Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ledere

Her kan du læse lederen i ABFnyt fra indeværende og tidligere år. I lederen kommenterer ABF's landsformand aktuelle forhold af betydning for andelsboligformen og ABF.

2021:

En grøn dagsorden

For ABF er det vigtigt, at den grønne omstilling af andelsboligsektoren sker ved fornuftige tilskud og puljeordninger.

2020:

Andelsboliger i udvikling

Interessen for andelsboligformen og fællesskabet i boligen er stigende, og derfor hilser vi udviklingen med flere, der ønsker at bygge andelsboliger velkommen.

Andelsboligsektoren skal også tage klimaansvar

Der er kommet en ny boligaftale, hvor energirenoveringer står højt på dagsordenen.

Andelsboligsektoren bidrager

Sammen kan vi bidrage til at hjælpe den danske økonomi på fode igen efter coronakrisen.

Den politiske situation

Det allervigtigste for mig vil altid være at skabe den nødvendige tryghed for landets andelsboligforeninger.

2019:

Andelsboliger skal ikke rammes

ABF har sympati for, at man vil gribe politisk ind over for udenlandske kapitalfonde, men det er ikke rimeligt, at en ændring et sted i lovgivningen vil ramme vilkårligt i forhold til andelshaverne.

Urimelige opstramninger ved andelsboliglån

Derfor er det med stor bekymring, at jeg fra flere medlemmer hører, at banker og finansieringsinstitutter nu stiller så store krav til køberes egenfinansiering, at den almindelige dansker ikke længere har råd til at flytte i andelsbolig..

Hvad vil politikerne?

Blandt andelshavere er der også grupper, som kan sidde hårdt i det økonomisk.

Fællesskaber hitter

Det forpligtende fællesskab som en andelsboligforening er, kan rumme og drage fordel af, at flere generationer bor sammen.

2018:

Andelsboligen hitter

Lovgiverne skal ikke overhælde os med nye regler og opgaver.

Meld dig under ABF's fane

Den yngre generation sætter fortsat fællesskabet højere end det enkelte individ, på tværs af politiske ideologier.

Nej til opdeling i ejerlejligheder

De private andelsboliger og private udlejningsboliger løfter en væsentlig rolle på det danske boligmarked.

Bred politisk aftale

Endelig er jeg glad for, at det brede politiske flertal med denne aftale har slået fast, at man vil andelsboligformen - også i fremtidens boligudbud.

2017:

Valuarvurdering

ABF mener, det er vigtigt at have valuarmuligheden, da det giver et øjebliksbillede af værdien som privat udlejningsejendom.

Nødvendige anbefalinger

Anbefalingernes hovedsigte er at styrke det økonomiske fundament, når der stiftes en privat andelsboligforening.

Finanssektorens ansvar

Der vil være en overhængende fare for foreningens overlevelse ved blot marginale rentestigninger

Ingen vindere, når det ender med konkurs

Jeg er bekymret over kreditinstitutternes stigende krav om personlig solidarisk hæftelse

2016:

Velkommen til Fremtidens Andelsbolig 2016

Det er vigtigt, at vi husker hinanden på, hvad denne tredje boligform kan.

Den ægte deleøkonomi

Vi er eksperter på det, som man måske kan kalde den ægte deleøkonomi, hvor vi ikke tjener penge på hinanden, men hjælpes ad.

Lejelovens tilbudsregler udfordres

Jeg synes, det er beskæmmende at kunne konstatere flere og flere handler, hvor man bevidst prøver at undgå at tilbyde beboerne at købe ejendommen på andelsbasis.

Valuarvurderinger er igen til debat

Det er ikke altid den bedste løsning at vælge den valuar, der stiller den største stigning i udsigt.