Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestillingsformular

Alle priser er inkl. moms og ekskl. ekspeditionsgebyr på 40 kr.
Bøger tillægges aktuel forsendelsesomkostning. Bemærk at alle materialer sendes som brev, og der kan derfor gå op til 4-6 dage, før I modtager det bestilte, udover ekspeditionstiden. Ønskes Q-brev, bedes det markeret under "Evt bemærkninger".

Ekspeditionstid er tre hverdage. Materialerne sendes til foreningens formand/kontaktperson medmindre andet er anført.

Gratis download:
Husk, at pjecer kan downloades gratis på ABF's hjemmeside, og at standarddokumenter kan downloades gratis, hvis du er medlem af ABF. Enkelte standarddokumenter i forbindelse med overdragelse er dog tilgængelige for alle.

Værdikort:
Der kan rekvireres ét gratis sæt værdikort pr. medlemsforening. Ønsker man, at bestille flere sæt, er prisen 15 kr. pr. sæt ekskl. ekspeditionsgebyr.

Ikke-medlemmer:
Hvis du ikke er medlem af ABF, så skriv "ikke medlem" i feltet A/B Navn og "000" i feltet Medlemsnr.

Værdikort
Antal
Materialer
Ikke-medlem
Medlem
Et sæt værdikort + vejledning
30,00
Gratis
Bøger
Antal
Materialer
Ikke-medlem
Medlem
ABF-håndbogen 2022
1100,00
100,00
"Altanen - din have i højden" af Signe Wenneberg
199,00
100,00
"Kompost i byen" af Marianne Mark
100,00
70,00
"Himmerigsmundfulde - Et bofællesskabs bedste opskrifter" af Erik Bjerre m.fl.
179,00
117,00
"Det store eksperiment - Hverdagsliv i seniorbofællesskaberne" af Max Pedersen
250,00
200,00
"Byhaven. Kål, kartofler og kærlighed" af Dorthe Kvist
300,00
195,00
"En fed lejlighed - istandsættelse og ombygning af lejligheder" af Tove Lading
249,00
200,00
"Konflikt og Kontakt" af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg
259,00
195,00
"Mad til mange" af Camilla Zarah Lawes
250,00
150,00
Standarddokumenter
Antal
Materialer
Ikke-medlem
Medlem
Overdragelsesmappe: • Anmodning om udtræden af foreningen • Opgørelse af forbedringsværdier • Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) + tillæg: fortrydelsesret + procedure + eksempler på formulering af yderligere vilkår i overdragelsesaftalen • Besigtigelse af bolig • Privatlivspolitik
70,00
35,00
Dokumenter i forbindelse med manglende betaling af boligafgift: • Procedure ved manglende betaling af boligafgift mv. eller anden misligholdelse • Påkravsskrivelse • Orientering om påkrav • Eksklusionsskrivelse • Orientering om eksklusion
50,00
25,00
Dokumenter i forbindelse med brud på vedtægterne: • Procedure ved manglende betaling af boligafgift mv. eller anden misligholdelse • Indskærpelse • Påbudsskrivelse • Eksklusionsskrivelse • Orientering om eksklusion
50,00
25,00
Dokumenter i forbindelse med håndtering af persondata: • Andelsboligforeningers håndtering af persondata (vejledning) • Privatlivspolitik • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter • Samtykkeerklæring
50,00
25,00
Dokumenter i forbindelse med afholdelse af generalforsamling: • Bekendtgørelse af dato for generalforsamling • Indkaldelse til generalforsamling • Vejledning til bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling • Huskeliste for dirigenten på generalforsamlingen • Fuldmagt • Vejledning i brug af stemmekort og stemmesedler • Beslutningsreferat • Vejledning til udarbejdelse af beslutningsreferat
50,00
25,00
ABF's husordenskatalog
30,00
15,00
Andelsbevis med vejledning
30,00
15,00
Eksempel på gældsbrev
20,00
10,00
Eksempel på forretningsorden for bestyrelser
20,00
10,00
Varsling om adgang til bolig
20,00
10,00
Varsling om rydning af flugt- og redningsveje
20,00
10,00
Beskrivelse af bogføringsprocedure
20,00
10,00
Dokumenter
Antal
Materialer
Ikke-medlem
Medlem
ABF's standardvedtægt, 2014
30,00
15,00
Eksempel på driftsplan for andelsboligforeninger
60,00
30,00
Stemmesedler, grå 50 stk. (3 stemmevalg pr seddel)
60,00
30,00
Stemmesedler, blå 50 stk. (3 stemmevalg pr seddel)
60,00
30,00
Stemmesedler, grøn 50 stk. (3 stemmevalg pr seddel)
60,00
30,00
Stemmesedler, orange 50 stk. (3 stemmevalg pr seddel)
60,00
30,00
Stemmesedler, gul 50 stk. (3 stemmevalg pr seddel)
60,00
30,00
Standardlejekontrakt, typeformular A, 9. udgave
40,00
20,00
Pjecer
Antal
Materialer
Ikke-medlem
Medlem
Tryg i bestyrelsen - bestyrelsesansvar og opgaver ABF 2022 5 stk.
20,00
10,00
Livet som andelshaver - værd at vide om at bo i andelsbolig + Information til nye andelshavere ABF 2023 5 stk
20,00
10,00
Stiftelse af andelsboligforeninger - proces, rådgivervalg og faldgruber ABF 2018 5 stk.
Gratis
Gratis
ABF's standardvedtægter 2014 - læs om de seneste ændringer af ABF's standardvedtægter ABF 2023 5 stk.
20,00
10,00
Bliv medlem af ABF - fordele ved medlemskabet ABF 2022 5 stk.
Gratis
Gratis
Regler om oplysningspligt ved salg - information om nøgleoplysningsskemaer ABF 2023 5 stk.
20,00
10,00
En bedre årsrapport - Økonomisk overblik for andelshavere og købere ABF 2018 5 stk.
20,00
10,00
Ændring af § 10 og § 20 i ABF's standardvedtægter ABF 2024 5 stk.
20,00
10,00

Alle priser er inkl. moms og ekskl. ekspeditionsgebyr på 40 kr.
Bøger tillægges aktuel forsendelsesomkostning. Bemærk at alle materialer sendes som brev, og der kan derfor gå op til 4-6 dage, før I modtager det bestilte, udover ekspeditionstiden. Ønskes Q-brev, bedes det markeret under "Evt bemærkninger".

Ekspeditionstid er tre hverdage. Materialerne sendes til foreningens formand/kontaktperson medmindre andet er anført.

Gratis download:
Husk, at pjecer kan downloades gratis på ABF's hjemmeside, og at standarddokumenter kan downloades gratis, hvis du er medlem af ABF. Enkelte standarddokumenter i forbindelse med overdragelse er dog tilgængelige for alle.

Værdikort:
Der kan rekvireres ét gratis sæt værdikort pr. medlemsforening. Ønsker man, at bestille flere sæt, er prisen 15 kr. pr. sæt ekskl. ekspeditionsgebyr.

Ikke-medlemmer:
Hvis du ikke er medlem af ABF, så skriv "ikke medlem" i feltet A/B Navn og "000" i feltet Medlemsnr.