Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Værdiansættelseslov: ABF opfordrer til politisk handling

ABF har sendt en direkte opfordring til Boligministeren og Folketinget, for at få gjort noget ved de manglede regler for værdiansættelse af andelsboliger og denne gang tegner der til at ske noget. Usikker økonomi og bremsede renoveringsarbejder, er blot nogle af de konsekvenser som mange foreninger kæmper med, på grund af den manglende lovgivning.

DEL ARTIKEL


Siden 2021 har der været et forslag klar, som skulle give landets andelsboligforeninger mulighed for at værdiansætte deres boliger på en ny måde, efter de offentlige vurderinger blev droppet. Men selvom et forslag har ligget klar og der fra politisk side har været lovning på, at få det gennemført, så er der ikke sket noget.
Derfor har ABF igen taget direkte kontakt til Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Folketingets boligudvalg, der nu ser ud til at ville tage affære.

- Den manglende lovgivning har længe været et problem, men vi begynder at få flere og flere meldinger fra andelsboligforeninger, som er frustrerede og spørger til, hvad de skal gøre. Det skaber jo usikkerhed om deres økonomi og der er foreninger der har måtte holde igen med større renoveringsarbejder og bæredygtige tiltag, fordi lovgivningen ikke er kommet, siger Jan Hansen, der er direktør i ABF.

Organisationen har gennem lang tid arbejdet på at få politikerne til at tage lovgivningen op, og har nu taget direkte kontakt igen, for at opfordre til handling.

- Det ser ud til, at vores arbejde med at rejse problemstillingen har båret frugt. I hvert fald har boligudvalget snart en debat om netop værdiansættelse af andelsboliger og det er planlagt, at der bliver fremsat et lovforslag nu her i slutningen af februar, siger Jan Hansen.

Lyt til foreningerne
Det er dog ikke første gang at et lovforslag har været fremsat, blot for at blive pillet af igen, men denne gang forventer ABF, at der kommer en debat og at der bliver taget stilling til de løsninger, der er fremlagt.

- Mange foreninger skal nu til at holde den tredje generalforsamling, hvor de stadig ikke har fået den hjælp de blev lovet ift. at få vedtaget lovgivningen. Det er enormt frustrerende. Vi kan kun henstille til, at politikerne lytter til de mange foreninger, og viser vilje til at gøre noget. Det er det vi appellerer til, fra ABF’s side, siger Jan Hansen.

Han påpeger at ABF naturligvis vil fortsætte dialogen med politikerne og byde ind med løsninger indtil den nye lovgivning er vedtaget.

En stor del af landets andelsboligforeninger har brugt den offentlige vurdering, når deres ejendom skulle værdiansættes. Der er dog ikke kommet nye vurderinger siden 2012, så de er efterhånden forældede ift. Inflation og prisstigninger i samfundet.

Den løsning, som ABF har været med til at foreslå, og som tidligere er blevet fremsat som lovforslag, vil betyde, at andelsboligforeningerne vil få mulighed for at kunne indeksregulere vurderingen fra 2012, så priserne i det mindste følger inflationen.  
Dertil blev det foreslået, at de foreninger, der bruger valuarvurderinger, vil kunne forlænge den, så den kun skal fornyes - og betales - hvert tredje år, frem for hvert år.  
Løsningerne vil især betyde meget for små foreninger med få salg, der stadig vil kunne få en rimelig aktuel værdiansættelse, uden at skulle have årlige udgifter til dyre valuarvurderinger. 
 
Det er endnu ikke til at sige, om det er det samme lovforslag, der tidligere har været oppe, som vil blive fremsat i slutningen af måneden. Det er dog forventningen, at det vil tage udgangspunkt i det, da der tidligere har været bred politisk opbakning til lovforslaget, som ligger op ad de løsninger, som både et ministerielt ekspertudvalg og branchen er enige om, er de rigtige.