Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bornholm

Kommuner i kredsen: Én storkommune

Pladser i hovedbestyrelsen: 1 plads

Antal medlemmer: 35 foreninger*

Antal andelshavere: 324 andelshavere*

 

*Medlemstal pr. 7/10/21

Danmarkskort med Bornholm markeret

Kredsbestyrelse

Kredsbestyrelsen kan kontaktes på: abfbornholm@gmail.com

Bente Spur Nilsson

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem

Allinge

Doris Carlsen

Kredsnæstformand
Hovedbestyrelsessuppleant

Hasle

Lars Bjarne Pedersen

Kredsbestyrelsesmedlem
Hovedbestyrelsessuppleant

Gudhjem

Randi Gude

Kredsbestyrelsesmedlem

Allinge

Kredsgeneralforsamling 2022

  • Referat

  • Den aktuelle politiske situation