Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Abonnement og annoncer

Medlemsbladet ABFnyt udkommer i næsten 103.000 eksemplarer fire gange årligt (januar, maj, september og november) til alle andelshavere i ABF's medlemsforeninger. 

En stor gruppe af vores medlemmer er ikke digitale. Derfor er bladet din mulighed for at komme ud til 103.000 købedygtige beslutningstagere, både andelshavere og bestyrelser.

Andelshavere efterspørger fx nyt køkken, mægler ved salg eller en håndværker. Bestyrelser efterspørger fx ingeniører til renoveringsprojekter, revisorer og administratorer. 

Begge målgrupper rammer du med annoncering i ABFnyt.

Indhold 

Medlemsbladet er med til at brande andelsboligen og informere og inspirere vores medlemmer. Vi skriver derfor om livet i foreningerne, om aktuelle sager og i hvert nummer går vi i dybden med et relevant emne., f.eks. fællesskabet, renovering eller økonomi. 

Vil du abonnere? 

Er du ikke medlem af ABF, men ønsker alligevel at abonnere på vores blad, kan du oprette et årsabonnement til kr. 375,- inkl. moms. 

Send en mail til abf@abf-rep.dk 

Levering

Bladet kan leveres på to måder: 

  1. ABF sender automatisk ABFnyt til foreningens formand (eller anden kontaktperson i foreningen), som efterfølgende sørger for, at bladet bliver omdelt til andelshaverne. 
  2.  ABF postomdeler ABFnyt til de enkelte andelshavere. Det koster 375 kr. i oprettelse og herefter 200 kr. pr. år.

Download tilmeldingsskema til den direkte leveringsordning eller få tilmeldingskuponen tilsendt via sekretariatet på telefon 33 86 28 30. Det udfyldte skema sendes til abf@abf-rep.dk.

Adresseændring

Er der sket ændringer i forhold til levering af ABFnyt, nye bladmodtagere eller ændringer i antal blade, skal det meddeles til ABF's sekretariat på tlf. 33 86 28 30 eller abf@abf-rep.dk.