Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Landsmøde

Landsmødet er ABF’s øverste myndighed og afholdes hvert andet år i oktober måned.

På landsmødet vedtager medlemmerne de overordnede mål og principper for, hvordan ABF skal arbejde. Det gælder både den politiske interessevaretagelse, organisatoriske ændringer og eventuelle nye indsatsområder.

ABF's formål og virke er fastsat i mål- og principprogrammet.

Ved at give sin stemme til kende på landsmøde får medlemmerne direkte indflydelse på de beslutninger, som tages på landsmødet og dermed på udviklingen af ABF.

Det seneste landsmøde blev afholdt lørdag den 1. oktober 2022. Der blev dertil afholdt et ekstraordinært landsmøde den 19. november 2022.

Herunder finder du dokumenter fra tidligere landsmøder:

Ekstraordinært landsmøde den 19. november 2022

 • Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinært landsmøde 2022

 • Referat af ekstraordinært landsmøde 2022

Ordinært landsmøde den 1. oktober 2022

 • Indkaldelse

 • Mundtlig beretning 2018-2022

 • Principprogram for ABF

 • Ændring af ABF's vedtægt - ny struktur

 • Forslag til kontingentstigning

 • Referat af landsmøde 2022

Ordinært landsmøde den 27. oktober 2018:

 • Indkaldelse

 • Skriftlig beretning 2015-2018

 • Forslag om fastsættelse af medlemskontingent 2019-2023

 • Oplæg til fremtidig struktur for ABF

 • Referat

Ordinært landsmøde den 25. oktober 2014:

 • Indkaldelse

 • Forslag om fastsættelse af medlemskontingent 2015 - 2019

 • Skriftlig beretning

 • Referat

Ekstraordinært landsmøde den 27. november 2010:

 • Indkaldelse

 • Referat

Ordinært landsmøde den 9. oktober 2010:

 • Indkaldelse

 • Vedtægtsforslag

 • Beretning

 • Referat