Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Samarbejde over hækken

A/B Ølgod og Ølgod A/B hjælper hinanden med snerydning, byggeerfaringer og den daglige drift. Deltag også i ABF's Dialogmøder og få en snak med andelsboligforeninger i jeres lokalområde.

DEL ARTIKEL

De har mange ting til fælles: Begge andelsboligforeninger blev bygget i 80’erne, begge består af otte andele, de deler hæk, og så hedder de stort set det samme – henholdsvis A/B Ølgod og Ølgod A/B.

– Vi har en fælles hæk og har altid snakket om, hvordan den skulle holdes, men senere udviklede snakken over hækken sig også til an­dre emner, siger Ann Madsen, der er formand i A/B Ølgod gennem 21 år og styrer den daglige administration uden ekstern hjælp.

På den anden side af hækken har Per Hul­mose været formand i Ølgod A/B i fem år, og selvom hans andelsboligforening har ekstern administrator, er han indimellem forbi Ann for at få gode råd og diskutere, hvordan de to andelsboligforeninger hver især har organise­ret sig.

De har blandt andet vendt, hvordan de benytter MitID. Ann bruger sin private, mens opgaven i Ølgod A/B er lagt i hænderne på administratoren.

Nyt tag

For ti år siden fik A/B Ølgod undersøgt tagets tilstand. Vurderingen fra håndværkeren lød, at det nok kunne holde i 10-12 år, men nye indflyttere bemærkede, at der kom vand ind på loftet. Det viste sig, at undertaget var revnet i de fleste af andelsboligerne.

– Vi indhentede i foråret 2023 tre tilbud og valgte den lokale tømrer, der var 200.000 kroner billigere end de andre. Han anbefalede os at skifte hele taget. Samtidig besluttede vi, at når vi alligevel var i gang, kunne vi lige så godt udskifte udhæng og gavle med vedligeholdel­sesfrie materialer. Renoveringen har i alt kostet 1,9 millioner kroner, fortæller Ann Madsen.

Hendes andelsbolig er på 124 kvadratmeter, og skønt renoveringen greb om sig, havde hun og manden ikke problemer med at klare den nye boligafgift.

– A/B Ølgod har en sund økonomi, og selv om boligafgiften blev fordoblet, endte den på kun 4.400 om måneden inklusiv faste udgifter, forklarer hun.

Renoveringen af A/B Ølgod har sat overve­jelser i gang hos naboerne.

– Vi bor i stort set ens byggeri, og tagene har samme alder som hos A/B Ølgod, så hvis vi også skal i gang med at skifte tag, er der ingen grund til at opfinde den dybe tallerken på ny, siger Per Hulmose.

Han har derfor snakket med Ann Mad­sen om, at hun og resten af bestyrelsen skal inviteres over til den kommende generalfor­samling for at fortælle om processen med at indhente tilbud, søge om realkreditlån og alle de andre elementer, der knytter sig til at træffe den store beslutning. Andelshaverne i Ølgod A/B har endnu ikke afgjort, om de vil sætte renoveringen i værk, men med oplægget fra naboerne vil de være bedre klædt på til at tage beslutningen på et oplyst grundlag.

Fælles fejning

I den praktiske ende af samarbejdet mellem de to andelsboligforeninger står fejemaskinen.

– Vi købte en fejemaskine for cirka ti år siden, og da naboerne så det, kom de over og spurgte, hvad det ville koste, hvis vi også skul­le fjerne sne hos dem, fortæller Ann Madsen.

De to andelsboligforeninger fik en aftale i stand, så nu styrer Ann Madsens mand, der er fungerende fejemester, maskinen rundt på alle stierne i de to andelsboligforeninger.

– Det fungerer meget bedre, end hvis man skal have en ekstern til at udføre opgaven. Min mand fejer, når sneen lægger sig, om det så er klokken 16 eller 06 om morgenen. Det kan man ikke forvente på samme måde, hvis man køber ydelsen ude i byen, forklarer Ann Madsen.

Gode råd til ejendomsmægler

Ud over det gode samarbejde mellem de to naboandelsforeninger, har der også været ek­sempler på et mere uformelt samarbejde med en tredje andelsboligforening, A/B Kirkevæn­get, der også ligger i nabolaget.

– Vores samarbejde med Kirkevænget er ikke helt så tæt, men da vi på et tidspunkt blev kon­taktet af en ejendomsmægler, der var på udkig efter en ledig andelsbolig, kunne vi henvise ham til Kirkevænget, hvor vi havde hørt, at der var ledige andele, forklarer Ann Madsen.

Covid-19 forhindrede socialt samvær

Tidligere arrangerede A/B Ølgod og Ølgod A/B samkørsel til arrangementer i ABF, og indimel­lem inviterede de også hinanden til grillafte­ner. Det satte covid-19 imidlertid en effektiv stopper for, men kun for en stund, håber Ann Madsen.

– Jeg håber, at der igen vil være interesse for mere socialt samvær. I A/B Ølgod har vi tradi­tion for at invitere de øvrige andelshavere til runde fødselsdage og lignende. Det kunne man eventuelt udvide til at omfatte begge andelsbo­ligforeninger, hvis der er stemning for det.

A/B Ølgod har været med i konkurrencen om Årets A/B 2023.

ABF's dialogmøder

ABF's 11 kredse arrangerer løbende gratis dialogmøder.

Her kan for­eninger mødes og udveksle erfaringer.

Skriv til abf@abf-rep.dk, hvis du ønsker dialogmøder i dit lokalområde.