Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Voldgift

Der kan opstå uenighed om værdien af forbedringer, tilpasset løsøre og om afslag eller tillæg for andelens vedligeholdelsesstand i forbindelse med overdragelse af en andel.

Hvis foreningens vedtægter angiver, at en tvist mellem sælger og bestyrelse skal afgøres ved voldgift, betyder det, at en fagkyndig person skal fastsætte en bindende prisfastsættelse af forbedringen, det tilpassede løsøre eller af afslag/tillæg for andelens vedligeholdelsesstand.

Foreningen kan i den forbindelse få hjælp af ABF til at gennemføre en voldgiftsret.

Hvad er en voldgift?

Ved voldgift giver parterne afkald på at indbringe sagen for domstolene. I stedet accepterer de at lade en person med juridisk bemyndigelse tage sig af afgørelsen - også kaldet en 'sagkyndig opmand'. 

Voldgift kan benyttes i forbindelse med prisfastsættelsen; dvs. inden, der er indgået en overdragelsesaftale, eller hvor der i overdragelsesaftalen er taget forbehold for efterfølgende voldgiftsafgørelse af en konkret tvist. Hvis tvisten først opstår efter, at køber har overtaget boligen, må det afgøres ved dom eller forlig mellem køber og sælger, om køber har betalt en overpris.

ABF hjælper 

ABF har udarbejdet nogle voldgiftsbetingelser, der skal følges i de tilfælde, hvor tvisten skal behandles af en voldgiftsmand, som ABF har udpeget. 

ABF kan hjælpe foreningen med at gennemføre en voldgiftsret mod et honorar på kr. 1.000,- pr. part. for medlemmer og kr. 2.000,- pr. part for ikke-medlemmer. Honoraret er en administrationsomkostning, som dækker sekretariatets arbejde i forbindelse med voldgiften.

Uanset om foreningen er medlem eller ej, skal der indbetales et beløb fra hver part på ca. kr. 10.000 - 15.000, når voldgiften nedsættes. Beløbet afhænger af sagens omfang.

Honoraret til voldgiftsmand afhænger fra sag til sag.