Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen fastsætter ABF’s politiske og organisatoriske arbejde på landsplan. Hovedbestyrelsen tager derudover stilling til principielle spørgsmål mellem landsmøderne og godkender ABF’s budgetter og årsregnskaber.

Fordelingen af hovedbestyrelsesmedlemmer  

Hovedbestyrelsen består af 21 medlemmer. Landsformanden og de to landsnæstformænd er 'fødte' medlemmer af hovedbestyrelsen. De resterende 18 medlemmer og deres suppleanter vælges for en 2-årig periode på kredsgeneralforsamlingerne.

Hver kreds får automatisk tildelt én plads, og de resterende syv pladser fordeles mellem kredsene ved hjælp af en fordelingsnøgle, der tager højde for antallet af medlemmer i kredsen (jf. retningslinjer vedtaget af Hovedbestyrelsen 5. april 2008).

Kandidatur til hovedbestyrelsen 

Andelshavere, som stiller op til hovedbestyrelsen, skal godkendes ved skriftlig indstilling fra deres forening. Det sikrer, at kandidaterne har deres forenings opbakning til at stille op til valg til hovedbestyrelsen.

Hvert år i september eller oktober afholder de 11 kredse kredsgeneralforsamling.

 

Download

  • Anmeldelse af kandidat til hovedbestyrelsen 2022

Hans Erik Lund

Landsformand
Kreds Vestjylland

Kirsten Holm

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Brian Fabricius

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Rolf Eric Anithason

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

København N

Lone Ast

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

København SV

Bjarne Asp Andersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Kredsudvalget

Frederiksberg

Niels-Jørgen Schelde

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsessuppleant

Frederiksberg

Anny Møller

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Rungsted Kyst

Ingelise Kaas

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Højbjerg

Lisa Lassen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Gråsten

Bente Spur Nilsson

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Allinge

Elisabeth Pedersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Strukturudvalget

Thisted

Jørgen Wedel

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Strukturudvalget

Søndersø

Birgit Søndergaard

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Århus N

Mads Gydesen

Hovedbestyrelsesmedlem
Forretningsudvalget

København Ø

Jan Saltoft Andersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Albertslund

Tina Czajkowski

Hovedbestyrelsesmedlem

Sorø

Fordeling af medlemmer af hovedbestyrelsen for 2021:

Bornholm 

1 medlem

Nordjylland 

1 medlem

Vestjylland 

1 medlem

Østjylland 

3 medlemmer

Sydjylland 

2 medlemmer

Fyn

1 medlem

Sydsjælland 

1 medlem

Midtsjælland

1 medlem

Vestsjælland 

1 medlem

Nordsjælland

1 medlem

Hovedstaden 

5 medlemmer