om_abf_mennesker.jpg

Organisation

ABF er en demokratisk organisation, hvor medlemmerne bestemmer, hvilken vej organisationen skal gå.

Landsmøde
Hvert fjerde år afholder ABF et landsmøde, hvor de store linjer bliver lagt for de næste fire års arbejde.

Hovedbestyrelse 
Den overordnede ledelse af ABF - mellem landsmøderne - varetages af hovedbestyrelsen, som består af valgte medlemmer fra hele landet.

Forretningsudvalg 
Den daglige ledelse varetages af ABF's forrretningsudvalg i samarbejde med ledelsen af ABF's sekretariat.

Kredse
Det lokale arbejde og dermed kontakten med medlemmerne er forankret i ABF's 11 kredse, som ledes af bestyrelser for de respektive kredse.