Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kontakt


Sekretariat

I sekretariatet er der ansat omkring 25 medarbejdere til at varetage opgaverne i sekretariatet, som bl.a. omfatter servicering af medlemmerne, politisk interessevaretagelse, støtte organisationens tillidsvalgte i deres hverv i ABF samt udvikle nye medlemsservices.

Sekretariatets åbningstid

Mandag - fredag kl. 9.00 - 15.30

Medlemsrådgivningen: Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00 og 12.30 - 14.00


Kontakt os på:

Tlf: 33 86 28 30

Email: abf@abf-rep.dk

Adresse:
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V.

Vi har adresse i Ejendommen Buen

 

Henvendelser til medlemsrådgivningen

Du kommer hurtigere igennem til en rådgiver, hvis du har foreningens medlemsnummer eller navn klar, når du ringer.

Ved skriftlige henvendelser til medlemsrådgivningen opfordrer ABF til, at henvendelser ikke indeholder personoplysninger, som ikke er nødvendige for rådgivningen. Oplysninger om navn, adresse eller lignende, ud fra hvilke man vil kunne identificere en navngiven person, som henvendelsen drejer sig om, bør anonymiseres.

CVR-numre:
ABF: 51173511
ABFnyt: 73403316

EAN-numre:
ABF: 5790002639654
ABFnyt: 5790002639678

PBS-numre: 
ABF PBS nr. 02495686 deb. 00001
ABFnyt PBS nr. 30029526 deb. 00001