Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samarbejde, salg og annoncering

Her finder du information om kommercielle samarbejdsmuligheder.

ABF er medlems- og interesseorganisationen for andelsboligforeninger i Danmark

Som medlemsorganisation er vores kontaktdata på bestyrelser og andelshavere altid korrekte og opdaterede.

ABF har mere end 5.350 medlemsforeninger, der repræsenterer over 109.000 andelsbolighusstande. Det svarer til 75% af alle Danmarks andelsboligforeninger.

Ønsker I at samarbejde og blive synlige overfor dette store købestærke segment, kan I via vores medier og arrangementer komme i kontakt med både bestyrelserne og andelshaverne.

Foreningerne ligger i alle landets kommuner, og gennem et samarbejde med ABF kan I nå ud både bredt og også lokalt.

Det kan ske som annoncør i vores medier og som deltager på et af vores medlemsarrangementer. Se nærmere under de enkelte aktiviteter.

Kontakt os

Du kan helt uforpligtende kontakte os for en snak om de mange muligheder:

Konsulent Martin Borregaard på mb@abf-rep.dk, tlf 33 86 28 46

Projektleder Pernille Scheftelowitz på psc@abf-rep.dk, tlf 33 86 28 52

Eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Medlemsbladet ABFnyt

Både bestyrelser og andelshavere i ABF’s medlemsforeninger modtager medlemsbladet ABFnyt med posten.

Oplagstallet er derfor mere end 105.000, og det er til meget købestærke modtagere, der alle er andelshavere med råderet over deres egen andelsbolig og beslutningstagere for foreningen på årets generalforsamling.

Som medlemsorganisation er vores data på bestyrelser og andelshavere altid korrekte og opdaterede, så vi er sikre på at nå de rigtige beslutningstagere.

ABFnyt ligger også som e-paper og i pdf-version på www.abf-rep.dk, hvor det er tilgængeligt for alle interesserede.

Med ABFnyt ønsker ABF at inspirere til det gode andelsboligliv og informere vores medlemmer om relevante emner i forhold til deres bolig. Vi skriver derfor om livet i foreningerne, om aktuelle sager, og i hvert nummer går vi i dybden med et relevant emne, f.eks. fællesskabet, renovering eller økonomi.

ABFnyt udkommer i to udgaver: ABFnyt Hovedstaden, der udkommer i hovedstadsområdet og primært dækker etageejendomme, og ABFnyt, der udkommer i resten af landet og primært udkommer til foreninger i tæt/lavt byggeri. Der er en fordel ved at annoncere samtidigt i begge blade.

Bladet udkommer fire gange årligt (januar, maj, september og november).

Download medieinfo for medlemsbladet ABFnyt

  • Medieinfo Abfnyt 2024

ABF-håndbogen

ABF udgiver hvert andet år ABF-håndbogen, hvor du har mulighed for at være med som annoncør.

Håndbogen er målrettet bestyrelser i private andelsboligforeninger samt professionelle aktører som advokater og administratorer. Med en annonce i håndbogen kommer du således ud til en lang række beslutningstagere i og omkring foreningerne i to år.

Håndbogen giver en grundig gennemgang af en lang række emner, såsom den daglige drift, økonomi, administration, planlægning og gennemførelse af byggearbejde samt køb og salg af andelsbolig.

ABF-håndbogen er andelsboligforeningernes manual i deres daglige arbejde. Du kan se alle de emner den dækker her.  

Håndbogen indgår i medlemskabet af ABF og sendes til alle bestyrelserne i ABF’s medlemsforeninger. Mange administratorer og advokater abonnerer også på håndbogen – i alt er oplaget på 6.500 håndbøger.

ABF udgiver i sommeren 2024 en opdateret udgave, og du har mulighed for at indrykke en annonce i håndbogens fagregister allerede nu.

Direct mail

ABF tilbyder, at du som annoncør kan sende et personligt brev - direct mail - til vores medlemsforeninger. Der er mulighed for at segmentere, så det kommer ud til præcis dem, du gerne vil i kontakt med. Det kan eksempelvis være efter postnummer, antal andelshavere i foreningen, tæt/lav bebyggelse eller etageejendom.

ABF varetager udsendelsen og kan være behjælpelige med det meste omkring materialet.

Vi gør dog opmærksom på, at vi har et begrænset antal udsendelser årligt, så kontakt os og få en snak om, hvad der giver mening for dig.

