Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Log ind første gang

Er det første gang du logger ind på ABF's nye hjemmeside, er det vigtigt, at du læser mere her, uanset om du tidligere har kunnet bruge den gamle hjemmeside eller om du er en helt ny bruger.

Aktiviteter

Webinar "Ny i bestyrelsen" den 24. august // Dialogmøde i Assens den 14. september // Kredsarrangement om IT-kriminalitet i Kalundborg den 5. oktober. MødEksperterne er også klar til jer i kalenderen.

seneste nyheder

Landsmøde 2022: Din andelsbolig i krystalkuglen

Lørdag den 1. oktober går det løs, når vi sætter strøm til landsmødet 2022. Alle...

 

Tid til kredsgeneralforsamling - få indflydelse i ABF

I september afholder ABF kredsgeneralforsamlinger, og du har mulighed for både a...

 

Nu kommer ABF-håndbogen 2022

Der er både nyt om regnskabsvejledninger, energi og en række opdaterede standard...

 

Søg om tilskud til et opdateret energimærke

Boligforeninger i Københavns Kommune har nu mulighed for at søge tilskud i pulje...

 

Andelsboligforeningernes FællesrepræsentationLandsdækkende rådgivning og politisk aktør for private andelsboligforeninger

Om ABF

Vidste du, at ABF løbende lancerer arrangementer såsom "Mød eksperterne" eller online fyraftensmøder om aktuelle politiske emner?

Hold løbende øje med aktiviteter

MEDLEMSFORDELE
Det får foreningen ud af jeres medlemskab

 • Gratis juridisk og økonomisk rådgivning 

 • Skræddersyede standarddokumenter til bestyrelsesarbejdet

 • Bestyrelseskurser og -arrangementer over hele landet

 • Medlemsbladet ABFnyt til alle andelshavere

Aktiviteter

Ny i bestyrelsen

Der kan være mange grunde til at melde sig til bestyrelsesarbejdet i en andelsboligforening, og bestyrelsen skal rumme alt fra den idealistiske sekretær til den formand, der blev mere eller mindre presset ind i rollen på årets generalforsamling. Dette webinar er til det nye bestyrelsesmedlem, der gerne vil have et hurtigt overblik over, hvad rammerne egentlig er for bestyrelsesarbejdet og hvordan man kommer godt i gang.

Webinaret er en introduktion til bestyrelsens møder, principperne og lovgivningen for bestyrelsesarbejdet, samt bestyrelsens kompetence og opgaver.

Indhold:

 • Hvordan kommer I godt i gang med bestyrelsesarbejder?
 • Hvordan skaber I rammerne for bestyrelsens møder?
 • Hvilke opgaver skal bestyrelsen tage sig af?
 • Hvor langt rækker bestyrelsens mandat?

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til kurset. Det er en god idé at koble sig på i god tid, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da kurset starter præcist. ABF yder ikke teknisk support.

ABF tilbyder også løbende kurser i bestyrelsesarbejde, hvor vi går mere i dybden med bestyrelsens opgaver.

Underviser: Jurist fra ABF

LÆS MERE
 • 24. august 2022
 • 17:00-18:00
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Ny i bestyrelsen

Kredsgeneralforsamling - Vestsjælland

ABF’s landsformandskab har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på interessante indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Det lokale arbejde i Kreds Vestsjælland varetages p.t. af ABF’s landsformandskab og ABF’s sekretariat i fællesskab, da den valgte kredsbestyrelse er udtrådt af arbejdet i ABF, som følge af fraflytning til anden boligform, forhold i egen forening m.v.

Vi håber, at vi på generalforsamlingen får valgt en ny bestyrelse, som vil indgå i det fremtidige arbejde i kredsen bl.a. med lokale medlemsarrangementer, i et tæt samarbejde med ABF’s sekretariat.

Undervejs på generalforsamlingen vil ABF’s landsformandskab berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret.

Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd til hver enkelt medlemsforening.

Før kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Fællespisning kl. 18-19

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Valg af kredsnæstformand for et år

Valg af op til tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

Valg af op til to kredsbestyrelsesmedlemmer for et år

Valg af to suppleanter for et år

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6.Valg til ABF’s hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum 2 medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Vestsjælland få 2 pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7.Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet – Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

Tak for i dag!

 

LÆS MERE
 • 30. august 2022
 • 18:00-21:30
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Kredsgeneralforsamling - Vestsjælland

Kredsgeneralforsamling - Sydsjælland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på spændende indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

ABF’s landsformandskab vil undervejs berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret. Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd for hver enkelt medlemsforening.

Programmet rundes af med et oplæg, hvor politikommissær Kenn Edvardsen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, fortæller om, hvad politiet advarer om i forhold til kriminelles forsøg på IT-kriminalitet for at skaffe oplysninger hos de enkelte for at kunne bruge deres betalingskort eller konto. Kenn Edvardsen vil også komme med andre gode politiråd om, hvad man skal passe på både ved fysiske henvendelser og på internettet og andet aktuelt.

Efter kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Fællesspisning kl.18-19

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Kredsformand Per Thomsen er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af op til tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

 Inge Larsen er på valg og modtager gerne genvalg Øvrige pladser er p.t. vakante

Valg af to suppleanter for et år

Gunnar E. Mathiasen og Birthe Hansen er på valg Gunnar E. Mathiasen modtager gerne genvalg

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6. Valg til ABF’s hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Per Thomsen er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

Frank Vallenthin Poulsen er på valg og modtager gerne genvalg som 1. suppleant

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum to medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Sydsjælland få to pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7. Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet - Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

8. Forebyggelse af it-kriminalitet og andre gode råd fra politiet

Oplæg ved politikommissær Kenn Edvardsen, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi

Tak for i dag!

LÆS MERE
 • 01. september 2022
 • 16:00-19:00
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Kredsgeneralforsamling - Sydsjælland

Bestyrelsen var i tvivl om, hvor meget tid vi skulle bruge på en personsag. Administrator anbefalede ABF for en second opinion.

A/B Peblinge Dossering 26 A&B