Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Vedtægter vedtaget – nye muligheder for ABF

ABF har fået nye vedtægter. Det vedtog et ekstraordinært landsmøde lørdag den 19. november. Vedtagelsen baner vejen for en ny struktur, som blandt andet betyder landsmøde hvert andet år og en tættere tilknytning til de lokale kredse.

DEL ARTIKEL


Alle fremmødte stemte for, da ABF’s ekstraordinære landsmøde den 19. november 2022, vedtog en række vedtægtsændringer.
Vedtagelsen betyder en opdatering af hele ABF’s struktur, så medlemmer og de lokale kredse bliver knyttet tættere til organisationen. Der kommer således flere lokale medlemmer i ABF’s hovedbestyrelse og landsmødet, der er åbent for alle, bliver nu hvert andet år, fremfor hvert fjerde.

- ABF’s formål og aktiviteter ændrer sig ikke. Medlemsrådgivning, kurser og politisk interessevaretagelse, vil stadig være i fokus, men det vi har ønsket er, at få medlemmerne knyttet tættere til organisationen, siger ABF’s Landsnæstformand, Kirsten Holm.

På det ekstraordinære landsmøde fremlagde Landsnæstformanden hvad den nye struktur og vedtægterne betyder, og påpegede at det er et arbejde, der har været syv år undervejs.

Til det ordinære landsmøde i oktober stemte et stort flertal for et nyt principprogram og ændringerne i organisationen, men vedtægterne skulle også gennem et ekstraordinært landsmøde, for at de kunne vedtages endeligt.

- Vi er rigtig glade for den opbakning som medlemmerne har vist og det vil betyde rigtig meget for det fremtidige arbejde i ABF - og så betyder det, at vi ses til landsmøde allerede i oktober 2024, lyder det fra ABF’s Landsformand, Hans Erik Lund.

De nye vedtægter trådte i kraft med det samme, efter de var vedtaget på det ekstraordinære landsmøde.

Se billeder fra det ekstraordinære landsmøde herunder: