Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Politikeres lovudskydelser har konsekvenser for andelsboliger

I årevis har politikerne lovet at hjælpe andelsboligforeningerne, men en ny lov om værdiansættelse bliver ved med at blive udskudt. Til Berlingske løfter to af regeringspartierne sløret for nogle af deres tanker bag udskydelsen, der dog ikke har blik for de konsekvenser, det har for andelshavere - både nu og fremover.

DEL ARTIKEL


Usikkerheden omkring økonomien i en lang række af landets andelsboligforeninger vokser for hver dag der går, og hos foreningernes fælles organisation, ABF, mærker man et stort pres fra foreninger i hele landet, der vil vide hvornår en lovet lov om værdiansættelse af andelsboliger bliver vedtaget.

- At der ikke er vedtaget en ny lov om værdiansættelse af andelsboliger, er noget der har virkelig stor betydning for vores medlemmer. Mange er rigtig bekymrede og skuffede, for det rammer en masse menneskers økonomi, fortæller direktør i ABF, Jan Hansen.

I weekenden udtalte han sig også til Berlingske, der har skrevet en artikel om den manglende lovgivning. Her fremhævede han nogle af de konsekvenser, som udskydelsen har allerede nu. Blandt andet nævner direktøren, at foreninger (fortsat) tvinges over i valuarvurderinger og at man mister motivationen for at renovere ejendommene, da det koster på økonomien. Dertil har den manglende lovgivning den konsekvens, at uvisheden stavnsbinder folk, der ellers var på vej til at sælge.

- Det skaber usikkerhed. Også for folk, som måske er på vej ud af foreningen og synes, at det er pokkers ærgerligt at basere et salg på en vurdering fra 2012, og der måske en måned senere kommer nye vurderingsprincipper, som vil give en anden pris. Så vælger de måske at blive boende, og så bliver det bare udskudt igen og igen, siger Jan Hansen blandt andet i artiklen.

Er andelsboligen truet?
Berlingske har også snakket med boligordførerne fra henholdsvis Socialdemokratiet, Thomas Monberg, og Moderaterne, Nanna W. Gotfredsen, der ikke siger så meget, men alligevel løfter lidt af sløret for deres planer.
Blandt andet begrunder Moderaterne udsættelsen med at de ikke har taget stilling til forslaget og at de blandt andet skal tale med ”hverdagens eksperter” først.
Hos socialdemokraterne henviser de til en kommende boligpolitisk reform til efteråret, hvor en model om ”spekulationsfrie andelsboliger” (en afart af almene boliger), skal presses ind.
Mellem linierne åbnes der derfor op for et opgør med selve andelsboligformen, der kan være truet på sin eksistens og ikke ”blot” i forhold til manglende lovgivning om værdiansættelse.

Hvad der sker, ved vi dog først mere om til efteråret, når der skal arbejdes med en ny boligreform, men det er altså helt sikkert, at der ikke sker noget med lovgivningen om værdiansættelse af andelsboliger før da.

- Det er rigtig mange år, som andelsboligforeningerne har ventet. Nogle foreninger har kæmpet med det her i mere end ti år. Og når man så fra politisk hold flere gange lover, at der er en løsning på vej, og man ovenikøbet har et lovforslag klar, som er kvalificeret, analyseret og anerkendt af hele ejendomsbranchen, som en fornuftig løsning, så er det uforståeligt, at man ikke prioriterer at hjælpe de mange foreninger, der befinder sig i et limbo, og som hvert år må bruge mange kræfter på, at det her ikke er vedtaget, siger Jan Hansen.

Han henviser her til, at det konkrete lovforslag om værdiansættelse er kvalificeret af en arbejdsgruppe med interessenter og eksperter fra hele ejendomsbranchen, der gennem to år lavede et grundigt forarbejde til loven, men de nuværende folketingspolitikere har altså brug for at vende det endnu engang.

Mange flere konsekvenser
Selve artiklen fra Berlingske går ud over snakken med Jan Hansen, ikke nærmere ned i de konkrete konsekvenser den manglende lovgivning har, men hos ABF taler vi ofte med foreninger der spørger til lovgivningen eller er i klemme på grund af udsættelsen.

Derfor mener ABF at det er vigtigt at skabe klarhed over, at den manglende lovgivning har betydning for rigtige mennesker, så vi vil i løbet af den næste tid bringe artikler her på hjemmesiden, der nærmere belyser nogle af de konsekvenser, som foreningerne oplever ude i virkeligheden.
I samme ombæring har vi tilbudt avisen, at vi kan henvise til nogle af de mennesker ude i foreningerne, som har oplevet problemer.