aktiviteter.jpg

Aktiviteter

Aktiviteter
Aktivitetstype Emne Region
Sortér efter titel / dato

 • Ny overdragelsesaftale

  Ny overdragelsesaftale

  25-09-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 4300 Holbæk

  Type: Kursus

  Kurset et en introduktion til ABF's nye overdragelsesaftale, som er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark og Danske BOLIGadvokater.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Kredsgeneralforsamling Vestjylland

  Kredsgeneralforsamling Vestjylland

  26-09-2017 kl. 18.00 - 22.00

  By: 7800 Skive

  Type: Arrangement

  Regeringen vil i efteråret komme med forslag om nye regler om finansiering på andelsboligområdet og samtidig barsler Dansk Ejendomsmæglerforening med nye normer for valuarvurderinger. Hvilken betydning vil det få for de private andelsboligforeninger?

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Husorden - OBS! Venteliste oprettet

  Husorden - OBS! Venteliste oprettet

  27-09-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 6230 Aabenraa

  Type: Arrangement

  ABF’s medlemsrådgivning tilbyder i efterår 2017 en ny husorden. En god husorden kan blandt andet sikre godt naboskab, skabe tryghed, forebygge konflikter og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til hinanden.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Kredsgeneralforsamling Midtsjælland

  Kredsgeneralforsamling Midtsjælland

  28-09-2017 kl. 18.00 - 22.00

  By: 4600 Køge

  Type: Arrangement

  Regeringen vil i efteråret komme med forslag om nye regler om finansiering på andelsboligområdet og samtidig barsler Dansk Ejendomsmæglerforening med nye normer for valuarvurderinger. Hvilken betydning vil det få for de private andelsboligforeninger?

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Bestyrelsesarbejde

  Bestyrelsesarbejde

  30-09-2017 kl. 10.00 - 16.00

  By: 9000 Aalborg

  Type: Kursus

  Kurset giver en introduktion til bestyrelsens arbejde og rolle i foreningen. På kurset kommer I rundt om emner som ansvar, kompetencer og giver retningslinjer for, hvordan bestyrelsen kan tackle f.eks eksklusion og fremleje.

  Pris: 815,00 kr. Meld dig til her

 • Udnyt det grønne areal

  Udnyt det grønne areal

  02-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 8800 Viborg

  Type: Arrangement

  Foreningens grønne haver og fællesarealer kan være vigtige mødesteder for foreningens beboere, samt en grøn oase i hverdagen. Har du og din forening brug for inspiration til foreningens grønne områder, så deltag på arrangementet.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Ny overdragelsesaftale - OBS! Venteliste oprettet

  Ny overdragelsesaftale - OBS! Venteliste oprettet

  03-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 5260 Odense S

  Type: Kursus

  Kurset et en introduktion til ABF's nye overdragelsesaftale, som er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark og Danske BOLIGadvokater.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Dødsboer

  Dødsboer

  04-10-2017 kl. 17.00 - 19.30

  By: 4000 Roskilde

  Type: Kursus

  Kurset vil komme med anvisninger om, hvad bestyrelsen skal være opmærksom på samt hvordan man skal handle og reagere, når en andelshaver er afgået ved døden.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Bekæmp skadedyr

  Bekæmp skadedyr

  04-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 8410 Rønde

  Type: Arrangement

  Er der hvepsereder på loftet eller væggelus i jeres andelsforenings bygninger? Har I rotter på foreningens område? Skadedyr kan være til stor gene i en andelsboligforening, så hvordan kan foreningen komme skadedyrene til livs ?

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Forbedringer og løsøre

  Forbedringer og løsøre

  05-10-2017 kl. 17.00 - 20.00

  By: 4300 Holbæk

  Type: Kursus

  Kurset går i dybden med regler i forbindelse med vurdering af individuelle forbedringer og løsøre i ved overdragelse af en andelsbolig. På kurset får I også råd og vejledning om, hvordan bestyrelsen prisfastsætter tilpasset inventar.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Overdragelse

  Overdragelse

  07-10-2017 kl. 10.00 - 16.00

  By: 1606 København V

  Type: Kursus

  Kurset er en introduktion til overdragelse af andel. Her kan I lære om de procedurer, som er en del af overdragelsen. Kurset kommer rundt om "gennemgang af boligen med køber" og procedurer ved en andelshavers udtræden af foreningen.

