Spring navigationen over og gå direkte til indhold

At være aktiv i ABF

ABF er en interesseorganisation, hvor medlemmerne er andelsboligforeninger. En vigtig del af andelshavernes interesser varetages på frivillig basis af omkring 80 andelshavere fra medlemsforeninger. De arbejder både på lokalt plan og på landsplan.

ABF's arbejde er underlagt nogle vedtægter, som fastsætter, at arbejdet som aktiv primært sker i lokale bestyrelser, men også i ABF's hovedbestyrelse og arbejdsgrupper og udvalg på tværs af kredse.

For at være aktiv i ABF skal du vælges af de fremmødte andelshavere på ABF's kredsgeneralforsamlinger.

Som aktiv styrker du dine kompetencer

Som aktiv i ABF er det vigtigt, at du er opdateret med viden om aktuelle sager, lovgivning m.v. på andelsboligområdet.

ABF tilbyder derfor en række skræddersyede arrangementer og kurser, hvor du bliver klædt på til at møde foreningerne og deres problemer og behov.

Som aktiv i ABF styrker du bl.a. dine kompetencer inden for: 

 • Erfaring med organisatorisk arbejde
 • Erfaring med mødeledelse og bestyrelsesarbejdet
 • Interessefællesskab med andre / netværk
 • Viden om andelsboligområdet.

ABF's sekretariat understøtter det arbejde, du som aktiv laver, med bl.a. ideer, analysearbejde, tal, markedsføring og kommunikation. 

Gør en forskel lokalt

Som aktiv kan du gøre en forskel i det lokale arbejde ved f.eks. at: 

 • Deltage i den opsøgende kontakt til medlemsforeninger og foreninger, som ikke er medlemmer:
  Det kan du gøre ved f.eks. at kontakte foreningerne pr. telefon eller mail, fortælle om medlemsfordelene til et beboer- eller bestyrelsesmøde og bibeholde en jævnlig kontakt med foreninger, som har problemsager.
 • Sidde i din lokale kredsbestyrelse:
  Som medlem af din kredsbestyrelse vil du typisk skulle forholde dig til problemsager blandt nogle foreninger i din kreds, blive informeret om ny lovgivning og planlægge arrangementer for medlemsforeninger.
  Bestyrelsesarbejdet omfatter desuden planlægning og deltagelse i bestyrelsesmøder og afholdelse af den årlige kredsgeneralforsamling, hvor bestyrelsesmedlemmerne i din kreds vælges.
 • At udvikle og planlægge arrangementer for medlemmer:
  Du kan være med til at finde på ideer til arrangementer, afklare hvem der skal inviteres, hvor det skal afholdes og indgå aftale med eventuelle oplægsholdere.
 • Informere andelshavere om det at være andelshaver, fordele ved medlemskabet og ABF's arbejde lokalt og på landsplan:
  Du vil måske komme til at være mødeleder ved særlige ABF-arrangementer, hvor du skal orientere andelshavere fra medlemsforeninger om de særlige karakteristika, som gælder for andelsboligområdet.
  ABF sørger for, at du er klædt på til det - både i forhold til viden og undervisningsteknik.
 • Kontakt til lokale politikere og embedsværk:
  Du har mulighed for stille op til f.eks. kommunale lokaludvalg og repræsentere ABF i sager, som er relevante for andelsboligforeninger.

Det landspolitiske arbejde

Som aktiv har du også mulighed for at blive valgt til en post i hovedbestyrelsen.

Godtgørelse af udgifter

Alle poster som aktiv i ABF er ulønnede. Du får dog godtgjort dine udgifter for transport, overnatning, m.m. efter ABF's retningslinjer, ligesom du får et mindre beløb til at dække personlige udgifter til f.eks. telefon og internet.