om_abf_mennesker.jpg

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen fastsætter ABF’s politiske og organisatoriske arbejde på landsplan. Hovedbestyrelsen tager derudover stilling til principielle spørgsmål mellem landsmøderne og godkender ABF’s budgetter og årsregnskaber.

Fordelingen af hovedbestyrelsesmedlemmer  

Hovedbestyrelsen består af 21 medlemmer. Landsformanden og de to landsnæstformænd er 'fødte' medlemmer af hovedbestyrelsen. De resterende 18 medlemmer og deres suppleanter vælges for en 2-årig periode på kredsgeneralforsamlingerne.

Hver kreds får automatisk tildelt én plads, og de resterende syv pladser fordeles mellem kredsene ved hjælp af en fordelingsnøgle, der tager højde for antallet af medlemmer i kredsen (jf. retningslinjer vedtaget af Hovedbestyrelsen 5. april 2008).

Kandidatur til hovedbestyrelsen 

Andelshavere, som stiller op til hovedbestyrelsen, skal godkendes ved skriftlig indstilling fra deres forening. Det sikrer, at kandidaterne har deres forenings opbakning til at stille op til valg til hovedbestyrelsen.

Hvert år i september eller oktober afholder de 11 kredse kredsgeneralforsamling.

Ikon pdf Download anmeldelsesblanket 2018

Hovedbestyrelsen:

HansErikLund.jpg KirstenHolm.jpg Brian Fabricius 100x150

Hans Erik Lund
Landsformand
Viborg
Valgt på landsmødet

 

Kirsten Holm
Landsnæstformand
København
Valgt på landsmødet

Brian Fabricius
Landsnæstformand
København
Valgt på landsmødet

Rolf Eric Anithason

Ole_Chickering.JPG

Bjarne Asp Andersen

Rolf Eric Anithason
København 
kreds Hovedstaden

 

Ole Chickering
København 
kreds Hovedstaden

Bjarne Asp Andersen
Frederiksberg
kreds Hovedstaden

NIels Jorgen Schelde

Orla Lindstroem

Bo Nordby

Niels Jørgen Schelde
Frederiksberg
kreds Hovedstaden
 

Orla Lindstrøm
Langå
kreds Østjylland

 

Bo Nordby
Tranbjerg J
kreds Østjylland

Ingelise Kaas

Lisa Lassen.jpg

Per_lindegaard_jensen.JPG

Ingelise Kaas
Højbjerg
kreds Østjylland

Lisa Lassen
Gråsten
kreds Sydjylland

Per Lindegaard
Jensen

Vejen
kreds Sydjylland

Bent Spur Nilsson

Leif Thorsen.jpg

Jørgen Wedel

Bente Spur Nilsson
Allinge
kreds Bornholm 

Leif Thorsen
Klarup
kreds Nordjylland

Jørgen Wedel
Søndersø
kreds Fyn

Bent Normann Olsen

knud bastholm.JPG

Elisabeth Pedersen

Bent Normann Olsen 
Maribo
kreds Sydsjælland

Knud Bastholm
Hedehusene
kreds Midtsjælland

Elisabeth Pedersen
Thisted
kreds Vestjylland

Lars Horup John Michael Larsen.jpg

Lars Horup
Sorø
kreds Vestsjælland

John Michael Larsen
København
kreds Hovedstaden