Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredse

ABF består af 11 kredse, som varetager kontakten til medlemmerne og det politiske arbejde på lokalt plan.

De 11 kredse er:

Kredsgeneralforsamling

Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen, hvor foreningerne vælger deres kredsbestyrelse. Generalforsamlingen afholdes hvert år i september eller oktober. Alle medlemmer i kredsen har adgang til generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen skal medlemmerne desuden hvert 2. år vælge den eller de personer, som skal repræsentere deres kreds i ABF's hovedbestyrelse. Der vælges evt. også suppleanter til hovedbestyrelsen.

Medlemmerne og suppleanter til hovedbestyrelsen vælges primært i lige år.

Pladser i hovedbestyrelsen

På kredsgeneralforsamlingerne vælges der i alt 18 hovedbestyrelsesmedlemmer. Alle kredse er sikret minimum ét medlem. Øvrige pladser i hovedbestyrelsen fordeles efter en fordelingsnøgle.