Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen fastsætter ABF’s politiske og organisatoriske arbejde på landsplan. Hovedbestyrelsen tager derudover stilling til principielle spørgsmål mellem landsmøderne og godkender ABF’s budgetter og årsregnskaber.

Fordelingen af hovedbestyrelsesmedlemmer  

Hovedbestyrelsen består af op til 32 medlemmer. Landsformanden og de to landsnæstformænd er 'fødte' medlemmer af hovedbestyrelsen - det samme gælder kredsformændene i hver af ABF's 11 kredse. De resterende medlemmer vælges for en 2-årig periode på kredsgeneralforsamlingerne.

Udover formanden får hver kreds automatisk tildelt én plads, og de resterende syv pladser fordeles mellem kredsene ved hjælp af en fordelingsnøgle, der tager højde for antallet af medlemmer i kredsen (jf. retningslinjer vedtaget af hovedbestyrelsen 7. maj 2022).

Kandidatur til hovedbestyrelsen 

Andelshavere, som stiller op til hovedbestyrelsen, skal godkendes ved skriftlig indstilling fra deres forening. Det sikrer, at kandidaterne har deres forenings opbakning til at stille op til valg til hovedbestyrelsen.

Hvert år i september eller oktober afholder de 11 kredse kredsgeneralforsamling.

Valg til hovedbestyrelsen er i lige år, næste gang i 2024, men der er suppleringsvalg i enkelte kredse i 2023 som følge af udtræden.

 

Download

Hans Erik Lund

Landsformand
Kreds Vestjylland

Kirsten Holm

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Brian Fabricius

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Rolf Eric Anithason

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

København N

Frank Vallenthin Poulsen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Næstved

Niels-Jørgen Schelde

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Frederiksberg

Anny Møller

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Rungsted Kyst

Ingelise Kaas

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Højbjerg

Lisa Lassen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Gråsten

Lars Salling

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Frederiksberg C

Hans Erik Lund

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Viborg

Jørgen Wedel

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Søndersø

Birgit Søndergaard

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Århus N

Mads Gydesen

Hovedbestyrelsesmedlem

København Ø

Tina Czajkowski

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Sorø

Jan Saltoft Andersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Albertslund

Bent Christiansen

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Borup

Doris Carlsen

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Hasle

Frederik Jensen

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Rønde

Kjeld Sørensen

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Haderslev

John Michael Larsen

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

København K

Karen Melson

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Aalborg

Aage Steen Rasmussen

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Skælskør

Mette Dyhrberg

Hovedbestyrelsesmedlem

København S

Eva Laursen

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Langeskov

Jan Berg

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Rebild

Jørgen Lie

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Ulfborg

Leo Pedersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Malling

Egon Secher

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Give

Bjarne Will

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsesmedlem

Fredensborg

Lars Bjarne Pedersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Rønne

Diana Skjoldmose

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Grevinge

Fordeling af medlemmer af hovedbestyrelsen (ud over kredsformænd):

Bornholm 

1 medlem

Nordjylland 

1 medlem

Vestjylland 

1 medlem

Østjylland 

3 medlemmer

Sydjylland 

2 medlemmer

Fyn

1 medlem

Sydsjælland 

1 medlem

Midtsjælland

1 medlem

Vestsjælland 

1 medlem

Nordsjælland

1 medlem

Hovedstaden 

5 medlemmer