Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Høringssvar og breve

Når Folketinget behandler et nyt lovforslag eller et ændringsforslag til en gældende lov, sender de det ud til høring hos de organisationer, der har en interesse i det. Nogle kommuner sender også forslag til nye retningslinjer og planer i høring. Nedenfor finder du de høringssvar, som ABF har udarbejdet.

2024:

6. februar 2024:
Brev om andelsboligen som løsningsmulighed ift. ældres boligformer

2023:

28. september 2023:
Høringssvar ift. Københavns kommunes kommuneplanstrategi

22. august 2023:
Høring over udkast til lov om ændring af lov om leje mv. (tilbudspligten)

4. august 2023:
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer i bygninger til helårsbeboelse (energirenoveringspuljen).

22. juni 2023:
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af planloven og forskellige andre love. 

6. juni 2023:
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

10. maj 2023:
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer.

31. marts 2023:
Høringssvar vedr. udkast til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026

29. marts 2023:
Vedr. lovmæssige uhensigtsmæssigheder ift. udbygningen af muligheden for VE-produktion og energifællesskaber i private andelsboligforeninger

Brev til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg

2022:

15. december 2022:
Høring over udkast til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

4. november 2022:
Høringssvar til Energistyrelsen om tre bekendtgørelser
Afgivet på vegne af ABF, Foreningen Bofællesskab.dk og Landsforeningen Økosamfund

31. oktober 2022:
Høring over udkast til forslag til lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet

24. oktober 2022:
Høring over bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

14. oktober 2022:
Høring over udkast til Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie-, træpille- eller gasfyr (Skrotningsordningen)

11. oktober 2022:
Høring over forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

22. august 2022:
Høring over udkast til lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

18. august 2022:
Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ændring af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper)

18. august 2022:
Høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger

2. maj 2022:
Henvendelse til Erhvervsudvalget om forslag til ny bogføringslov.

2021:

23. november 2021:
Høring over regnskabsvejledning for andelsboligforeninger.

10. august 2021:
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelse og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

7. juni 2021:
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

19. maj 2021:
Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger

8. marts 2021:
Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

2020:

3. december 2020:
Høring over L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

3. december 2020:
Høring af forslag til nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune.

1. december 2020: 
Høring over bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

29. oktober 2020:
Høring over udkast til ændring af ejendomsvurderingsloven.

18. september 2020:
Høring over udkast til forslag til lovforslag om ny lov om leje og ny lov om boligforhold.

20. marts 2020:
Høring over 3 udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

28. januar 2020:
Høring i forbindelse med evaluering af planloven.

17. januar 2020:
Høring over udkast til vejledning om bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

2019:

4. oktober 2019:
Høring over udkast til forslag til lov om ejerlejligheder.

21. maj 2019:
Høring over udkast til Vejledning n. [xx] om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfælleskaber.

2018:

5. januar 2018:
Høring over udkast til forslag til lov om lov om ændring af andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (mere robuste andelsboligforeninger).