Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredse

ABF består af 11 kredse, som varetager kontakten til medlemmerne og det politiske arbejde på lokalt plan.

Under de enkelte kredse kan du blandt andet finde en liste over andelsboligforeninger i kredsen.
Listen er ikke udtømmende.

Du kan også se, hvilke andelshavere, som er medlem af kredsbestyrelsen samt finde relevante dokumenter fra kredsens arbejde.

De 11 kredse er:

Kredsgeneralforsamling

Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen, hvor foreningerne vælger deres kredsbestyrelse. Generalforsamlingen afholdes hvert år i september eller oktober. Alle medlemmer i kredsen har adgang til generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen skal medlemmerne desuden hvert andet år vælge den eller de personer, som skal repræsentere deres kreds i ABF's hovedbestyrelse. Der vælges evt. også suppleanter til hovedbestyrelsen.

Medlemmerne og suppleanter til hovedbestyrelsen vælges primært i lige år.

Pladser i hovedbestyrelsen

På kredsgeneralforsamlingerne vælges der 18 hovedbestyrelsesmedlemmer - udover kredsformændene, som automatisk er medlemmer af hovedbestyrelsen. Alle kredse er dermed sikret minimum to medlemmer. Øvrige pladser i hovedbestyrelsen fordeles efter en fordelingsnøgle i forhold til kredsenes medlemstal.