Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Fælles ansvar og mere viden er vejen frem for andelsboligerne

Andelsboliger er et vigtigt instrument på boligmarkedet og for fællesskabet, men boligformen er under pres - både politisk og ift. nybyggeri. ABF var vært for en spændende debat på årets Folkemøde.

DEL ARTIKEL


På en sen, solrig torsdag eftermiddag på Folkemødet, havde ABF indkaldt et blandet panel til at fortælle om deres syn på andelsboliger og hvad de mener der skal til, for at skabe flere andelsboliger.  
Sagen er nemlig, at der stort set ikke bygges nye andelsboliger i Danmark – og det står så skidt til i København, at der faktisk er blevet færre andelsboliger i byen - som Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen også fremhævede som problematisk, da hun fik ordet. Men det vender vi tilbage til. 
 
For baggrunden for ABF’s debat på Folkemødet, var nemlig den mangel på fakta og nuancer i den politiske debat, der er om andelsboliger.
Det gælder blandt andet udsagn som: ”Andelsboliger er blevet alt for dyre – ja nærmest lige så dyre som ejerboliger” eller, ”Andelsboliger holdes kunstigt nede i pris, alene for at tilgodese familiemedlemmer, hvilket stavnsbinder folk, der ønsker at flytte”.

De to udsagn taler imod hinanden – og stemmer i øvrigt ikke overens med virkeligheden. Men de peger på et generelt problem, nemlig at folk – også politikere - ved for lidt om andelsboliger, og derfor baserer deres viden på anekdoter, som ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af boligformen.

Andelsboliger er svære at forstå  
Derfor langede Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter, også ud efter både politikere og sine egne økonom-kolleger.
 
- Flertallet af danske politikere forstår ikke andelsboliger. Og økonomer vil sige, at det er lettere at lave andelsboligerne om til ejerboliger eller privat udlejning. Men her må jeg sige, at deres synspunkt er alt for snævert. Det vil have en masse negative konsekvenser at gøre det, fortalte direktøren for Boligøkonomisk Videnscenter.

Han uddybede: 

- Andelsboliger kan noget som hverken almene boliger eller ejerboliger kan. Det ville nok være lettere, hvis man havde færre boligformer, men ligesom i et orkester, så er det sådan, at jo flere instrumenter man har, jo mere spændende musik kan man lave, sagde Curt Liliegreen, hvilket størstedelen af det fremmødte publikum nikkede anerkendende til.

Fokus på fællesskaber  
Foruden Curt Liliegreen og ABF’s direktør, Jan Hansen, bestod panelet på Folkemødet af Sophie Hæstorp Andersen (S), overborgmester i Københavns Kommune og Steen Vinderslev, kommunaldirektør i Middelfart Kommune. Det betød, at debatten kunne nuanceres fra flere ståsteder, med repræsentanter fra det politiske lag, fra embedsværket, fra et videnscenter med et overordnet syn på samfundsøkonomi og fra andelsboligsektoren selv.  
 
Til at styre samtalen havde ABF engageret Jens Jonatan Steen, direktør i Tænketanken Demokratisk erhverv, som startede med at spørge panelet, hvad de synes er det helt særlige ved andelsboligerne.
 
Her nævnte alle, at andelsboligerne kan noget særligt, når det gælder fællesskaber. Og deltagerne sagde også, at rigtig mange mennesker - med god grund - mener at andelsboligen lige er noget for dem.  
Både Sophie Hæstorp Andersen og Jan Hansen fremhævede at andelsboliger er meget eftertragtede i København, men overborgmesteren sagde også, at mange ”udviklere og bygherrer desværre har set sig sure på andelsboligerne”, og at det desværre har bevirket, at der er kommet færre andelsboliger i København. 
 
Curt Liliegreen fremhævede at andelsboligen er en vigtig brik ift. boligmobiliteten, fordi den er adgangen ind til det forjættede ejerboligmarked.

