Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Rådgivning

Hvem kan kontakte ABF’s medlemsrådgivning?

Det kan bestyrelsen i en medlemsforening.

Det er andelsboligforeningen, og ikke den enkelte andelshaver, som er medlem af ABF. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen til at repræsentere foreningen, og det er derfor kun bestyrelsesmedlemmer, som på foreningens vegne kan få juridisk og økonomisk rådgivning. Andelshavere, som ikke er i bestyrelsen, kan kun få rådgivning via bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem betragtes som andelshaver, hvis henvendelsen vedrører bestyrelsesmedlemmets egen bolig eller sag.


Hvad kan man få rådgivning om? 

ABF's juridiske og økonomiske rådgivning er generel. Det betyder, at rådgiverne henviser til de pågældende regler på området og rådgiver om, hvordan foreningen kommer videre i den konkrete situation. Rådgiverne kan f.eks. oplyse, hvilke regler der gælder for tvangsauktion af andele, hvordan foreningen skal forholde sig i den enkelte situation, og hvem de skal kontakte for evt. yderligere hjælp.

Rådgiverne kan også oplyse om, hvorvidt det er nødvendigt at få hjælp fra f.eks. en advokat eller revisor.

Ved henvendelser om foreningens økonomi kommenterer rådgiverne overordnet  og oplyser om fordele og ulemper ved forskellige finansielle produkter, og hvor f.eks. principperne for beregning af andelsværdier beskrives.


Hvad koster rådgivningen?

Den juridiske og økonomiske rådgivning er gratis for medlemmer.


Kan jeg e-maile til ABF’s medlemsrådgivning?

Ja, det kan du. Det kan som oftest være en fordel, da rådgiverne derved får mulighed for at se nærmere på vedtægter, lovgivning mv.

Henvendelser pr. mail skal sendes til abf@abf-rep.dk. Husk at vedhæfte foreningens vedtægter og andet relevant materiale. Det gør det nemmere og hurtigere at besvare dit spørgsmål. Svartiden er i øjeblikket op til fem arbejdsdage, men der kan gå længere tid på grund af ekstraordinært mange henvendelser.

ABF opfordrer bestyrelserne til, at henvendelser ikke indeholder personoplysninger, som ikke er nødvendige for rådgivningen. Oplysninger om navn, adresse eller lignende, ud fra hvilke man vil kunne identificere en navngiven person, som henvendelsen drejer sig om, bør anonymiseres.


Kan jeg ringe til ABF’s medlemsrådgivning?

Ja, det kan du. Du kan ringe på tlf. 33 86 28 30.

Den telefoniske rådgivning er primært rettet mod forholdsvist ukomplicerede spørgsmål - f.eks. hvornår der skal foretages energimærkning.

Husk at have eventuelle vedtægter og andet relevant materiale klar, inden du ringer. Det giver rådgiverne de bedste betingelser for at svare så præcist som muligt på dit spørgsmål. 

Tilbyder ABF’s rådgivere en vedtægtsgennemgang?

Ja, det er muligt at få gennemgået foreningens vedtægter. Prisen for en gennemgang af foreningens vedtægter er 5.000 kr. inkl. moms for ABF's medlemsforeninger.