  Pris: 815,00 kr. Meld dig til her

 • Økonomi og lån

  Økonomi og lån

  10-10-2017 kl. 17.00 - 19.30

  By: 7400 Herning

  Type: Kursus

  Kurset giver en viden om foreningens økonomi og udregning af andelskronen, som er styrende for foreningens muligheder. Hvilke låntyper eksisterer der og hvilken betydning har renteswap. Send årsrapport + foreningens lån ind, senest 14 dage før kurset

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Bliv ældre i boligen

  Bliv ældre i boligen

  10-10-2017 kl. 15.00 - 17.00

  By: 4700 Næstved

  Type: Arrangement

  Hvad gør I som forening for at sikre, at andelshaverne kan blive boende i foreningen, når de kommer op i årene? Deltag på arrangementet og hør hvad I som forening bør være opmærksom på, så andelsboligen kan være en bolig for alle livsaldre.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Ny overdragelsesaftale - OBS! Venteliste oprettet

  Ny overdragelsesaftale - OBS! Venteliste oprettet

  11-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 3400 Hillerød

  Type: Kursus

  Kurset et en introduktion til ABF's nye overdragelsesaftale, som er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark og Danske BOLIGadvokater.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Bliv ældre i boligen

  Bliv ældre i boligen

  11-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 7100 Vejle

  Type: Arrangement

  Hvad gør I som forening for at sikre, at andelshaverne kan blive boende i foreningen, når de kommer op i årene? Deltag på arrangementet og hør hvad I som forening bør være opmærksom på, så andelsboligen kan være en bolig for alle livsaldre.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Kredsgeneralforsamling Hovedstaden

  Kredsgeneralforsamling Hovedstaden

  12-10-2017 kl. 17.30 - 19.15

  By: 2000 Frederiksberg

  Type: Arrangement

  Inden Hovedstadens kredsgeneralforsamling vil der være et indlæg ved "forsikringsjuristen" om, hvordan foreningen skaffer sig en lavere præmie med samme dækning. Desuden indlæg om nye normer for valuarvurderinger samt ny struktur i ABF.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Forstå valuarvurderinger - OBS! Venteliste oprettet

  Forstå valuarvurderinger - OBS! Venteliste oprettet

  24-10-2017 kl. 18.30 - 20.30

  By: 1780 København V

  Type: Arrangement

  Flere foreninger, særligt i de større byer, vælger i disse år at få foretaget en såkaldt valuarvurdering af andelsboligforeningen.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Hold gode møder

  Hold gode møder

  25-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 9000 Aalborg

  Type: Arrangement

  Andelsboligforeningens mange møder er vigtige. Det er her, at de store beslutninger om foreningen tages, og det er her, man fastsætter den daglige drift af foreningen. Beslutninger, som fx kan have betydning for din pengepung.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Bestyrelsesansvar

  Bestyrelsesansvar

  26-10-2017 kl. 17.00 - 20.00

  By: 4700 Næstved

  Type: Kursus

  Kurset giver viden om, hvilket ansvar bestyrelsesmedlemmer påtager sig på vegne af en forening. Det kan f.eks. være bestyrelsens ansvar i byggesager, overdragelse af andele, løsning af interne stridigheder eller afgørelser om foreningens økonomi.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Husorden

  Husorden

  26-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 4600 Køge

  Type: Arrangement

  ABF’s medlemsrådgivning tilbyder i efterår 2017 en ny husorden. En god husorden kan blandt andet sikre godt naboskab, skabe tryghed, forebygge konflikter og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til hinanden.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Opførelse af sekundær bygning

