire gange årligt (januar, maj, september og november) til alle andelshavere i ABF's medlemsforeninger. 

Indhold 

Medlemsbladet er med til at brande andelsboligen og informere og inspirere vores medlemmer. Vi skriver om livet i foreningerne, om aktuelle sager, og i hvert nummer går vi i dybden med et relevant emne., f.eks. fællesskabet, renovering eller økonomi. 

Vil du abonnere? 

Er du ikke medlem af ABF, men ønsker du alligevel at abonnere på vores blad, kan du oprette et årsabonnement til kr. 375,- inkl. moms. 

Send en mail til abf@abf-rep.dk 

Levering

Bladet kan leveres på to måder: 

  1. ABF sender automatisk ABFnyt til foreningens formand (eller anden kontaktperson i foreningen), som efterfølgende sørger for, at bladet bliver omdelt til andelshaverne. 
  2.  ABF postomdeler ABFnyt til de enkelte andelshavere. Det koster 375 kr. i oprettelse og herefter 200 kr. pr. år.

Download tilmeldingsskema til den direkte leveringsordning eller få tilmeldingskuponen tilsendt via sekretariatet på telefon 33 86 28 30. Det udfyldte skema sendes til abf@abf-rep.dk.

Adresseændring

Er der sket ændringer i forhold til levering af ABFnyt, nye bladmodtagere eller ændringer i antal blade, skal det meddeles til ABF's sekretariat på tlf. 33 86 28 30 eller abf@abf-rep.dk.