Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sekretariat

I sekretariatet er der ansat 23 medarbejdere til at varetage opgaverne i sekretariatet, som bl.a. omfatter servicering af medlemmerne, politisk interessevaretagelse, støtte organisationens tillidsvalgte i deres hverv i ABF samt udvikle nye medlemsservices.

Kontakt os på:

Tlf: 33 86 28 30

Se åbningstider

Email: abf@abf-rep.dk 

Adresse:
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V.

Vi har adresse i Ejendommen Buen


Henvendelser til medlemsrådgivningen

Du kommer hurtigere igennem til en rådgiver, hvis du har foreningens medlemsnummer eller navn klar, når du ringer.

Ved skriftlige henvendelser til medlemsrådgivningen opfordrer ABF til, at henvendelser ikke indeholder personoplysninger, som ikke er nødvendige for rådgivningen. Oplysninger om navn, adresse eller lignende, ud fra hvilke man vil kunne identificere en navngiven person, som henvendelsen drejer sig om, bør anonymiseres.

 

Se ledige stillinger her >

 

Medarbejdere i sekretariatet:

Direktion

Jan Hansen

Direktør

Ledelsessekretariat

Sif Køster

Personal Assistent

Medlemsrådgivningen

Anne Kristensen

Juridisk chef

Jacob Vilhelmsen

Jurist

Maleha Qureshi Ansari

Jurist

Jakob Holm Hansen

Jurist

Karin Monrad Fischer

Jurist

Karina Egholm

Økonomisk rådgiver

Udvikling, politik, analyse, IT og kommunikation

Isaac Abella Appelquist

Udviklings- og kommunikationschef

Lise Clemmensen

Redaktør

Signe Lindgren

Kommunikationskonsulent

Cecilie Simmelkjær

Kommunikationskonsulent

Jesper Clausen

IT-konsulent

Administration, økonomi og kurser

Kirsten Pedersen

Administrationschef

Annette Braae

Koordinator for ABF's serviceteam

Dorthe Jelvard

Møde- og kredssekretær

Pernille Scheftelowitz

Projektleder

Anja Blunch

Medlemsadministrator

Helle Holm Haraldsborg

Receptionist

Lena Estrup

Økonomi- og regnskabsleder

Martin Borregaard

Konsulent, erhvervssalg

Nicklas Elkjær Lind

Administrativ studentermedhjælp