Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Skal ABF besøge jeres forening?

Dette er udelukkende et medlemstilbud til foreningerne i ABF's kreds Østjylland.

At bo i andelsboligforening er en særlig måde at bo på.

Det sociale og praktiske fællesskab er centralt og meget forskelligt fra forening til forening. Der er dog ofte en række forhold, som gør sig gældende på tværs af foreningerne.

For at komme tættere på sine medlemsforeninger og give dem mulighed for at drøfte deres udfordringer og problemer i den daglige drift tilbyder ABF's kreds Østjylland at komme ud til jer i jeres forening, fælleshus eller lign.

Her kan vi så drøfte de emner, som I har behov for. Det kan f.eks. være om:

  • At kende sine rettigheder og pligter som andelshaver og bestyrelse
  • At finde medlemmer til foreningens bestyrelse og andre opgaver
  • At håndtere salg herunder i forhold til dødsbo
  • At fordele vedligeholdelsesansvar mellem andelshaver og foreningen
  • At udarbejde en vedligeholdelsesplan
  • At få det sociale liv i foreningen til at fungere
  • At håndtere restancer og andre økonomiske forhold
  • At løse dagligdagens små konflikter i tide

Det er op til jer.

Vi ser gerne, at flere foreninger i området går sammen, så vi kan samle omkring 30-40 personer fra de foreninger, som er interesseret.

I den forbindelse hjælper vi selvfølgelig gerne med at skabe kontakt til andre andelsboligforeninger i jeres lokalområde.

Mødet afholdes i dit lokalområde i et fælleshus, beboerhus eller lign. på en dato, som vi fastsætter i fællesskab.

 

Dialog og erfaringsudveksling
Det er vigtigt, at så mange andelshavere som muligt deltager, så vi kan komme omkring de udfordringer, som I møder i det daglige i foreningen.

Vi bruger mødet til at udveksle erfaringer og drøfte, hvordan man kan sikre og udbygge det gode sammenhold og den tryghed, som er kendetegnede for mange foreninger.

 

Er du blevet interesseret?

Har dette medlemstilbud interesse for dig og din forening?

Så kontakt venligst kredsformand for kreds Østjylland, Orla Lindstrøm, på tlf. 40 56 24 37 eller abf.ostjylland@gmail.com.

Så finder vi sammen en dato og sted.

 

Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen for ABF’s kreds Østjylland