Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Sidste udkald for krav mod Altan.dk

Der er sidste udkald for foreninger, der har krav mod Altan.dk, til at anmelde krav i konkursboet inden fire-ugers fristen udløber. Selvom nye ejere fortsætter aktiviteterne, bør foreninger sikre sig ved at anmelde et foreløbigt krav i konkursboet.

DEL ARTIKEL


Pressemeddelelsen fra det nye firma Altan.dk 2023 oplyste, at fortsættelsen af virksomheden Altan.dk var sikret, så der kommer fokus på at levere de mange altaner, som virksomhedens kunder venter på, og at der samtidig er skabt sikkerhed bag virksomhedens store ordrebeholdning.

Som ABF beskrev i nyhed den 13. september 2023, nævnte pressemeddelelsen dog ikke noget om de kunder, der har fået sat altaner op, og stadig har 1- og 5-års gennemgange til gode.
Ved henvendelse til kurator har ABF fået oplyst, at projekter, der er afleveret, som udgangspunkt fortsat skal behandles i konkursboet efter det gamle Altan.dk.

- Det er vigtigt, at andelsboligforeningen - også efter afleveringen af entreprisen - foretager en gennemgang med teknisk rådgiver og på den baggrund anmelder et foreløbigt krav for eventuelle mangler i konkursboet og med samtidig anmeldelse til garantistiller under en eventuel entreprenørgaranti. Det tilsvarende gør sig naturligvis gældende ved 1- og 5-års gennemgangen, lyder rådet således fra advokat Mads Schierbeck fra advokatfirmaet Mehl og Schierbeck.

Mangler efter afleveringen
I byggeprojekter aftales det normalt, at entreprenøren skal stille en garanti for arbejdet på 15 procent af entreprisesummen. Den garanti bliver nedskrevet til 10 procent efter afleveringen, til to procent efter 1-års gennemgangen og bortfalder helt efter 5-års gennemgangen, hvis ikke bygherren har fremsat krav til garantistiller om udbetaling fra garantien.

Entreprenøren deltager i både 1- og 5-års gennemgangen og kan udbedre fejl og mangler, medmindre entreprenøren er gået konkurs - i så fald er der kun konkursboet og garantien at falde tilbage på.

I sidste uge var Mads Schierbeck underviser på ABF’s webinar med titlen ”Når entreprenøren går konkurs”, hvor formålet netop var at rådgive og hjælpe de andelsboligforeninger, der kan være kommet i klemme, efter Altan.dk gik konkurs.

- Der var mange gode spørgsmål, og vi har prøvet at forklare, at selvom altanerne er sat op og arbejdet afleveret, er det stadig en klar anbefaling, at foreningerne får anmeldt krav til konkursboet, fortæller Anne Kristensen, der er juridisk chef for ABF og vært ved webinaret.

Konkursdekret
Når konkursdekretet er offentliggjort i Statstidende, indeholder det et proklama, hvor alle med krav mod konkursboet opfordres til at anmelde det inden fire uger. Har jeres forening ikke anmeldt rettidigt, bør I dog ikke afholde jer fra at anmelde krav i boet alligevel. Foreninger, der har anmeldt krav, bør via konkursportalen.dk have modtaget en redegørelse og et brev fra kurator, der beskriver, hvordan de er stillet.