Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamling - Sydsjælland

Kredsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årets generalforsamling. Vi har sammensat et spændende program, der ud over selve generalforsamlingen vil byde på spændende indlæg og mulighed for debat og besvarelse af spørgsmål.

ABF’s landsformandskab vil undervejs berette om de beslutninger der skal træffes på ABF’s landsmøde den 1. oktober, om hvordan ABF skal arbejde og udvikle sig i de kommende år. ABF’s hovedbestyrelse har udarbejdet forslag til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som skal behandles på landsmødet.

ABF’s direktør Jan Hansen vil ligeledes deltage med et indlæg om den aktuelle politiske situation. Alle landets andelsboligforeninger bliver berørt af ny lovgivning, der skal igennem Folketinget her i efteråret. Hør nærmere om de nye ting og hvordan ABF er parat med gratis bistand og gode råd for hver enkelt medlemsforening.

Programmet rundes af med et oplæg, hvor politikommissær Kenn Edvardsen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, fortæller om, hvad politiet advarer om i forhold til kriminelles forsøg på IT-kriminalitet for at skaffe oplysninger hos de enkelte for at kunne bruge deres betalingskort eller konto. Kenn Edvardsen vil også komme med andre gode politiråd om, hvad man skal passe på både ved fysiske henvendelser og på internettet og andet aktuelt.

Efter kredsgeneralforsamlingen inviterer vi til fællesspisning og håber, at I har lyst til at spise med.

Fællesspisning kl.18-19

Vi glæder os til en god aften. Vel mødt.

PROGRAM:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Kredsberetning

3. Eventuelle indkomne forslag

4. Valg til kredsbestyrelse

Valg af kredsformand for to år

Kredsformand Per Thomsen er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af op til tre kredsbestyrelsesmedlemmer for to år

 Inge Larsen er på valg og modtager gerne genvalg Øvrige pladser er p.t. vakante

Valg af to suppleanter for et år

Gunnar E. Mathiasen og Birthe Hansen er på valg Gunnar E. Mathiasen modtager gerne genvalg

5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? - Nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægter er på vej

ABF’s landsformandskab præsenterer, forslagene til nyt principprogram og ændring af ABF’s vedtægt, som behandles på ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022

6. Valg til ABF’s hovedbestyrelse

Valg af et medlem for to år

Per Thomsen er på valg og modtager gerne genvalg

Valg af 1. og 2. suppleant for to år

Frank Vallenthin Poulsen er på valg og modtager gerne genvalg som 1. suppleant

På ABF’s landsmøde den 1. oktober 2022 fremlægger ABF’s hovedbestyrelse et vedtægtsforslag om, at antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen skal forøges, så alle ABF’s kredse får minimum to medlemmer i hovedbestyrelsen, og kredsformanden altid er det ene af disse medlemmer.

Vedtages forslaget, vil Sydsjælland få to pladser, og kredsformanden vil umiddelbart efter vedtagelsen indtræde i hovedbestyrelsen. Er kredsformanden allerede valgt som medlem af hovedbestyrelsen vil kredsens 1. suppleant i stedet indtræde som medlem af hovedbestyrelsen.

7. Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet - Ny lovgivning på vej

Oplæg ved ABF’s direktør Jan Hansen

8. Forebyggelse af it-kriminalitet og andre gode råd fra politiet

Oplæg ved politikommissær Kenn Edvardsen, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi

Tak for i dag!

Arrangements information

  • Generalforsamling
  • 01. september 2022 16:00
  • 01. september 2022 19:00
  • DGI Huset Vordingborg, Solbakkevej 42 - 4760 Vordingborg
  • Sjælland
  • Gratis
  • Kun for medlemmer