Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamlinger 2023

Hvert år i september afholdes kredsgeneralforsamlinger i alle ABF's 11 kredse. Her kan du være med til at vælge din lokale kredsbestyrelse, høre spændende oplæg og møde andre foreninger fra din kreds.

Andelsboligdag 2023

ABF inviterer til Andelsboligdag lørdag den 7. oktober kl. 10.30-16.00 på hotel Scandic i København. I år sætter vi særligt fokus på, hvordan man kan blive mere bæredygtig i foreningerne. Arrangementet er gratis.

seneste nyheder

Sidste udkald for krav mod Altan.dk

Det er allersidste udkald for foreninger, der har krav mod Altan.dk, til at anme...

 

Få styr på foreningens ventelister - ét sted

Mange foreninger jonglerer med både interne og eksterne ventelister. ABF's lands...

 

Bæredygtighed er i fokus i ABF’s fremtidskikkert

Både fremtiden og økonomien blev debatteret, og der var enighed om at holde foku...

 

Fyrer I fjernvarme for gråspurvene?

22 københavnske andelsboligforeninger reducerer deres fjernvarmeforbrug i fælles...

 

Andelsboligforeningernes FællesrepræsentationLandsdækkende rådgivning og politisk aktør for private andelsboligforeninger

Om ABF

Vidste du, at ABF løbende lancerer arrangementer såsom "Mød eksperterne" eller online fyraftensmøder om aktuelle politiske emner?

Hold løbende øje med aktiviteter

MEDLEMSFORDELE
Det får foreningen ud af jeres medlemskab

 • Gratis juridisk og økonomisk rådgivning 

 • Skræddersyede standarddokumenter til bestyrelsesarbejdet

 • Bestyrelseskurser og -arrangementer over hele landet

 • Medlemsbladet ABFnyt til alle andelshavere

Aktiviteter

Kredsgeneralforsamling - Hovedstaden

Kære medlemsforeninger i kreds Hovedstaden

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på aktuelle indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Kredsbestyrelsen vil berette om arbejdet lokalt i kredsen med kontakten til jer medlemmer og afholdelse af aktiviteter. Vi vil også komme ind på, hvordan kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer arbejder med at de lokale behov kommer frem og bliver synlige og indgår i ABF`s politiske arbejde og udviklingen af medlemstilbud.

ABF’s landsformandskab vil i fortsættelse heraf berette om arbejdet med at gøre ABF’s indflydelse gældende politisk på Christiansborg og lokalt i kommunerne, for at sikre de bedst mulige vilkår for foreninger og andelshaver og give mulighed for at der fortsat kan opføres og stiftes nye andelsboligforeninger. De store aktuelle emner er finansiering (Både for foreninger og andelshavere), klima, energi og bæredygtighed, fællesskabet i foreningerne og at sikre flere andelsboliger på boligmarkedet.

ABF’s underdirektør Isaac Appelquist runder af med at give en status i forhold til den aktuelle politiske situation, herunder, hvad der sker i forhold til ejendomsvurderinger og de bebudede lovændringer om værdifastsættelse, som vi længe har ventet på.

Undervejs skal vi også have valg til kredsbestyrelsen.

Inden generalforsamlingens start vil vi gerne invitere på et let måltid og øl/vand/vin. Senere på aftenen byder vi på aftenkaffe/the med kage.

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

 

Program

 1. Velkomst og valg af dirigent
 1. Det lokale arbejde for at varetage medlemmernes interesser
  Kredsberetning 2023 ved kredsbestyrelsen
 1. At gøre sin indflydelse gældende – ABF’s arbejde med at få sat politisk fokus på mærkesager for andelsboligforeningerne og andelshavere
  Oplæg ved ABF’s landsformandskab
 1. Eventuelt indkomne forslag
 1. Valg til kredsbestyrelsen

  a.Valg af kredsformand for 1 år (Kredsformanden er også medlem af ABF’s hovedbestyrelse)
  Kredsformand Bjarne Asp Andersen ønsker at udtræde

  b. Valg af kredsnæstformand for 2 år
  Posten er p.t. vakant.

  c.Valg af 3 kredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Carsten Schultz, Mette Dyhrberg og Niels-Jørgen Schelde er på valg

  d. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
  Marc Allan Fussinger er på valg efter at være indtrådt fra suppleantposten

  e. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  Pladserne er p.t. vakante 
 1. Status i forhold til den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet og lovgivning på vej
  Oplæg ved ABF’s underdirektør Isaac Appelquist 
 1. Eventuelt

 

Tilmelding

Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen og fællesspisning skal ske senest tirsdag den 19. september 2023 via på https://www.abf-rep.dk/aktiviteter/kredsgeneralforsamlinger-2023/ eller på tlf. 33 86 28 30.