ABF's Andelsboligdage

De tre andelsboligdage rundt i landet er en fast, årlig tradition i ABF.

På andelsboligdagene mødes foreningerne for at få konkret viden og ny inspiration med hjem til arbejdet i egen forening. Der bydes på faglige oplæg, praktiske erfaringer fra andre foreninger, debat og seneste nyt om, hvad der sker på det politiske område.

I et udstillerområde kan foreningerne møde professionelle aktører indenfor en bred vifte af fagområder til en snak om udfordringerne i egen forening og ny inspiration.

Antallet af firmaer, der kan deltage på hver af andelsboligdagene, er stærkt begrænset, og med maks. to aktører indenfor hvert fagområde.

Tæt ved 1000 bestyrelsesmedlemmer - 200 på hver af dagene - deltog på andelsboligdagene i foråret 2022 og 2023.

Kontakt os allerede nu for at blive skrevet på interesselisten til andelsboligdagene i 2024, som afholdes:

Lørdag d. 3. februar på Scandic Spectrum i København

Lørdag d. 2. marts i Tinghallen, BDO-Lounge i Viborg

Søndag d. 3. marts i MESSE C i Fredericia

Mød Eksperterne

Det er et stort ønske hos ABF’s medlemmer at være bedst muligt klædt på med viden forud for større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder i foreningen.

ABF afholder derfor løbende Mød Eksperterne-arrangementer med forskellige relevante temaer, hvor foreninger, der står med konkrete vedligeholdelses- og renoverings projekter, bringes sammen med professionelle aktører og uvildige eksperter.

På arrangementerne bidrager hver af eksperterne indledningsvist med et oplæg på 15-20 minutters varighed relateret til arrangementets emne og pågældendes fagområde og deltager i ekspertpanelet efterfølgende, hvor der er sat god tid af til deltagernes mange spørgsmål.

Afslutningsvis er der individuel vejledning og drøftelse af foreningernes konkrete projekter.

Møderne afholdes som fyraftensmøder kl. 17.00-20.00, hvor der også indgår spisning.

Som eksempel har vi haft Mød Eksperterne med temaerne ”Elladestandere”, ”Drift- og energioptimering af varmekedlen”, ”Brandsikkerhed” og ”Grøn energi”, men mulighederne er mange.

Som professionel aktør har du mulighed for at komme med som ekspert – og at møde og markedsføre dig over for foreninger der står overfor at skulle investere indenfor netop dit ekspertiseområde.

Du er meget velkommen til at byde ind med emne og netop din ekspertise.

 

Ekspertwebinar

Der er et stort ønske og behov for i foreningerne at orientere sig inden valg af leverandører af omfattende og mere komplicerede ydelser. 

Over halvdelen af ABF's medlemsforeninger er placeret udenfor de store byer. Med så mange medlemsforeninger fra syd til nord er det samtidig et stort geografisk område at komme ud i krogene på. 

Webinarer er det seneste værktøj vi har taget i brug for at nå ud i selv de fjerneste afkroge af landet og det er blevet taget rigtigt godt imod af vores medlemmer.   

På et webinar kan I derfor forvente omkring 100 deltagende foreninger, der logger på for en dialog om netop jeres ydelse. I kommer således direkte i kontakt med foreninger der ellers er svære at nå og identificere af sædvanlige kanaler.  

Kontakt os og hør nærmere om hvorledes I kan deltage som leverandør.

ABF's firmaguide

Firmaguiden er ABF's digitale opslagsværk til foreninger, der har brug for hjælp til konkrete opgaver.

Her kan du som annoncør tilbyde dine ydelser indenfor en lang række kategorier, målrettet mod andelshavere og andelsboligforeninger.

Guiden er digital og er opdelt efter regioner og kategorier. På den måde kan foreningerne direkte se, hvem der eksempelvis tilbyder hjælp med energimærkning i Nordjylland, eller kan stå for et altanprojekt i Hovedstaden.

Som annoncør kan du stå under alle de kategorier, hvor du tilbyder ydelser, ligesom du selv kan vælge de regioner, hvor du er tilgængelig.

Guiden bliver brugt af rigtig mange foreninger, og ABF's medlemsrådgivning henviser dagligt til guiden, når medlemmerne står med projekter eller udfordringer.

Download medieinfo for ABF's firmaguide

  • ABF's firmaguide medieinfo 2023

Ja tak, kontakt mig gerne