Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Rygeregler

Oplever man røggener fra naboen, anbefaler ABF, at man i foreningerne forsøger at løse problemerne i en god tone ved at tage en snak med naboen. Måske er han/hun slet ikke klar over, hvor meget røgen generer og vil efterfølgende være parat til at ændre rygevaner, som fx at ryge ved et åbent vindue.

Andelshavere, der oplever røggener, vil ikke kunne kræve, at foreningen stopper røgen, hvis bygningen er opført i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Rygeforbud i husordenen/vedtægterne

Det kan formentlig godt besluttes på en generalforsamling at indføre et rygeforbud i foreningens vedtægter eller husorden. Et kvalificeret flertal på typisk to tredjedele af de stemmeberettigede andelshavere kan stemme et forslag igennem. Rygeforbuddet vil dog kun gælde for de andelshavere, der stemmer for, og for fremtidige beboere, der flytter ind i foreningen. De nuværende beboere er flyttet ind under nogle andre betingelser og med nogle rettigheder, som generalforsamlingen ikke bare kan ændre.

Er et rygeforbud skrevet i vedtægterne/husordenen kan en overtrædelse af forbuddet i princippet føre til eksklusion. Det kan i sidste ende blive en afgørelse, som domstolene skal træffe.