Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fjernvarmemåling

ABF tilbyder gratis måling af ejendommens samlede fjernvarmeforbrug. Medlemstilbuddet gælder for foreninger med adresse i Københavns Kommune.

De private andelsboliger udgør cirka 30% af den københavnske boligmasse. Københavns Kommune ønsker at være CO2 neutral i 2025 i kampen mod global opvarmning, og har blandt andet fokus på energiforbrug i bygninger.

Energispring er Københavns Kommunes partnerskab mellem kommune, bygningsejere og professionelle aktører. Partnerne samarbejder om at reducere energiforbruget i bygninger og er en del af KBH 2025 Klimaplanen. ABF er partner i Energispring.

ABF har sammen med Energispring og HOFOR udviklet et monitoreringsværktøj målrettet ABF’s medlemmer; Energispring Benchmark-rapporten:

Rapporten indeholder:

 • En introduktion og en læsevejledning med forklaringer til de forskellige fagudtryk og rapportens grafer.
 • En kvartalsopgørelse som pdf-fil med tal og grafer, som viser jeres ejendoms samlede fjernvarmeforbrug og afkølingen i jeres fjernvarmeanlæg. Her får I både kvartalstal og tallene fra samme periode året før, så I kan følge med forbruget over tid.
 • Det beløb, som jeres aktuelle fjernvarmeforbrug og afkøling vil udløse enten som bonus eller efterregning, når årsopgørelsen lander i jeres indbakke. Det giver jer en chance for at få styr på jeres forbrug og afkøling inden hammeren falder, hvis tallene ser sløje ud.
 • Sammenligningstal fra 21 andre andelsboligforeninger, og flere kommer til.
 • Gode sæsonråd fra HOFOR, som kan spare jer for ekstraregninger.

Download en benchmarkrapport

 • Eksempel på en Energispring Benchmarkrapport

Sådan tilmelder I jer:

 1. Bestyrelsen sender en mail med foreningens adresse til energispring@hofor.dk
 2. HOFOR sender en oversigt retur med foreningens data på opvarmet areal fra BBR samt en fuldmagt. Bestyrelsen/administrator tjekker, at data er korrekte.
 3. Foreningen underskriver en fuldmagt, som giver HOFOR tilladelse til at trække varmedata på foreningen og dele data med de andre foreninger.
 4. Foreningen sender fuldmagten retur til energispring@hofor.dk

Fire fordele:

 1. Andelshaverne bidrager til at reducere den globale opvarmning
 2. Andelshaverne sparer penge på varmeregningen
 3. Andelsboligforeningen kan bedre udnytte jeres potentiale for energibesparelser
 4. Andelsboligforeningen får energirådgivning og monitorering af foreningens fjernvarmeforbrug.

Jo flere medlemsforeninger, som melder sig til ordningen, jo større er det datagrundlag, som den enkelte forening har at sammenligne sig med. Derfor gælder det om, at så mange ABF-medlemsforeninger som muligt bakker op om Energispring Benchmark.

Det er ejendommens samlede forbrug, som deles, og ikke den enkelte boligs forbrug.

Det er gratis at tilmelde sig ordningen, og der kommer ingen løbende udgifter.

Energispring Benchmark er kun for andelsboligforeninger, som er medlem af ABF og med adresse i Københavns Kommune.

Kontakt:
Hvis I har spørgsmål til Energispring Benchmark-ordningen skal I kontakte HOFOR på: energispring@hofor.dk eller på telefon: 33 95 33 95.

Energispring:
Københavns Kommunes partnerskab mellem kommune, bygningsejere og professionelle aktører. ABF er partner. Partnerne samarbejder om at reducere energiforbruget i bygninger og er en del af KBH 2025 Klimaplanen.

Energispring tilbyder gratis informationsmateriale om eneribesparelser, blandt andet videoer til justering af fjernvarmetemperaturer, flyers og klistermærker. I bestiller via linket