Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

ABF kæmper for statsgaranterede lån til udskiftning af gasfyr

Andelsboligforeninger på landet får mulighed for at få statsgaranterede lån, hvis de vil udskifte gasfyr med varmepumper, men ABF mener, at de krav der er lagt op til, er alt for stramme til at det vil være en reel hjælp.

DEL ARTIKEL


Der er blevet lyttet til ABF, så andelsboligforeninger også er med blandt dem, der kan få mulighed for at få et statsgaranteret lån, hvis de vil udskifte deres gas- eller oliefyr med en varmepumpe. Der skal dog arbejdes med de krav der stilles.

- Vi er meget positive overfor, at det er et politisk ønske om at give statsgaranterede lån til andelsboligforeninger, der vil udskifte deres olie- eller gasfyr. Det er dog vores opfattelse, at det ikke vil hjælpe særlig mange, på grund af de krav man stiller, siger Jan Hansen, direktør i ABF.

ABF har således skrevet et høringssvar, der lægger op til, at man ser på kravene ift. at få de statsgaranterede lån, netop fordi det er en reel problematik, som flere andelsboligforeninger kæmper med.

Problematisk belåningsgrad
Det gælder eksempelvis A/B Færgegaarden, som du kunne læse om i ABFnyt i maj 2022.
Foreningen ville gerne udskifte deres gasfyr med varmepumper, men selvom deres ejendomsværdi var 12 millioner kroner, opgjort som anskaffelsessummen, og de kun havde lån for syv millioner kroner, ville realkreditinstituttet ikke låne dem pengene til udskiftningen.
Kreditforeningen vurderede nemlig andelsboligforeningens værdi så lavt, at deres belåningsgrad ramte 80 %.

Netop sådan en afvisning, skulle jo kunne betyde, at Færgegaarden kunne søge om et lån med statsgaranti. Problemet er bare, at lovteksten lægger op til, at de statsgaranterede lån skal ligge indenfor 80 % af værdien - og at værdien netop fastsættes af kreditgiveren fremfor at forholde sig til den opgjorte andelsværdi.

- Derfor er det også ABF’s vurdering, at A/B Færgegaarden og andelsboligforeninger i samme situation, ikke hjælpes med den foreslåede lov, netop fordi der stilles krav om, at lånet skal ligge inden for 80 % af ejendomsværdien, som den er fastsat af kreditgiver, lyder det fra Jan Hansen.

Der er dog også andre problematikker ved låneordningen - blandt andet en meget kort tilbagebetalingstid - og dertil er den kun gældende i landdistrikter i de områder, hvor der ikke er udsigt til fjernvarme.

ABF arbejder derfor på at gøre hvad vi kan, for at påvirke mulighederne, så A/B Færgegaarden og andre i en lignende situation, kan få hjælp.

En af de ting er blandt andet at gøre opmærksom på problematikkerne i vores høringssvar, som kan læses herunder.