Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Forening kan ikke få finansieret varmepumper

A/B Færgegaarden ønsker at skifte gasfyret ud med grønnere varmepumper, men får afslag af realkreditinstituttet. ABF går nu ind i sagen. Deltag også i ”Mød eksperterne” om energikilder.

DEL ARTIKEL

A/B Færgegaarden i Faaborg tæller otte andele og er stiftet i 2001. Med 20 år på bagen står foreningen derfor over for at skulle udskifte deres gasfyr inden for en over­skuelig årrække.

Med de stigende gaspriser og en sort energiform ønsker foreningen at udfase gasfyrene og i stedet varme op med luft-til-vand-varmepumper og bidrage til den grønne omstilling. Men det er nemmere sagt end gjort, fortæller for­eningens formand, Ellen Vangsø, som er rendt ind i en finansiel blindgyde:

– Vi bruger anskaffelsessummen som værdiansættelsesprincip på ca. 12 millioner kroner. Vi har gæld for syv mil­lioner, så vi tror, at det er en formssag. Derfor bliver vi noget overraskede, da Realkredit Danmark sætter foden ned. Instituttet har vurderet ejendommens værdi lavere end værdien i regnskabet, og nu er syv millioner kroner med et snuptag blevet til en gældsætning på 80 procent. Og så lukker kassen i, for­klarer Ellen Vangsø.


Ellen Vagnsø må leve med sit dyre gasfyr, fordi foreningen
ikke kan optage realkreditlån.

Finansieringsproblem
Realkreditinstitutterne opererer med deres egne ejendomsvurderinger, og det betyder, at realkreditinstitutternes vurdering i mange tilfælde kan være lavere end foreningens værdiansæt­telse. Og det er, uanset om foreningen bruger anskaffelsesprisen, den offent­lige vurdering eller en valuarvurdering. Det rejser et politisk problem, fortæller ABF’s direktør, Jan Hansen:

– A/B Færgegaarden er jo havnet i en helt vanvittig situation. På den ene side er der et politisk flertal for at sætte turbo på den grønne omstilling. På den anden side står finanssektoren og nægter foreninger adgang til lån, som skal finansiere den grønne omstilling. Det giver ingen mening.

Ingen vej uden om
Netop det politiske flertal bør følges op af finansiering, ellers kommer Danmark ikke i mål med den grønne omstilling. Vi skal igennem den grønne omstilling, og det koster, siger Kai Borggreen, Souschef i Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Han rådgiver blandt andet boligforeninger om energiløsninger.

– Gas er ikke en langvarig energiløsning. Hvis foreninger går fra gas til varmepumpe, vil det reducere Co2 udslippet og også påvirke foreningens energimærke. Vi ved, at boliger med et godt energimærke er nemmere at sælge end de boliger, hvor varmen fosser ud, forklarer Kai Borggreen, og fortsætter:

– Hvis man har gasfyr, og der ikke er mulighed for fjernvarme, er varmepumper det oplagte valg ift. den grønne omstilling. Varmepumper er nemme at installere og nemme at drifte. Der er dog to udfordringer - prisen på installation af varmepumpen og støjen. Men du får reduceret din varmeregning til mellem 1/3 og ½ af din nuværende regning og det skal ses over varmepumpens levetid på ca. 15 år. Og hvis placering af varmepumpen indtænkes tidligt i projektforløbet og der vælges varmepumper med lavere støjniveau, kan udfordringer med støj helt undgås.

Jo større pumpe jo mindre larm
Netop støj var et af de fokuspunkter, som A/B Gartnervænget havde i fokus, da de udskiftede deres oliefyr med luft-til-vand-varmepumper i 2018. Den jyske forening tæller også otte andele, og de havde særligt fokus på støj. Foreningen blev rådet til at købe den største model, og det har den jyske forening ikke fortrudt, fortæller foreningens formand, Bente Jensen:

– Vi fik at vide, at jo større varmepumpe, jo mindre larmer den. Derfor valgte vi en stor model, og den er god nok. Vi hører stort set aldrig vores varmepumper, fortæller hun.
Bente Jensen vurderer, at den enkelte husstand har sparet omkring 5.000 kroner om året, efter at foreningen skiftede den sorte olie ud med den grønnere varmepumpe. Omlægningen fra olie til varmepumpe har kostet ca. 125.000 kroner pr. husstand.

Grønne lån
Tilbage i Faaborg sidder Ellen Vangsø og ærgrer sig over, at foreningen nu er tvunget til at indhente tilbud på banklån, som vil være langt dyrere at forrente end et realkreditlån, og det er svært for den fynske formand at forstå, hvorfor der ikke er grønne lån, som foreninger som A/B Færgegaar­den kan få adgang til:

– Politikerne siger ja til den grønne omstilling, men gør det praktisk talt umuligt at finansiere. Der burde være grønne lån til de foreninger, som gerne vil den grønne omstilling, siger Ellen Vagnsø.

Og der er opbakning fra ABF.

– I ABF vil vi bruge vores politiske platform til både at sætte fokus på realkreditinstitutternes parallelvurde­ringer og foreningers adgang til grøn­ne lån, eventuelt i form af statsgaran­terede lån, forklarer Jan Hansen.

ABF-møde om energikilder
Mange medlemsforeninger efterspørger viden om energikilder og udskiftning af gasfyr. Derfor afholder ABF en række ”MødEksperterne”-arrange­menter, hvor vi sætter fokus på energikilder og ser nærmere på, hvordan I kan gå fra sorte til grønnere energiformer.

Eksperterne kommer rundt om mulighederne for mere miljøvenlige og grønne opvarmningskilder. Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige grønne opvarm­ningskilder som varmepumper samt udrulningen af fjernvarme i jeres område.

På møderne kan I gå i dialog med følgende eksperter:

  • Dansk Fjernvarme
  • Videncenter for Energibe­sparelser i Bygninger
  • Nærvarme Danmark
  • Gemina Termix
  • ABF’s medlemsrådgivning
  • Nordea eller Danske Bank.

Nordea eller Danske Bank stiller lokaler til rådighed og byder på et lettere traktement som afslutning på aftenen.

Se Energistyrelsens liste over varmepumper og deres  støjniveau, målt i decibel.

Læs mere

Tilmeld dig MødEksperterne: