Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Medlemmerne


Ifølge Danmarks statistik er der ca. 208.000 (pr. november 2014) private andelsboliger i Danmark. Der er ingen offentlig statistik over antallet af andelsboligforeninger.

Omkring 5.300 andelsboligforeninger er medlem af ABF og omfatter cirka 105.000 andelsboliger. Dermed repræsenterer ABF over 50 % af alle landets andelsboliger via foreningens medlemskab.

By og land, ungt og gammelt 

Medlemsskaren er meget bred, og ABF har medlemmer i alle landets kommuner. Dog er medlemsprocenten størst i de større kommuner, hvor foreningerne ligger tæt.

Omkring 34% af medlemmerne ligger i København. Det skyldes, at disse foreninger tidligere var udlejningsejendomme, og at lejerne på et tidspunkt har købt ejendommen og stiftet en andelsboligforening. Tilbudspligten blev indført i 1976 via lov.

Op gennem 1980'erne og 90'erne er der rundt om i landet skudt et væld af foreninger op. Det skyldes primært, at det i starten af 80'erne blev muligt at få offentlig støtte til at bygge andelsboliger. Det benyttede mange sig af. Fra 2004 var det dog ikke længere muligt at få offentlig støtte til at bygge andelsboliger.

Antallet af andelsboliger er gennemsnitligt blevet tidoblet de seneste 10 år på trods af, at støtten er afviklet.

Antal medlemsforeninger:

1974:    69 foreninger   (repræsenterende ca. 7.000 andelshavere)   

2022:    ca. 5.300 foreninger (repræsenterende ca. 105.000 andelshavere)

 

Kilde: Danmarks statistik