  Opførelse af sekundær bygning

  26-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 3720 Aakirkeby

  Type: Arrangement

  Hvordan kommer man bedst muligt i gang med at opføre sekundær bygning til en andelsbolig (fx udestue eller lignede)? Der er meget, man skal tage stilling til og søge tilladelse om i forbindelse med et byggeri.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Bestyrelsesarbejde

  Bestyrelsesarbejde

  28-10-2017 kl. 10.00 - 16.00

  By: 1606 København V

  Type: Kursus

  Kurset giver en introduktion til bestyrelsens arbejde og rolle i foreningen. På kurset kommer I rundt om emner som ansvar, kompetencer og giver retningslinjer for, hvordan bestyrelsen kan tackle f.eks eksklusion og fremleje.

  Pris: 815,00 kr. Meld dig til her

 • Andelsboligdag

  Andelsboligdag

  28-10-2017 kl. 12.00 - 17.00

  By: 5500 Middelfart

  Type: Arrangement

  Andelsboligdagen er en eftermiddag med foredrag og debatter om aktuelle emner inden for andelsboligområdet.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Ny overdragelsesaftale

  Ny overdragelsesaftale

  31-10-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 6700 Esbjerg

  Type: Kursus

  Kurset et en introduktion til ABF's nye overdragelsesaftale, som er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark og Danske BOLIGadvokater.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Skyd på den byggesagkyndige

  Skyd på den byggesagkyndige

  01-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 7500 Holstebro

  Type: Arrangement

  Hvilke regler gælder, når jeres forenings bygninger skal renoveres, når I skal ombygge eller have lavet energimærke? Kom og stil alle jeres spørgsmål til en beskikket byggesagkyndig.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Erfaringsudveksling på M/S Museet for Søfart

  Erfaringsudveksling på M/S Museet for Søfart

  01-11-2017 kl. 13.00 - 15.00

  By: 3000 Helsingør

  Type: Arrangement

  At bo i andelsboligforening kan byde på mange glæder og udfordringer. Men hvordan skal man håndtere dem? Ofte har andre foreninger stået eller står overfor samme udfordringer – men hvordan kommer jeres forening i kontakt med andre foreninger?

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Skyd på juristen

  Skyd på juristen

  02-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 4300 Holbæk

  Type: Arrangement

  Indimellem kan det være uoverskueligt at finde rundt i vedtægter og lovgivning på andelsboligområdet. På arrangementet har I mulighed for at stille spørgsmål til en jurist fra ABF’s medlemsrådgivning om alle emner indenfor andelsboligområdet.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Den digitale forening

  Den digitale forening

  02-11-2017 kl. 18.30 - 20.30

  By: 1606 København V

  Type: Arrangement

  87% af alle danskere er hver dag online på enten pc, smartphone eller tablet, og digitale løsninger vinder frem, også i landets andelsboligforeninger.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Tagboliger

  Tagboliger

  04-11-2017 kl. 10.00 - 16.00

  By: 1606 København V

  Type: Kursus

  På kurset hører I om, hvordan man tilrettelægger og etablerer nye tagboliger? Hvad skal bestyrelsen være opmærksom på, teknisk og administrativt. Hvad er prisen på tomme loftsrum? Desuden indgåelse af kontrakter med fagmænd.

  Pris: 815,00 kr. Meld dig til her

 • Skyd på den byggesagkyndige

  Skyd på den byggesagkyndige

  06-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 9000 Aalborg

  Type: Arrangement

  Hvilke regler gælder, når jeres forenings bygninger skal renoveres, når I skal ombygge eller have lavet energimærke? Kom og stil alle jeres spørgsmål til en beskikket byggesagkyndig.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Økonomi og lån

  Økonomi og lån

  07-11-2017 kl. 17.00 - 19.30

  By: 5000 Odense C

  Type: Kursus

  Kurset giver en viden om foreningens økonomi og udregning af andelskronen, som er styrende for foreningens muligheder. Hvilke låntyper eksisterer der og hvilken betydning har renteswap. Send årsrapport + foreningens lån ind, senest 14 dage før kurset

