Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Log ind første gang

Er det første gang du logger ind på ABF's nye hjemmeside, er det vigtigt, at du læser mere her, uanset om du tidligere har kunnet bruge den gamle hjemmeside eller om du er en helt ny bruger.

Vi glæder os til at se jer til landsmødet 2022!

Lørdag den 1. oktober 2022 inviterer ABF til landsmøde. Landsmødet er ABF's øverste myndighed, og det er her de overordnede principper for ABF's arbejde fastlægges.

seneste nyheder

Uændrede forsikringspriser

ABF har genforhandlet priserne på sine bestyrelsesforsikringer og i en tid med s...

 

ABFnyt er på gaden - og online

Du kan nu læse de digitale udgaver af ABF's medlemsblad, ABFnyt, lige her på siden.

 

Kredsgeneralforsamlingerne ruller over land

Årets 11 kredsgeneralforsamlinger er skudt i gang med masser af ny viden, debat...

 

Ny pulje til grønne gårdhaver og tagterrasser i byerne - f...

Andelsboligforeninger i de store byer kan få dækket halvdelen af deres udgifter,...

 

Andelsboligforeningernes FællesrepræsentationLandsdækkende rådgivning og politisk aktør for private andelsboligforeninger

Om ABF

Vidste du, at ABF løbende lancerer arrangementer såsom "Mød eksperterne" eller online fyraftensmøder om aktuelle politiske emner?

Hold løbende øje med aktiviteter

MEDLEMSFORDELE
Det får foreningen ud af jeres medlemskab

 • Gratis juridisk og økonomisk rådgivning 

 • Skræddersyede standarddokumenter til bestyrelsesarbejdet

 • Bestyrelseskurser og -arrangementer over hele landet

 • Medlemsbladet ABFnyt til alle andelshavere

Aktiviteter

Dialogmøde - Aakirkeby

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

Kreds Bornholm inviterer dig og medlemmer af din bestyrelse til et møde for andelsboligforeninger, der ligger i og omkring Aakirkeby.

At være bestyrelse i en andelsboligforening kan byde på mange glæder og udfordringer. Men hvordan skal bestyrelsen håndtere opståede problemer? Ofte har andre andelsboligforeninger allerede stået over for samme udfordring eller måske står de over for den i dag – men hvordan kommer man i kontakt med de andre foreninger i ens lokalområde?

Dialogmødet er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem bestyrelser. Vi tager sammen fat på det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag.

Indhold:

 • Hvordan håndteres fx fællesarbejdsdage, vedligeholdelsesplaner og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer?
 • Hvilke erfaringer har andre foreninger med fællesarealer, dødsboer og konflikthåndtering?
 • Hvad betaler andre foreninger for fx forsikringer, administrationsydelser og snerydning?

ABF’s medlemsrådgivning deltager ikke i et dialogmøde. Det er derimod et møde, hvor man kan sparre med hinanden på tværs af andelsboligforeninger.

På mødet kan max deltage 3 bestyrelsesmedlemmer per forening.

Kreds Bornholm byder på en kop kaffe, te og kage.

Kom og vær med til en snak om at bo i andel.

LÆS MERE
 • 26. september 2022
 • 15:00-17:00
 • Kredsarrangement
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Dialogmøde - Aakirkeby

Kredsgeneralforsamling - Nordjylland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling.

Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på spændende indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

ABF’s landsformandskab vil undervejs berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret. Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd for hver enkelt medlemsforening.

Undervejs vil vi byde på en kop aften kaffe/the og sandwich.

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Svend Erik Laustsen er p.t. konstitueret som kredsformand

Valg af kredsnæstformand for et år

Jan Berg er p.t. konstitueret som kredsnæstformand

Valg af tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

Mette Røgild, Kristian Myrup og Per Christiansen er på valg

Valg af et kredsbestyrelsesmedlem for et år

Karen Melson er på valg

Valg af to suppleanter for et år

Suppleantposterne er p.t. vakante, da suppleanterne er indtrådt i bestyrelsen

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6. Valg til hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum 2 medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Nordjylland få 2 pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7. Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet - Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

Tak for i dag!

LÆS MERE
 • 26. september 2022
 • 19:00-22:00
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Nordjylland
Kredsgeneralforsamling - Nordjylland

Landsmøde - Odense

Landsmødet er ABF's øverste myndighed, og det er her de overordnede principper for ABF's arbejde fastlægges. Landsmødet afholdes hvert fjerde år - og er således ABF's svar på de Olympiske Lege, hvor alle andelshavere samles for at sætte retningen for fremtiden.

Alle medlemsforeninger kan deltage i landsmødet, stille forslag og har stemmeret i forhold til de beslutninger, der skal træffes på mødet.

På årets landsmøde vil der blive fremlagt forslag om revision af ABF’s principprogram samt forslag om ændring af ABF’s vedtægter med henblik på tilpasning af ABF’s organisatoriske struktur. Landsformandskabet for ABF skal ligeledes vælges for en fireårig periode, og medlemskontingentet for 2023-27 besluttes. Desuden vil der være aktuelle boligpolitiske oplæg.

Skriftlig indkaldelse med dagsorden sendes direkte til foreningens formand otte uger før mødet.

Program og dagsorden:

Landsmødet åbnes kl. 11.00 med indlæg fra partiformand Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti.

Indskrivning fra kl. 10.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Beretning for perioden siden seneste ordinære landsmøde
  v. landsformand Hans Erik Lund

 3. Eventuel besvarelse af stillede spørgsmål til de fremlagte årsrapporter, jf. § 27, stk. 5. samt eventuel orientering om de interne revisorers revisionsprotokollater jf. 29, stk. 5.
  (Hvis der ved fristen for indsendelse af spørgsmål den 1. august 2022 ikke er indkommet spørgsmål, udgår punktet)

 4. Forslag til ABF’s principprogram
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

 5. Forslag til ændring af ABF’s vedtægt for understøttelse af ny struktur
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

Kl. 14.00 - 14.30: Udfordringerne på fremtidens boligmarked med særligt fokus på andelsboligen v. fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

 1. Forslag om fastsættelse af kontingent for 2023-2027
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

 2. Valg af ABF’s formandskab for perioden 2022-2026:
  1. Landsformand: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsformand Hans Erik Lund til genvalg
  2. To landsnæstformænd: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsnæstformænd Kirsten Holm og Brian Elstrup Fabricius til genvalg

 3. Valg af revision for perioden 2022-2026
  1. To interne revisorer: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende intern revisor Kirsten M. Pedersen til genvalg samt nuværende intern revisorsuppleant Grethe Lund til valg
  2. To interne revisorsuppleanter: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende intern revisor Anne Jørgensen til valg. Der skal vælges en suppleant yderligere
  3. Eksternt revisionsfirma: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende revisionsfirma Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til genvalg

 4. Eventuelt

Vi ses i Odense!

 

LÆS MERE
 • 01. oktober 2022
 • 11:00-16:00
 • Landsmøde
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hele landet
Landsmøde - Odense

Bestyrelsen var i tvivl om, hvor meget tid vi skulle bruge på en personsag. Administrator anbefalede ABF for en second opinion.

A/B Peblinge Dossering 26 A&B