Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Andelsboligbogen

 

Andelsboligbogen er et centralt register, hvor rettigheder over en andelsbolig, fx pant og udlæg, kan tinglyses. I Andelsboligbogen kan man læse de hæftelser, der er på en given andelsbolig.

Behandlingen af dokumenter i Andelsboligbogen vil for hovedparten foregå automatisk i det digitale system.

Mere information 

Selve tinglysningen foregår på www.tinglysning.dk.

På www.tinglysningsretten.dk finder du information, vejledninger, spørgsmål og svar, nyheder og mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev.

Her finder du også adgang til et prøvesystem, hvor du kan forsøge dig med forskellige ekspeditionstyper i de to bøger.

Du kan finde svar på de mest stillede spørgsmål eller kontakte Tinglysningsrettens hotline på Tinglysningsrettens hjemmeside.