Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vedtægtsgennemgang

Foreningen skal altid sørge for, at vedtægterne er opdaterede og afspejler gældende lovgivning. Det er derfor en god idé at få set foreningens vedtægter igennem.

ABF tilbyder to forskellige typer vedtægtsgennemgang:

  • En overgang til ABF's standardvedtægter (seneste version er fra oktober 2014)
  • En kommenteret vedtægtsgennemgang


Overgang til ABF's standardvedtægter

Ved en overgang til ABF's standardvedtægter får foreningen et udkast til nye vedtægter som overvejende vil være enslydende med ABF’s standardvedtægter. Vedtægterne vil dermed være tidssvarende og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis foreningen har bestemte ønsker eller bestemmelser fra foreningens nuværende vedtægter som ønskes bevaret, skal dette oplyses sammen med bestillingen. Sammen med udkastet til nye vedtægter får foreningen et brev med kommentarer til udkastet samt en beskrivelse af de væsentligste ændringer i forhold til foreningens nuværende vedtægter.

Kommenteret vedtægtsgennemgang

Ved en kommenteret vedtægtsgennemgang får foreningen kommentarer til de bestemmelser i foreningens vedtægter, som er uhensigtsmæssige eller som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der vil så vidt muligt blive henvist til bestemmelser i ABF’s standardvedtægter, som kan erstatte de uhensigtsmæssige bestemmelser i foreningens nuværende vedtægter. ABF formulerer ikke nye bestemmelser for foreningen.

Indarbejdelse af ændringer i foreningens vedtægter i overensstemmelse med kommenteringen er ikke indeholdt i tilbuddet. Foreningen skal derfor stå for at foretage de ønskede ændringer i vedtægterne i overensstemmelse med kommenteringen.

Hvilken type vedtægtsgennemgang skal foreningen vælge?

Svarer foreningens nuværende vedtægter til en tidligere version af ABF’s standardvedtægter eller til ministeriets normalvedtægter for andelsboliger, anbefales det at vælge en overgang til ABF’s standardvedtægter.

En kommenteret vedtægtsgennemgang retter sig særligt mod foreninger, som har en række særlige forhold, der gør sig gældende, og som har ressourcerne til selv at foretage de konkrete ændringer af vedtægterne.

Prisen for vedtægtsgennemgang

 For medlemmer af ABF udgør prisen for en gennemgang af foreningens vedtægter 5.000 kr. inkl. moms.

 For foreninger, der ikke er medlemmer af ABF, udgør prisen for en gennemgang af foreningens vedtægter 12.000 kr. inkl. moms.

 Foreningens vedtægter bedes fremsendt i en skrivbar version som fx en word-fil, hvis dette forefindes.

 

Proceduren 

Ønsker jeres forening af få foretaget en vedtægtsgennemgang, kan I sende jeres bestilling i en e-mail til abf@abf-rep.dk eller med almindelig post til ABF’s sekretariat.

Foreningen vil derefter modtage en bekræftelse på bestillingen fra ABF. Foreningen vil blive bedt om at udfylde et skema med spørgsmål om foreningens forhold, som har betydning for foretagelsen af vedtægtsgennemgangen. Vi skal også bruge foreningens seneste årsregnskab.

Vedtægtsgennemgangen vil blive foretaget hurtigst muligt efter at ABF’s har modtaget førnævnte oplysningsskema, i udfyldt stand, foreningens gældende vedtægter og seneste årsregnskab. Ekspeditionstiden er normalt omkring fire uger.

Vedtægtsgennemgangen samt faktura fremsendes pr. mail eller med almindelig post til den person i bestyrelsen, som har bestilt vedtægtsgennemgangen.