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • Ny overdragelsesaftale

  Ny overdragelsesaftale

  08-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 8700 Horsens

  Type: Kursus

  Kurset et en introduktion til ABF's nye overdragelsesaftale, som er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark og Danske BOLIGadvokater.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  08-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 1606 København V

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Husorden

  Husorden

  08-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 3400 Hillerød

  Type: Arrangement

  ABF’s medlemsrådgivning tilbyder i efterår 2017 en ny husorden. En god husorden kan blandt andet sikre godt naboskab, skabe tryghed, forebygge konflikter og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til hinanden

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  09-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 8680 Ry

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Andelsboligdag

  Andelsboligdag

  11-11-2017 kl. 12.00 - 17.00

  By: 8200 Aarhus N

  Type: Arrangement

  Andelsboligdagen er en eftermiddag med foredrag og debatter om aktuelle emner inden for andelsboligområdet.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Byggearbejder i andelsboligforeningen

  Byggearbejder i andelsboligforeningen

  13-11-2017 kl. 17.00 - 20.00

  By: 1606 København V

  Type: Kursus

  Kurset tager udgangspunkt i foreningens rolle som bygherre i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter. Bestyrelsen får en økonomisk, praktisk og juridisk indsigt i et byggesagsforløb, hvor det er foreningen, som har projektlederkasketten på.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  13-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 4200 Slagelse

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Udvidet overdragelse

  Udvidet overdragelse

  14-11-2017 kl. 17.00 - 20.00

  By: 7100 Vejle

  Type: Kursus

  På kurset kan du høre om bestyrelsens forskellige opgaver og roller i forbindelse med salg af andel, herunder en gennemgang af forskellige situationer og dokumenter i praksis.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  14-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 4300 Holbæk

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  15-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 3400 Hillerød

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  16-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 5000 Odense

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Overdragelse

  Overdragelse

  18-11-2017 kl. 10.00 - 16.00

  By: 7800 Skive

  Type: Kursus

  Kurset er en introduktion til overdragelse af andel. Her kan I lære om de procedurer, som er en del af overdragelsen. Kurset kommer rundt om "gennemgang af boligen med køber" og procedurer ved en andelshavers udtræden af foreningen.

  Pris: 815,00 kr. Meld dig til her

 • Udvidet overdragelse

  Udvidet overdragelse

  20-11-2017 kl. 17.00 - 20.00

  By: 4200 Slagelse

  Type: Kursus

  På kurset kan du høre om bestyrelsens forskellige opgaver og roller i forbindelse med salg af andel, herunder en gennemgang af forskellige situationer og dokumenter i praksis.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  20-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 9000 Aalborg

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Selvadministration

  Selvadministration

  21-11-2017 kl. 18.30 - 21.00

  By: 1606 København V

  Type: Arrangement

  Er din andelsboligforening selvadministreret, eller overvejer I at blive det? Arrangementet giver deltagerne en forståelse for, hvad det kræver at være selvadministrerende, og kommer rundt om en række redskaber til at løfte opgaven.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Byggearbejder i andelsboligforeningen

  Byggearbejder i andelsboligforeningen

  22-11-2017 kl. 17.00 - 20.00

  By: 4180 Sorø

  Type: Kursus

  Kurset tager udgangspunkt i foreningens rolle som bygherre i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter. Bestyrelsen får en økonomisk, praktisk og juridisk indsigt i et byggesagsforløb, hvor det er foreningen, som har projektlederkasketten på.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  22-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 7500 Holstebro

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • ABF's foreningshjemmesider

  ABF's foreningshjemmesider

  23-11-2017 kl. 17.00 - 19.00

  By: 6700 Esbjerg

  Type: Arrangement

  En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg.

  Pris: Gratis Meld dig til her

 • Dødsboer

  Dødsboer

  28-11-2017 kl. 17.00 - 19.30

  By: 7000 Fredericia

  Type: Kursus

  Kurset vil komme med anvisninger om, hvad bestyrelsen skal være opmærksom på samt hvordan man skal handle og reagere, når en andelshaver er afgået ved døden.

  Pris: 415,00 kr. Meld dig til her