Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Politisk hjælp: Nu kommer lov om værdiansættelse

Nu kommer der en politisk håndsrækning til landets andelsboligforeninger. Den 22. februar er en ny lov om værdiansættelse fremsat. Hvis den vedtages, vil de offentlige vurderinger af andelsboligforeningernes ejendomme kunne indekseres og valuarvurderinger kan forlænges.

DEL ARTIKEL


Gennem mere end ti år har værdierne for en række af landets andelsboligforeninger stået bomstille, hvilket blandt andet har sat en stopper for vedligeholdelsesprojekter og grønne renoveringer.
Men nu - den 22. februar - er et længe ventet lovforslag om værdiansættelse af andelsboliger blevet fremsat i Folketinget, der dermed ser ud til at ville træde til og hjælpe en række udfordrede foreninger.

- Vi er virkelig glade for, at lovforslaget nu er blevet fremsat og ser ud til at kunne vedtages. Det har været fremsat før, men nu burde der ikke være flere forhindringer for at landets andelsboligforeninger kan få den hjælp, de har brug for. Det er noget vi har kæmpet meget for i ABF, for det har virkelig stor betydning for rigtig mange foreninger, siger Jan Hansen, der er direktør i ABF.

Klare anbefalinger
Lovforslaget har været klar siden 2022, men blev ikke behandlet på grund af udskrivelsen af valget. Det har således været noget tid undervejs, til trods for at det bygger på anbefalinger fra et enigt og bredt funderet ekspertudvalg tilbage i slutningen af 2021.

Det påpegede social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), også i forbindelse med fremsættelsen:

- Lovforslaget udspringer af, at Folketinget i februar 2021 afskaffede de offentlige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme, herunder for andelsboligejendomme, og er baseret på anbefalingerne fra det udvalg, der blev nedsat ved afskaffelsen. Lovforslaget har til formål at sikre, at der igen er brugbare værdiansættelsesprincipper for alle typer andelsboligforeninger, lød det fra ministeren.

Konkrete ændringer
Lovforslaget har fået navnet L 111, og er i store træk meget lig det, der blev fremsat i 2022 (L 32).
Hvis det bliver vedtaget, betyder det, at man som andelsboligforening kan vælge mellem flere måder at værdiansætte ejendommen - til brug for at fastsætte andelskronen og prisen på de enkelte boliger.

Anskaffelsessummen vil stadig kunne benyttes og man vil også kunne bruge den seneste  offentlige vurdering eller en valuarvurdering. Man vil altså stadig kunne bruge de samme værdiansættelsesmetoder fremover, som man kan i dag.

Det nye er, at foreningerne kan vælge at indeksregulere deres offentlige vurdering efter nettoprisindekset. Der kommer nemlig ikke nye offentlige ejendomsvurderinger, så dem der har brugt den metode, har haft samme værdi siden 2012.
På grund af inflationen, betyder det reelt set, at deres værdi er faldet. Det vil indeksreguleringen dog dæmme op for, så boligerne kan stige i takt med nettoprisindekset, samtidig med, at man bibeholder en gratis værdiansættelsesmetode.

For den sidste metode, valuarvurderingen, koster nemlig en del, og især for små foreninger, kan det være en betydelig post på budgettet, som de har skullet sætte penge af til hvert eneste år.

Valuarvurderingen har dog indtil nu, været den eneste metode, hvor værdierne har kunnet ændre sig, så mange foreninger har følt sig tvunget til at bruge en valuarvurdering, hvis der eksempelvis skulle sælges boliger eller laves renoveringsprojekter.  
Og har man først valgt valuarvurderingen, har vurderingen alene haft en gyldighed på 18 måneder, hvorefter der skulle betales for en ny vurdering. Altså i praksis en fast årlig udgift.

Det tager loven dog også højde for, så fremover vil en valuarvurdering kunne gælde i 42 måneder fremfor 18 måneder. På den måde tvinges foreningerne ikke til en årlig udgift, men kan nøjes med at få en vurdering ca. hvert tredje år.

Loven løsner op
- Netop fordi lovforslaget tager fat i stort set alle metoderne til værdiansættelse, er det noget der kan få positiv betydning for alle landets andelsboligforeninger, hvis det bliver vedtaget. Det giver nogle valgmuligheder for foreningerne og løsner op for udfordringer, som nogle har bøvlet med i mere end ti år, siger Jan Hansen.

ABF havde dog gerne set, at man også havde givet mulighed for at foreninger, der er bygget efter 2020 - og derfor ikke har en offentlig vurdering - kunne indeksregulere deres anskaffelsessum. Det ser dog ikke ud til at komme med i denne omgang.

- Men alt i alt, så er det en stor hjælp for landets andelsboligforeninger og et vigtigt tiltag fra politikernes side. Det kan vi kun rose, siger Jan Hansen.

Ændringer og anbefalinger
I forhold til det oprindelige lovforslag er der lidt småændringer og tilpasninger - blandt andet ift. ikrafttrædelsen. Her er lagt op til, at den nye lov skal gælde fra 15. april i år.
Samtidig lægger det op til, at de foreninger, der har fået foretaget valuarvurderinger tidligere, vil kunne forlænge gyldigheden allerede ved den kommende generalforsamling med tilbagevirkende kraft.

Under alle omstændigheder vil de foreninger, der gerne vil benytte den nye lov, kunne gøre det allerede ved den kommende generalforsamling, hvis den falder efter 15. april 2024.

Ift. konkrete anbefalinger fra ABF omkring brug af den nye lovgivning og evt. at skubbe sin generalforsamling, henviser organisationen til, at man tager en snak med sin administrator eller revisor, men ABF melder også ud med råd og vejledning, når loven er endeligt vedtaget.

Foreløbig er L 111 sat til førstebehandling den 29. februar, så hvis det går igennem uden sværdslag, vil det forventeligt kunne færdigbehandles og vedtages hen mod slutningen af marts i år.