Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Dit gamle password virker ikke!

Er det første gang du logger ind på ABF's nye hjemmeside, er det vigtigt, at du læser mere her, uagtet om du tidligere har kunnet bruge den gamle hjemmeside eller om du er en helt ny bruger.

Aktiviteter

Infomøde om socialt udsatte beboere 30. maj i København (kun for medlemmer) // Forebyg brand - skab tryghed! - 8. juni i København (også for ikke-medlemmer).

seneste nyheder

Billige lån til udskiftning af gas- og oliefyr

Regeringen og Finans Danmark har indgået en partnerskabsaftale om attraktive grø...

 

50% af alle brande i etageejendomme starter i køkkenet: Ha...

ABF-arrangementet MødEksperterne i København sætter spot på, hvordan jeres foren...

 

Ny minister skal have fokus på andelsboliger: ABF byder de...

 

Infomøde om hjælp til socialt udsatte andelshavere

Københavns Kommune har en beboerrådgivning, som hjælper foreninger med socialt u...

 

Andelsboligforeningernes FællesrepræsentationLandsdækkende rådgivning og politisk aktør for private andelsboligforeninger

Om ABF

Vidste du, at ABF løbende lancerer arrangementer såsom "Mød eksperterne" eller online fyraftensmøder om aktuelle politiske emner?

Hold løbende øje med aktiviteter

MEDLEMSFORDELE
Det får foreningen ud af jeres medlemskab

 • Gratis juridisk og økonomisk rådgivning 

 • Skræddersyede standarddokumenter til bestyrelsesarbejdet

 • Bestyrelseskurser og -arrangementer over hele landet

 • Medlemsbladet ABFnyt til alle andelshavere

Aktiviteter

Hjælp til sårbare beboere i København

Foreninger kan opleve, at de skal håndtere beboere, som har fået sociale udfordringer. Det kan være misbrug, sindslidelser eller demens, som kan udløse fx mislighold og vandskader i boligen.

Københavns Kommune har en boligsocial indsats, som kan hjælpe og rådgive disse sårbare andelshavere og lejere før læsset vælter helt, hvor det kan ende med eksklusion eller ophævelse. Erfaringsmæssigt har mange bestyrelser gennem lang tid problemer med at håndtere sådanne situationer, og her kan et opkald til boligrådgiverne være tilbuddet til den udsatte beboer, som ender med også hjælpe bestyrelsen.

Indhold:

 • Hvem er boligrådgiverne, og hvad kan de hjælpe med?
 • Hvem kan kontakte boligrådgiverne?
 • Hvilke muligheder har bestyrelsen, når konflikten er brudt ud?

På mødet deltager boligrådgivere fra Københavns Kommune og en jurist fra ABF’s medlemsrådgivning.

LÆS MERE
 • 30. maj 2022
 • 17:00-19:00
 • Arrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Hjælp til sårbare beboere i København

Brug ABF's hjemmeside

Alle andelshavere i medlemsforeningerne har adgang til at bruge hjemmesidens Medlemsportal, når de har logget ind – både som bestyrelse og ”menig” andelshaver.

Indhold:

Hvordan opretter jeg mig som bruger?

Hvordan laver jeg formandsændringer?

Hvordan tilmelder jeg mig et kursus?

Kan jeg erfaringsudveksle med andre foreninger?

Formålet er at gøre dig fortrolig med vores nye hjemmeside, så du fremover har nemt ved at navigere rundt på siden og finde de funktioner og emner, som du søger.

Underviser: Medarbejder fra ABF

LÆS MERE
 • 01. juni 2022
 • 10:00-11:00
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Brug ABF's hjemmeside

MødEksperterne: Forebyg Brand – skab tryghed! - København

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

En tagbrand raserede i marts en etageejendom i Vanløse, 15 opgange brændte ned.

Ved et lykketræf var det kun materielle værdier der gik til grunde.

Branden har foruroliget mange og flere stiller sig nu spørgsmålet om deres forening er korrekt brandsikret.  

ABF indbyder derfor til en aften hvor vi kommer hele vejen rundt om de tiltag bestyrelsen og andelshaverne skal tage for at være sikrede, skulle ulykken være ude.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • Opfylder installationer og indretning lovens krav
 • Hvorledes mindskes risikoen for at brand opstår
 • Har vi forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder hvis en brand opstår
 • Er foreningen og andelshaverne korrekt forsikret
 • Hvad skal vi i øvrigt som forening være opmærksom på

Ved dette arrangement kan I få svar på disse og andre spørgsmål.

Ekspertpanelet er sammensat bredt med ekspertise indenfor brandforebyggelse og brandrådgivning, forsikring, elinstallation og ventilation, finansiering og sidst men ikke mindst juridisk medlemsrådgivning fra ABF.

Hver ekspert vil have et oplæg indenfor deres kompetence og der er herefter afsat god tid til de mange spørgsmål I som foreninger har.

Aftenen afholdes i den smukke Kuppelsal hos Danske Bank på Kgs Nytorv og Danske Bank byder på et traktement i løbet af aftenen.

Aftenens Eksperter:

ABF’s medlemsrådgivning

Københavns Beredskab

Elcon, El – installation, brandventilation og brandalarmer

North Risk, brandforsikring

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, akkrediteret brandinspektion

Danske Bank/Realkredit Danmark

 

 

LÆS MERE
 • 08. juni 2022
 • 17:00-20:00
 • Arrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
MødEksperterne: Forebyg Brand – skab tryghed! - København

Bestyrelsen var i tvivl om, hvor meget tid vi skulle bruge på en personsag. Administrator anbefalede ABF for en second opinion.

A/B Peblinge Dossering 26 A&B