Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Standarddokumenter

Administration af foreningen er en del af bestyrelsens daglige arbejde. Det kan være salg, rykkerskrivelser eller indkaldelse til den årlige generalforsamling. For at gøre hverdagen nemmere for bestyrelserne, har ABF udarbejdet en række fortrykte standarddokumenter. De skal være med til at sikre, at den daglige administration foregår efter en fast procedure, og at bestyrelserne minimerer risikoen for fejl.

Download standarddokumenter, vejledninger og eksempler


Download af standardokumenter kræver login. Det kræver desuden, at du har Adobe Reader installeret. Læs vejledning til udfyldelse nederst på denne side.


Dokumenter i forbindelse med overdragelse

  • Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig)

  • Vejledning til overdragelsesaftale

  • Afskrivningskurve

  • Forbedringskatalog

  • Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde

  • Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger

dokumenter i forbindelse med overdragelse

Disse dokumenter kræver login:

• Andelsbevis
• Vejledning i at udfærdige andelsbevis samt transportpåtegning
• Overdragelsesprocedure
• Anmodning om udtræden af andelsboligforeningen
• Besigtigelse af bolig
• Opgørelse af forbedringsværdier
• Tillæg til overdragelsesaftale - Fortrydelsesret
• Voldgiftserklæring
• Eksempler på formulering af individuelt aftalte vilkår i overdragelsesaftalens pkt. 11

DOKUMENTER I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

Disse dokumenter kræver login:

• Bekendtgørelse af dato for generalforsamling
• Eksempel på indkaldelse til ordinær generalforsamling
• Vejledning til bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling
• Huskeliste for dirigenten på generalforsamlingen
• Fuldmagt
• Vejledning i brug af stemmekort og stemmesedler
• Beslutningsreferat
• Vejledning til udarbejdelse af beslutningsreferat
• Vejledning til forslag til generalforsamlingen

DOKUMENTER I FORBINDELSE MED HÅNDTERING AF PERSONDATA (GDPR)

Disse dokumenter kræver login:

• Andelsboligforeningers håndtering af persondata (vejledning)
• Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
• Privatlivspolitik
• Privatlivspolitik (word)
• Samtykkeerklæring
• Samtykkeerklæring (word)

DOKUMENTER I FORBINDELSE MED MANGLENDE BETALING

Disse dokumenter kræver login:

• Procedure ved manglende betaling af boligafgift mv. eller anden misligholdelse
• Påkrav
• Orientering om påkrav
• Eksklusion
• Orientering om eksklusion

Dokumenter i forbindelse med brud på vedtægterne

Disse dokumenter kræver login:

• Procedure ved manglende betaling af boligafgift mv. eller anden misligholdelse
• Indskærpelse
• Påbud
• Eksklusion
• Orientering om eksklusion

Husorden

Dette dokument kræver login:

• ABF's husordenskatalog

andre dokumenter

Disse dokumenter kræver login:

• Eksempel på gældsbrev
• Eksempel på forretningsorden for bestyrelser
• Varsling om adgang til bolig
• Varsling om rydning af flugt- og redningsveje
• Beskrivelse af bogføringsprocedure

Materiale om værdier

Disse dokumenter kræver login:

• Årshjul
• Foreningens bog
• Værdikort
• Vejledning til værdikort
• Sæt ord på værdierne

Sådan udfylder du de elektroniske standarddokumenter

Start med at gemme en kopi af dokumentet på din computer, og brug dette til udfyldelse. 
(OBS: Bruger du Google Chrome som browser, kan der være problemer med "gem"-knappen øverst i dokumentet. Brug i stedet Chromes egen menulinje, som kommer frem, når du fører musen ned i højre hjørne af skærmen.)

Vælg felterne ved at klikke på musen eller ved at bruge tasten 'tab', der automatisk vælger det næste felt i dokumentet.

Tal skrives som hele tal og tilretter sig med punktum og komma, når du går videre til næste felt. Ved opsætning med tal har visse af dokumenterne sammentælling lodret, men ikke vandret – i andre dokumenter tælles der ikke sammen. I nogle felter er det kun muligt at skrive tal.

Nogle dokumenter har flere sider og ikke alle udfyldningssider kommer efter hinanden.

Når felterne er udfyldt kan du udskrive dokumentet eller gemme det.

OBS! For at udfylde standarddokumenterne elektronisk kræver det programmet Adobe Reader.

Download Adobe Reader 

ABF-håndbogen

En håndbog for private andelsboligforeninger om juridiske, tekniske og økonomiske emner.

ABF's standard-vedtægter

Skabelonen kan anvendes som inspiration for foreningen, eller den kan anvendes helt eller delvist.

LOV & FAKTA

Alt hvad du kan have brug for at vide, når du bor i en andelsboligforening.