Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen fastsætter ABF’s politiske og organisatoriske arbejde på landsplan. Hovedbestyrelsen tager derudover stilling til principielle spørgsmål mellem landsmøderne og godkender ABF’s budgetter og årsregnskaber.

Fordelingen af hovedbestyrelsesmedlemmer  

Hovedbestyrelsen består af 21 medlemmer. Landsformanden og de to landsnæstformænd er 'fødte' medlemmer af hovedbestyrelsen. De resterende 18 medlemmer og deres suppleanter vælges for en 2-årig periode på kredsgeneralforsamlingerne.

Hver kreds får automatisk tildelt én plads, og de resterende syv pladser fordeles mellem kredsene ved hjælp af en fordelingsnøgle, der tager højde for antallet af medlemmer i kredsen (jf. retningslinjer vedtaget af Hovedbestyrelsen 5. april 2008).

Kandidatur til hovedbestyrelsen 

Andelshavere, som stiller op til hovedbestyrelsen, skal godkendes ved skriftlig indstilling fra deres forening. Det sikrer, at kandidaterne har deres forenings opbakning til at stille op til valg til hovedbestyrelsen.

Hvert år i september eller oktober afholder de 11 kredse kredsgeneralforsamling.

 

Download

  • Anmeldelsesblanket 2018

Hans Erik Lund

Landsformand
Kreds Vestjylland

Kirsten Holm

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Brian Fabricius

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Rolf Eric Anithason

Hovedbestyrelsesmedlem
Kredsbestyrelsesmedlem

København N

Ole Chickering

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsessuppleant

København Ø

Bjarne Asp Andersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Kredsudvalget

Frederiksberg

Niels-Jørgen Schelde

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsessuppleant

Frederiksberg

Orla Lindstrøm

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Forretningsudvalget
Kredsudvalget
Strukturudvalget

Langå

Stig joensen

Kredsbestyrelsessuppleant

Hjortshøj

Ingelise Kaas

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Højbjerg

Lisa Lassen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Kredsudvalget

Gråsten

Per Lindegaard Jensen

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Strukturudvalget

Vejen

Bente Spur Nilsson

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Allinge

Elisabeth Pedersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Kredsudvalget
Strukturudvalget
Forretningsudvalget

Thisted

Jørgen Wedel

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Kredsudvalget
Strukturudvalget

Søndersø

John Michael Larsen

Strukturudvalget
Hovedbestyrelsessuppleant

København K

Henrik Klarskov

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Holbæk

Frederik Jensen

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsessuppleant

Rønde

Fordeling af medlemmer af Hovedbestyrelsen for 2014-2018:

Bornholm 

1 medlem

Nordjylland 

1 medlem

Vestjylland 

1 medlem

Østjylland 

3 medlemmer

Sydjylland 

2 medlemmer

Fyn

1 medlem

Sydsjælland 

1 medlem

Midtsjælland

1 medlem

Vestsjælland 

1 medlem

Nordsjælland

1 medlem

Hovedstaden 

5 medlemmer