Spring navigationen over og gå direkte til indhold

ABF mener

Her kan du læse ledere fra medlemsbladet ABFnyt og kommentarer på aktuelle forhold af betydning for andelsboligformen og ABF.

2024:

Bekæmp uvidenhed

Leder i ABFnyt nr. 1, 2024 (DK)

"En anden udbredt problematik er bankernes og ejendomsmæglernes uvidenhed om andelsboliger."

Myter og misforståelser

Leder i ABFnyt nr. 1, 2024 (Hovedstaden)

"Andelsboligerne i København koster under halvdelen af ejerboligerne pr. kvadratmeter."

2023:

En investering i fællesskabet

Leder i ABFnyt nr. 4, 2023 (DK)

"Igen synes jeg, at andelsboligen beviser, hvor vigtig den er for et områdes sammenhængskraft."

Rå profit i København

Leder i ABFnyt nr. 4, 2023 (Hovedstaden)

"I over hundrede år har den private andelsbolig sikret et billigere alternativ til ejerboligerne."

Bedre boliglån - nu

Leder i ABFnyt nr. 3, 2023

"Bankernes høje krav til køberens indkomst og opsparing er desværre fortsat en barriere for rigtig mange, som vil ind på andelsboligmarkedet."

Andelsboliger er løsningen

Leder i ABFnyt nr. 3, 2023 (Hovedstaden)

"Den private andelsbolig er derfor en meget vigtig brik i puslespillet om at skabe blandede byer."

Andelsboligen rummer løsningen på boligmarkedets problemer

Debatindlæg i Altinget, 30. august 2023

Andelsboligen kan afhjælpe nogle af de problemer, som er på boligmarkedet. Derfor bør boligformen indtænkes som en løsning i regeringens kommende boligudspil. 

ABF kæmper for klimaet

Leder i ABFnyt nr. 2, 2023

"Vi skal have økonomisk støtte til grøn omstilling."

Vi må kæmpe imod EU's planer om at forbyde Svanemærket

Debatindlæg i Byrummonitor, 25. januar 2023

EU vil forbyde Svanemærket på byggematerialer for at udbrede CE-mærker - det vil ABF bekæmpe, for bæredygtighed er vigtigt for andelsboligsektoren.

Andelsboligen er løsningen

Leder i ABFnyt nr. 1, 2023

"Andelsboligerne skaber gode rammer for fællesskab, som så mange efterlyser i disse tider."

2022:

Andelsboligen under angreb

Leder i ABFnyt, november 2022

Vi er ikke almene lejeboliger, og vi er ikke dyre ejerboliger. Vi er lige i midten - der, hvor vi binder sammen og sikrer mobiliteten mellem boligtyper.

Endelig! - nyt om vurderinger

Leder i ABFnyt, september 2022

Dertil lægger forslaget sig helt op af de anbefalinger, som ABF foreslog, da vi var med i udvalgsarbejdet.

Andelsboliger kan skabe den blandede by – men det kræver at politikerne tør udfordre bankerne

Debatindlæg på Altinget, august 2022

Andelsboligen er et billigt alternativ og limen der kan binde byen sammen. Udfordringen er ikke priserne eller boligformens opbygning, men primært manglende politisk vilje til at støtte op og tage kampen mod de få finansieringsmuligheder.

Andelsboliger skaber plads til alle

Leder i ABFnyt, maj 2022

Derfor skal det gøres lettere at få adgang til en andelsbolig, og der skal skabes flere.

Farvel til gas – måske!

Leder i ABFnyt, maj 2022

Det er ikke rimeligt, at en forening derfor bliver tvunget til at tage dyre banklån for at slippe for gassen.

Analyse peger på andelsboliger som løsningen på en række boligproblemer

Artikel, april 2022

Ny analyse stiller skarpt på andelshaverne og slår fast, at det er helt almindelige mennesker, der bor og flytter i andelsbolig. Dermed lægger andelsboligen sig fortsat mellem ejer- og lejeboligen og sikrer, at alle har adgang til boliger i byen, mens de samtidig skaber trygge og gode hjem for seniorer i provinsen.

Fokus på vurderinger

Leder i ABFnyt, januar 2022

Derfor er jeg meget tilfreds med, at udvalget også i redegørelsen peger på løsningsforslag for begge grupper.