Du kan læse alt om årets kredsgenerelforsamlinger her.

 

LÆS MERE
 • 26. september 2023
 • 17:00-21:00
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Hovedstad
Kredsgeneralforsamling - Hovedstaden

Kredsgeneralforsamling - Midtsjælland

Kære medlemsforeninger i kreds Midtsjælland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på aktuelle indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

Kredsbestyrelsen vil berette om arbejdet lokalt i kredsen med kontakten til jer medlemmer og afholdelse af aktiviteter. Vi vil også komme ind på, hvordan kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer arbejder med at de lokale behov kommer frem og bliver synlige og indgår i ABF`s politiske arbejde og udviklingen af medlemstilbud.

ABF’s landsformandskab vil i fortsættelse heraf berette om arbejdet med at gøre ABF’s indflydelse gældende politisk på Christiansborg og lokalt i kommunerne, for at sikre de bedst mulige vilkår for foreninger og andelshaver og give mulighed for at der fortsat kan opføres og stiftes nye andelsboligforeninger. De store aktuelle emner er finansiering (Både for foreninger og andelshavere), klima, energi og bæredygtighed, fællesskabet i foreningerne og sikre flere andelsboliger på boligmarkedet.

ABF’s underdirektør Isaac Abella Appelquist runder af med at give en status i forhold til den aktuelle politiske situation, herunder, hvad der sker i forhold til ejendomsvurderinger og de bebudede lovændringer om værdifastsættelse, som vi længe har ventet på.

Undervejs skal vi også have valg til kredsbestyrelsen.

Før kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

Program

 1. Velkomst og valg af dirigent

 2. Det intelligente hjem
  Oplæg fra Schneider Electric

 3. Det lokale arbejde for at varetage medlemmernes interesser
  Kredsberetning 2023 ved kredsbestyrelsen

 4. At gøre sin indflydelse gældende – ABF’s arbejde med at få sat politisk fokus på mærkesager for andelsboligforeningerne og andelshavere
  Oplæg ved ABF’s landsformandskab

 5. Eventuelt indkomne forslag

 6. Valg til kredsbestyrelsen

  a. Valg af kredsnæstformand for 2 år
  Kredsnæstformand Bent Christiansen er på valg

  b. Valg af op til 3 kredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Ingrid Bertelsen og Jens Jørgen Nielsen er på valg
  Den 3. plads er p.t. vakant

  c. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  Suppleantposterne er p.t. vakante

 7. Status i forhold til den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet og lovgivning på vej
  Oplæg ved ABF’s underdirektør Isaac Abella Appelquist

 8. Eventuelt 

 

Tilmelding

Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen og fællesspisning skal ske senest onsdag den 20. september 2023 via www.abf-rep.dk eller på tlf. 33 86 28 30.

Du kan læse alt om årets kredsgenerelforsamlinger her.

 

LÆS MERE
 • 27. september 2023
 • 18:00-22:00
 • Generalforsamling
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Sjælland
Kredsgeneralforsamling - Midtsjælland

Drifts- og vedligeholdelsesplaner

En drifts- og vedligeholdelsesplan er et vigtigt værktøj i foreningen, både for at sikre forsvarlig løbende vedligeholdelse af foreningens ejendom og til planlægning af økonomien og andelskrone.

Webinaret har fokus på udarbejdelsen og anvendelsen af en drifts- og vedligeholdelsesplan, samt hvilke overvejelser foreningen bør gøre sig i forhold til finansiering af kommende arbejder.

Indhold:

 • Hvorfor er det vigtigt med en drifts- og vedligeholdelsesplan?
 • Hvordan laver man budget og henlæggelser på baggrund af drifts- og vedligeholdelsesplanen?
 • Hvordan kan man bruge drifts- og vedligeholdelsesplanen i en politik for udvikling i andelsværdierne?

Deltagelse er gratis, og der vil være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret.

Underviser: Rådgivere fra ABF

Tid: 45 min

Målgruppe: Etagebyggeri og et plans byggeri i hele landet

LÆS MERE
 • 28. september 2023
 • 15:00-15:45
 • Webinar
 • Gratis
 • Kun for medlemmer
 • Online
Drifts- og vedligeholdelsesplaner

Bestyrelsen var i tvivl om, hvor meget tid vi skulle bruge på en personsag. Administrator anbefalede ABF for en second opinion.

A/B Peblinge Dossering 26 A&B