Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamlinger 2024

ABF er geografisk opdelt i 11 kredse, som varetager kontakten til medlemmerne og det politiske arbejde på lokalt plan. Hvert år i august/september afholder de generalforsamling.

Kredsgeneralforsamlingerne er kredsenes øverste myndighed, og alle medlemsforeninger i kredsen har adgang. Det er her man vælger medlemmer til den lokale kredsbestyrelse og lokale medlemmer til ABF's hovedbestyrelse.

Hver forening har stemmeret med én stemme per påbegyndt 50 andelshavere i foreningen.

Beslutninger træffes med simpelt flertal, og alle medlemmer har mulighed for at stille forslag til kredsgeneralforsamlingen.

Udover valg er der en række faste punkter til kredsgeneralforsamlingen, herunder:

  • Beretning fra året i kredsen
  • Idéer til lokale aktiviteter og initiativer for det kommende år
  • Redegørelse fra kredsens hovedbestyrelsesmedlem(mer) omkring det landspolitiske arbejde i ABF.

Her på siden finder du: 

  • Dato for kredsgeneralforsamlingen 2024 og info om din kreds
  • Program og link til tilmelding (Kommer senere)
  • Regler for valg til kreds- og hovedbestyrelse
  • Godkendelsesblanket til valg til kreds- og hovedbestyrelsen (Kommer senere)
  • Fuldmagtsskema (Kommer senere)
  • Regler for fuldmagt, stemmer og forslag.

 

Tilmelding og program

Programmet for og tilmeldingen til den enkelte kredsgeneralforsamling vil blive tilgængeligt herunder. Under "Læs om kreds ..." kan du få et overblik over kommuner i kredsen, hvem der p.t. sidder i kredsbestyrelsen og kredsrepræsentanter i hovedbestyrelsen.

Bornholm

Mandag den 9. september

Nordjylland

Mandag den 23. september

Vestjylland

Onsdag den 18. september

Østjylland

Torsdag den 5. september

Sydjylland

Tirsdag den 17. september

Fyn

Mandag den 16. september

Sydsjælland

Mandag den 2. september

Midtsjælland

Torsdag den 26. september

Vestsjælland

Onsdag den 4. september

Nordsjælland

Onsdag den 25. september

Hovedstaden

Tirsdag den 24. september

Regler for valg, fuldmagt, stemmer og forslag

Valg til kredsbestyrelse og ABF’s hovedbestyrelse

Alle andelshavere fra ABF's medlemsforeninger kan stille op til valg. Ønskes valg til ABF’s kredsbestyrelser og/eller hovedbestyrelse, skal valget godkendes af den andelsboligforening, hvor man er andelshaver.

Godkendelsesblanketten skal være underskrevet af foreningens formand eller et andet tegningsberettiget bestyrelsesmedlem (jf. foreningens vedtægter) for at være gyldig.

Fuldmagt og stemmer

Alle medlemsforeninger har adgang til kredsgeneralforsamlingen. Hver forening har én stemme for hver påbegyndt 50 andelshavere i foreningen.

Foreningen kan give sin mening tilkende via fuldmagt til anden forening, hvis foreningen ikke har mulighed for at deltage i kredsgeneral­forsamlingen. Repræsentanter for en medlemsforening kan afgive stemmer som fuldmægtig for op til tre foreninger ud over egen forening.

Forslag

Alle medlemsforeninger kan stille forslag til kredsgeneralforsamlingen. 
Forslag til kredsgeneralforsamlingen kan e-mailes til kredsens emailadresse (find emailadressen i invitationen eller under info om kredsen) senest en uge før kredsgeneralforsamlingen.

Der kan dog fremføres og behandles forslag på generalforsamlingen, hvis der på denne kan opnås flertal for det.