2021:

Den blandede by

Leder i ABFnyt, november 2021

Især prisudviklingen i storbyerne – med København i front – har gjort, at der er stort fokus på, at der skal være boliger for alle indkomstgrupper i hele landet.

Et travlt politisk efterår

Leder i ABFnyt, september 2021

Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at andelsboligsektoren skal være for alle, og en boligform, som placerer sig mellem ejer og leje.

Andelsboliger og infrastruktur

Leder i ABFnyt, maj 2021

Lige nu synes jeg, at det virker lidt tilfældigt, hvor der bliver bygget nyt - og hvor
mange. Det vil jeg gerne lave om på.

En grøn dagsorden

Leder i ABFnyt, januar 2021

For ABF er det vigtigt, at den grønne omstilling af andelsboligsektoren sker ved fornuftige tilskud og puljeordninger.

2020:

Andelsboliger i udvikling

Leder i ABFnyt, november 2020

Interessen for andelsboligformen og fællesskabet i boligen er stigende, og derfor hilser vi udviklingen med flere, der ønsker at bygge andelsboliger velkommen.

Andelsboligsektoren skal også tage klimaansvar

Leder i ABFnyt, september 2020

Der er kommet en ny boligaftale, hvor energirenoveringer står højt på dagsordenen.

Andelsboligsektoren bidrager

Leder i ABFnyt, maj 2020

Sammen kan vi bidrage til at hjælpe den danske økonomi på fode igen efter coronakrisen.

Den politiske situation

Leder i ABFnyt, januar 2020

Det allervigtigste for mig vil altid være at skabe den nødvendige tryghed for landets andelsboligforeninger.

2019:

Andelsboliger skal ikke rammes

Leder i ABFnyt, november 2019

ABF har sympati for, at man vil gribe politisk ind over for udenlandske kapitalfonde, men det er ikke rimeligt, at en ændring et sted i lovgivningen vil ramme vilkårligt i forhold til andelshaverne.

Urimelige opstramninger ved andelsboliglån

Leder i ABFnyt, september 2019

Derfor er det med stor bekymring, at jeg fra flere medlemmer hører, at banker og finansieringsinstitutter nu stiller så store krav til køberes egenfinansiering, at den almindelige dansker ikke længere har råd til at flytte i andelsbolig..

Hvad vil politikerne?

Leder i ABFnyt, maj 2019

Blandt andelshavere er der også grupper, som kan sidde hårdt i det økonomisk.

Fællesskaber hitter

Leder i ABFnyt, januar 2019

Det forpligtende fællesskab som en andelsboligforening er, kan rumme og drage fordel af, at flere generationer bor sammen.

2018:

Andelsboligen hitter

Leder i ABFnyt, oktober 2018

Lovgiverne skal ikke overhælde os med nye regler og opgaver.

Meld dig under ABF's fane

Leder i ABFnyt, september 2018

Den yngre generation sætter fortsat fællesskabet højere end det enkelte individ, på tværs af politiske ideologier.

Nej til opdeling i ejerlejligheder

Leder i ABFnyt, maj 2018

De private andelsboliger og private udlejningsboliger løfter en væsentlig rolle på det danske boligmarked.

Bred politisk aftale

Leder i ABFnyt, januar 2018

Endelig er jeg glad for, at det brede politiske flertal med denne aftale har slået fast, at man vil andelsboligformen - også i fremtidens boligudbud.

2017:

Valuarvurdering

Leder i ABFnyt, november 2017

ABF mener, det er vigtigt at have valuarmuligheden, da det giver et øjebliksbillede af værdien som privat udlejningsejendom.

Nødvendige anbefalinger

Leder i ABFnyt, september 2017

Anbefalingernes hovedsigte er at styrke det økonomiske fundament, når der stiftes en privat andelsboligforening.

Finanssektorens ansvar

Leder i ABFnyt, maj 2017

Der vil være en overhængende fare for foreningens overlevelse ved blot marginale rentestigninger

Ingen vindere, når det ender med konkurs

Leder i ABFnyt, januar 2017

Jeg er bekymret over kreditinstitutternes stigende krav om personlig solidarisk hæftelse