Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Når andelshaver er uenig med bestyrelsen

Det er andelsboligforeningen, og ikke den enkelte andelshaver, som er medlem af ABF. Derfor er det kun bestyrelsen, der på foreningens vegne kan få juridisk og økonomisk rådgivning gennem ABF. Her får du et overblik over, hvad du kan gøre, hvis du som andelshaver oplever problemer med bestyrelsen.

Hvad gør en andelshaver, som ønsker at klage over bestyrelsen?

Der findes ikke en klageinstans, hvor andelshavere kan klage over foreningens bestyrelse. Er man uenig med bestyrelsen, bør man i første omgang se, om man kan tale sig til rette.

Hvis det ikke lykkes, kan problemstillingen tages op på foreningens generalforsamling.

Er der lang tid til afholdelse af den ordinære generalformsamling, er det muligt at indkalde til en ekstraordinær, hvis man kan samle opbakning blandt mindst en fjerdedel af de øvrige andelshavere.

Er der tale om en begrundet mistanke om ulovligheder, kan politiet kontaktes.

 

Hvad gør andelshaverne, hvis bestyrelsen handler uden for sine beføjelser?

Bestyrelsen er generalforsamlingens 'forlængede arm'. Det betyder, at bestyrelsen skal føre de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen, ud i livet.

Bestyrelsen kan desuden have beføjelser, som er beskrevet i foreningens vedtægt.

Hvis en andelshaver mener, at bestyrelsen har truffet en beslutning, der er i strid med bestyrelsens beføjelser, kan andelshaveren anmode om, at beslutningen tages op på en generalforsamling.

Generalforsamlingen kan ændre bestyrelsens afgørelser, hvis der er et flertal for det. Hvis der er lang tid til næste ordinære generalforsamling, kan bestyrelsens beslutning tages op på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Hvordan indkalder man til en ekstraordinær generalforsamling?

Hvis en bestyrelse gentagne gange undlader at følge kravet om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, vil andelshaverne selv kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

En indkaldelse skal altid indeholde en dagsorden, og det skal dokumenteres, at der er opbakning til indkaldelsen blandt ¼ af andelshaverne.

 

Hvor kan du søge rådgivning?

Kan sagen ikke løses internt i foreningen, bør du søge personlig og konkret juridisk rådgivning vedrørende sagen hos en advokat.

En advokat vil ud over rådgivning også være i stand til at føre en eventuel retssag. Du kan blandt andet finde en advokat i ABF’s firmaguide.

Du har også mulighed for at få hjælp i de forskellige retshjælpstilbud, som bl.a. landets kommuner eller private organisationer stiller til rådighed. Læs mere om retshjælp.

 

Bliv klogere med ABF-håndbogen

Ønsker du at søge mere viden om andelsboligforhold, er ABF-håndbogen et godt sted at starte.

Håndbogen beskriver gældende regler og praksis på en lang række områder, hvor andelsboligforeninger kan støde på problemer.

Som andelshaver kan du bruge bogen til at danne dig et indtryk af foreningens drift samt den bagvedliggende jura på området.

Du kan købe ABF-håndbogen gennem ABF eller låne bogen af din bestyrelse. Har din bestyrelse købt adgang til den digitale version, har du mulighed for at oprette dit eget login og få adgang gennem foreningen.