Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vedtægtsgennemgang

Foreningen skal altid sørge for, at vedtægterne er opdaterede og afspejler gældende lovgivning. Det er derfor en god idé at få set foreningens vedtægter igennem.

ABF tilbyder to forskellige typer vedtægtsgennemgang:

  • En overgang til ABF's standardvedtægter (seneste version er fra oktober 2014)
  • En kommenteret vedtægtsgennemgang

ABF tilbyder også bistand til udarbejdelse af et forslag om ændring af foreningens vedtægter med tilføjelserne til ABF's standardvedtægter af februar 2024 om andelshaveres forandringer af boligen.

Overgang til ABF's standardvedtægter

Ved en overgang til ABF's standardvedtægter får foreningen et udkast til nye vedtægter som overvejende vil være enslydende med ABF’s standardvedtægter. Vedtægterne vil dermed være tidssvarende og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis foreningen har bestemte ønsker eller bestemmelser fra foreningens nuværende vedtægter som ønskes bevaret, skal dette oplyses sammen med bestillingen. Sammen med udkastet til nye vedtægter får foreningen et brev med kommentarer til udkastet samt en beskrivelse af de væsentligste ændringer i forhold til foreningens nuværende vedtægter.

Kommenteret vedtægtsgennemgang

Ved en kommenteret vedtægtsgennemgang får foreningen kommentarer til de bestemmelser i foreningens vedtægter, som er uhensigtsmæssige eller som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der vil så vidt muligt blive henvist til bestemmelser i ABF’s standardvedtægter, som kan erstatte de uhensigtsmæssige bestemmelser i foreningens nuværende vedtægter. ABF formulerer ikke nye bestemmelser for foreningen.

Indarbejdelse af ændringer i foreningens vedtægter i overensstemmelse med kommenteringen er ikke indeholdt i tilbuddet. Foreningen skal derfor stå for at foretage de ønskede ændringer i vedtægterne i overensstemmelse med kommenteringen.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter med tilføjelser om andelshavers forandringer 

ABF har i februar 2024 som konsekvens af en Højesteretsdom foretaget en række tilføjelser til forandringsbestemmelsen i § 10 og en tilføjelse til eksklusionsbestemmelsen i § 20 i standardvedtægterne. Der er ikke i den forbindelse blevet ændret på øvrige bestemmelser. ABF tilbyder derfor at udarbejde et forslag til, hvordan foreningen kan indarbejde ændringerne i egne vedtægter til en billigere pris end en vedtægtsgennemgang.

Hvilken type vedtægtsgennemgang skal foreningen vælge?

Svarer foreningens nuværende vedtægter til en tidligere version af ABF’s standardvedtægter eller til ministeriets normalvedtægter for andelsboliger, anbefales det at vælge en overgang til ABF’s standardvedtægter.

En kommenteret vedtægtsgennemgang retter sig særligt mod foreninger, som har en række særlige forhold, der gør sig gældende, og som har ressourcerne til selv at foretage de konkrete ændringer af vedtægterne.

Priser

For medlemmer af ABF:

  • En gennemgang af foreningens vedtægter koster 5.000 kr. inkl. moms.
  • Et forslag til ændring af foreningens vedtægter med tilføjelser om andelshavers forandringer koster 2.500 kr. inkl. moms.

For foreninger, der ikke er medlemmer af ABF:

  • En gennemgang af foreningens vedtægter koster 12.000 kr. inkl. moms.
  • Et forslag til ændring af foreningens vedtægter med tilføjelser om andelshavers forandringer koster 6.000 kr. inkl. moms.

Foreningens vedtægter bedes fremsendt i en skrivbar version som fx en word-fil, hvis dette forefindes.

Proceduren 

Ønsker jeres forening af få foretaget en vedtægtsgennemgang eller et forslag til indarbejdelse af tilføjelser om andelshavers forandringer, kan I sende jeres bestilling i en e-mail til abf@abf-rep.dk eller med almindelig post til ABF’s sekretariat.

Foreningen vil derefter modtage et tilbud fra ABF. I forbindelse med vedtægtsgennemgange vil foreningen blive bedt om at udfylde et skema med spørgsmål om foreningens forhold, som har betydning for foretagelsen af vedtægtsgennemgangen. Vi skal også bruge foreningens seneste årsregnskab.

En vedtægtsgennemgang vil blive foretaget hurtigst muligt efter, at ABF’s har modtaget førnævnte oplysningsskema, i udfyldt stand, foreningens gældende vedtægter og seneste årsregnskab. Ekspeditionstiden er normalt omkring fire uger.

Et forslag til ændring af foreningens vedtægter med tilføjelser om andelshavers forandringer vil blive foretaget hurtigst muligt efter, at ABF har modtaget foreningens gældende vedtægter og accept af tilbud. Der må påregnes en ekspeditionstid på et par uger.

Vedtægtsgennemgangen eller forslag til vedtægtsændringer samt faktura fremsendes pr. mail eller med almindelig post til den person i bestyrelsen, som har bestilt vedtægtsgennemgangen eller forslaget til vedtægtsændringer.