Spring navigationen over og gå direkte til indhold
PRESSEMEDDELELSER

ABF: ”Løsningsforslag i ny rapport løser ikke problemerne”

Torsdag d. 23. juni udsendte erhvervsministeriet en rapport vedrørende finansiering af andelsboliger. Men de tiltag, der er blevet præsenteret i rapporten, er så små, at de ikke reelt løser noget. Det mener Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), som også har deltaget i udvalgsarbejdet.

DEL ARTIKEL


Hovedformålet med udvalget var at gøre det lettere at opnå finansiering af andelsboliger, både ved stiftelser og ved erhvervelse af andele, uden at det skulle gå ud over forbrugerne på andelsboligmarkedet. ABF har deltaget i udvalget, men organisationen mener, at tiltagene langt fra står mål med den opgave, der blev stillet. 

- Udvalget skulle undersøge mulighederne for at gøre andelsboligmarkedet tilgængeligt for flere og finde tiltag, der kunne forbedre finansieringsmulighederne, uden at svække forbrugerbeskyttelsen. Det, der er præsenteret her, er ikke tilstrækkeligt ift. at sikre flere stiftelser eller at give en bredere befolkningsgruppe mulighed for at låne til en andelsbolig. I bund og grund mener vi altså, at kommissoriets formål ikke er opfyldt, siger Jan Hansen, der er direktør i ABF.

De tiltag, der foreslås i rapporten, anser ABF som ”ét skridt frem og et tilbage”. 

- Vi oplever, at flere tvinges ud på ”det grå lånemarked”, fordi kravene er så stramme. Der er eksempler på stiftelser af andelsboligforeninger, hvor man har været nødt til at delfinansiere med ”kviklån”. Udvalgets arbejde var netop også at sikre forbrugerne, og det er altså dårlig forbrugerbeskyttelse, når det bliver så stramt, at folk må søge dyrere og usikre lånealternativer, siger Jan Hansen.

I forbindelse med rapporten er ABF kommet med en mindretalsudtalelse, der problematiserer, at tiltagene er så få og begrænsede, da man dermed i praksis viderefører de meget stramme finansieringsregler, der er for køb af andelsboliger og stiftelser af nye andelsboligforeninger.  

- Det er ærgerligt, at det bliver sådan et misk-mask uden egentlige løsninger. Der bliver talt meget om at etablere bofællesskaber og byggefællesskaber, hvor andelsboligen er det oplagte valg, men det er bare ikke muligt at få finansiering. Og der er endnu ikke blevet præsenteret tiltag, der samlet set vil rykke fundamentalt ved de udfordringer, der er i dag. Vi ser gerne, at man ikke stopper her, men arbejder videre mod reelle løsninger, afslutter Jan Hansen fra ABF. 

Kontakt for yderligere information:  
Direktør Jan Hansen
mail: jh@abf-rep.dk
mobil: 2010 4025