Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

BBR: Når forholdene på ejendommen ændrer sig

En ny bekendtgørelse omkring BBR har netop været i høring og kan måske løse tidligere udfordringer. I den forbindelse opfordrer ABF til, at I husker at få opdateret informationer om jeres ejendom på BBR, da det er foreningens ansvar at sørge for, at det er korrekt.

DEL ARTIKEL


Den 10. august 2022 modtog over 400.000 husstande varmechecken med henblik på at yde støtte til dem, der blev hårdest ramt af de høje prisstigninger på varme i vinteren 2021/2022. Udbetalingen skete automatisk blandt andet på baggrund af oplysninger registreret i BBR om boligernes varmekilde.

Det er dog ikke alle, der får indberettet til BBR, når der sker ændringer på ejendommen, selvom det er en pligt som ejendomsejer. Derfor var der mange, der måtte se langt efter beløbet på kontoen.

Hvad er BBR?

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret, hvor du finder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Her kan du fx finde oplysninger om en boligs adresse, anvendelse, antal kvadratmeter og opførelsesår. De oplysninger, BBR har registreret om en bestemt ejendom, står på BBR-meddelelsen.

BBR-meddelelsen indeholder også oplysning om BFE-nr., som står for Bestemt Fast Ejendom, og er en ny og entydig identifikation af fast ejendom. Oplysning om BFE-nr. skal fx udfyldes, hvis foreningen bruger den fælles overdragelsesaftale, som er en standardformular udarbejdet af ABF, DE, EjendomDanmark, FAE og Danske Boligadvokater.

Du kan finde jeres ejendoms BBR-meddelelse på Vurderingsstyrelsens hjemmeside: https://bbr.dk/se-bbr-oplysninger

Når der sker forandringer på ejendommen, fx skift af varmekilde eller opførelse af sekundære bygninger, er det altså vigtigt, at det registreres i BBR, så det er de faktiske forhold, der fremgår. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bygningens registrering i BBR og de faktiske forhold, kan det oftest rettes via selvbetjeningsløsningen: Ret BBR-oplysninger - BBR

Hvem har ansvaret?

Det er kommunen, som er ansvarlig for opdatering af Bygnings- og Boligregistret. Men det er andelsboligforeningens (i praksis bestyrelsens) ansvar som ejer, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte:

”Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis I ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis I har opgivet urigtige oplysninger”, skriver Erhvervsstyrelsen på boligejer.dk.

Hvis en andelshaver har fået lov af foreningen – og evt. kommunen, hvis arbejdet kræver byggetilladelse - til at foretage en ændring på ejendommen, skal andelshaveren samarbejde med bestyrelsen om at få ændringen registreret korrekt.

Løser problem med sammenlægninger

Kort før jul var en ny bekendtgørelse i høring, og det er et omfattende regelsæt, der fremover skal bestemme, hvordan ajourføring i BBR skal foretages. Som noget nyt fremgår det af bekendtgørelsen i høring, at:

”Ved sammenlægning af boligenheder skal enhedernes andel i fælles adgangsareal for de boligenheder, der sammenlægges, lægges sammen. Ved adskillelse af en boligenhed til flere boligenheder, fordeles enhedens andel i fælles adgangsareal med lige store andel på de derved opståede enheder.”

Det løser et problem, som fx andelshavere i Københavns Kommune har oplevet i de senere år, hvor kommunen har foretaget en omberegning af arealerne af alle boligerne i opgangen, når boliger er blevet sammenlagt. En andelshaver har altså her kunnet opleve, at boligens areal i BBR kunne ændre sig flere gange i takt med, at boliger i opgangen blev sammenlagt.

ABF har i den forbindelse afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft 1. marts 2023.

Læs mere om lejlighedssammenlægninger: Lejlighedssammenlægning (abf-rep.dk)