- Men grunden til at andelsboligen er under pres (ift. byggeri af nye, red.), er fordi investorerne ikke tjener så meget på dem, supplerede Sophie Hæstorp Andersen.
 
Overborgmesteren ville derfor bl.a. have en snak med pensionskasserne om at de skal tage et ansvar ift. at få flere andelsboliger - og så må politikerne se om der skal laves noget om i den lovgivning, som pensionskasserne er underlagt.
 
 
Også for seniorer

Der var dog ikke kun fokus på København. Steen Vinderslev fortalte at andelsboligen i hans kommune skaber tryghed og færre individuelle forpligtelser - og derfor er en boligform som passer rigtig godt til seniorer. Han sagde dog også, at de selvgroede andelsboliger, desværre ikke rigtig kommer, hvilket i hans optik skyldes, at det er rigtig svært at få finansiering til andelsboligerne. Også selvom man i Middelfart kommune gør meget for at fremelske andelsboliger – eksempelvis ved at skrive fællesskabskrav ind i lokalplaner. Kommunen mangler dog den direkte mulighed for at kræve andelsboliger i et byudviklingsområde, på samme måde som de kan stille krav om almene boliger. 
 
Blandt publikum sad en repræsentant for Seniorbo på Frederiksberg, som var enig i panelets betragtninger og han supplerede med, at for dem var andelsboliger det helt rigtige, for der kunne de selv være med til at bestemme over deres fællesskab, frem for de almene bofællesskaber.
 
 
Genopfind finansieringen for andelsboligen
 
Jens Jonathan Steen bad efter en livlig debat om andelsboligernes udfordringer, panelet om at se lidt fremad.
Her kunne overborgmesteren fortælle at boligministeren sidder og kigger på alternative boligformer; ”ting som ligner andelsboliger, som de var”. 
Til det bad Jan Hansen om ordet og sagde, at man i den sammenhæng skulle passe på med at ændre på ting, som netop gør andelsboliger til den succes de er.
 
- Man skal også passe på med at lave strukturer, som fjerner motivationen til at renovere og lave klimainvesteringer – ting som andelsboligerne i høj grad går foran med, supplerede Jan Hansen. 
 
Curt Liliegreen mente at man måske netop skal til at anskue det at bygge andelsboliger som noget nyt i byggebranchen. De andelsboliger vi har i dag, er for flertallets vedkommende enten kommet via tilbudspligten – altså ved at omdanne gamle udlejningsejendomme - eller er blevet bygget med støtte.

- Vi har faktisk ikke så mange erfaringer med at lave nye andelsboliger, så vi skal til at lære, at bygge andelsboliger, fastslog Curt Liliegreen, som ligesom overborgmesteren også foreslog, at man skal se på institutionelle investeringer eller statslig ydelsesstøtte, ligesom man kan se på modeller, hvor fonde ejer jorden.
 
 
Fremtiden for andelsboligerne
 
Både Steen Vinderslev, Curt Liliegreen og Sophie Hæstorp Andersen, var lidt pessimistiske ift. andelsboligens fremtid.

- Der vil kun være andelsboliger i fremtiden, hvis politikerne vil det, mente Curt Liliegreen.
Anderledes positivt så Jan Hansen dog på det, for fremtiden vil ikke byde på mindre behov for fællesskaber, og som de andre paneldeltagere tidligere alle havde nævnt, så er det omkring fællesskaber, at andelsboliger kan noget helt særligt.

 

Andelsboliger på Folkemødet

ABF var vært for en debat om andelsboliger på Folkemødet på Bornholm.

Hvornår: Torsdag den 13. juni kl. 17-17.45
Hvor: Den Medlemsdemokratiske scene (K4)
Panelet var:
Jan Hansen, direktør hos ABF,
Sophie Hæstorp Andersen (S), Københavns overborgmester,
Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter,
Steen Vinderslev, kommunaldirektør i Middelfart kommune
Moderator: Jens Jonatan Steen, direktør hos Demokratisk Erhverv