Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vurderingsmand

Det særlige ved andelsboliger er, at der er et maksimum for, hvad man kan sælge boligen til. For at udregne den maksimale pris skal værdien af forbedringer og tilpasset løsøre i boligen vurderes, ligesom det i henhold til lovgivningen skal godkendes af bestyrelsen.

Bestil en vurderingsmand

Skriv til abf@abf-rep.dk og få oplyst en vurderingsmand.  

  • Pris for medlemmer: Gratis
  • Pris ikke-medlemmer: 1000 kr.

Oplys dette, når du vil bestille en vurderingsmand:

  • Din forenings navn og evt. medlemsnummer
  • Navn og adresse på det bestyrelsesmedlem, som bestiller vurderingsmanden
  • Navn og adresse på sælger 

Vurderingen

Ifølge ABF's standardvedtægter er det normalt sælgeren, som fastsætter værdien af forbedringer og det tilpassede løsøre. Efterfølgende skal bestyrelsen godkende den værdi, som sælger har fastsat.

Foreningen kan bestille en såkaldt vurderingsmand gennem ABF til at fastsætte værdien af forbedringer og løsøre. For at få en vurderingsrapport, skal boligen synes. Eftersynet sker som udgangspunkt inden for normal arbejdstid. Skal vurderingen laves uden for normal arbejdstid kan vurderingensmanden tillægge et gebyr. Dette aftales mellem andelshaver og vurderingsmand.

Vurderingsmandens honorar

Vurderingsmanden fastsætter honoraret afhængigt af vurderingens omfang. Ofte afhænger honoraret af, hvor mange poster, som er udokumenterede. Udokumenterede poster er forbedringer og tilpasset løsøre, hvor der ikke foreligger bilag.

En vurdering koster normalt fra kr. 3.600,-  til kr. 6.300,-.

Der vil dog gælde særlige priser, hvis vurderingssummen er over kr. 200.000,-.

Voldgift

Der kan opstå uenighed om værdien af forbedringer, løsøre m.v. mellem sælger og bestyrelse. I den forbindelse kan uenigheden afgøres ved voldgift.

Læs om VOLDGIFT.