Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Tilfreds Hovedbestyrelse: Succes med webinarer og værdier

Det går rigtig godt med ABF’s arrangementer, der for tiden sætter flere rekorder. Derfor var det en tilfreds Hovedbestyrelse i ABF, der mødtes i april, hvor de også fik vendt sejren med værdiansættelsesloven og godkendt planen for det kommende Landsmøde.

DEL ARTIKEL


ABF-webinarer med mange hundrede tilmeldte og andelsboligdage med rekorddeltagelse, var blandt de ting som ABF’s Hovedbestyrelse kunne høre om, da de mødtes i Middelfart i april til forårets første møde.

De første måneder af 2024 har således været ganske succesfulde for andelsboligforeningernes organisation, der især mærker hvordan medlemmerne har taget de mange digitale tilbud til sig.
Flere og flere vil nemlig gerne være med og høre om både ”klassiske” emner som drifts- og vedligeholdelsesplaner og overdragelser, lige såvel som nye, helt aktuelle webinarer om den nye lov om værdiansættelse, der af to omgange samlede omkring 800 deltagere i alt.
Nogenlunde det samme antal – knapt 1000 andelshavere - var med til de tre fysiske andelsboligdage, der nåede max-kapacitet og bød på ventelister.
Derfor var det også en glad Landsformand, Hans Erik Lund, der roste organisationen for de velafviklede arrangementer, og der var pæn tilfredshed at spore blandt Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer.

Endnu en sejr
Der var i øvrigt generelt god grund til at tage de positive briller på for ABF’s valgte. De føromtalte populære webinarer om de nye regler for værdiansættelse, blev jo netop lavet på basis af lovens vedtagelse - hvilket må siges at være en stor politisk sejr for ABF og alle landets andelsboligforeninger.
Derfor fik Hovedbestyrelsen også mulighed for at snakke sammen om loven og vende nogle af de virkninger og betydninger, som den kan få.
Sagen er nemlig, at alle andelsboligforeninger kan få noget ud af den nye lov, som organisationen har kæmpet for gennem en længere årrække, og som nu er blevet til virkelighed.

Planer for landsmøde
Og som om det ikke var nok, fik Hovedbestyrelsen også besluttet hvordan ABF’s kommende Landsmøde den 23. november i Odense skal forløbe.
Landsmødet er organisationens øverste demokratiske beslutningsforum, hvor alle andelshavere kan deltage, og i år er der ydermere en stor markering af organisationens første 50 år som andelsboligforeningernes forkæmper.
Derfor er der også lagt op til nogle spændende taler (og talere), ligesom der er planer om en særlig paneldebat, hvor andelsboligernes rolle og betydning kan blive diskuteret - ud over de formelle ting med beretning, beslutninger og valg.

Hovedbestyrelsens møde blev i øvrigt afholdt i forlængelse af årets store temadag for alle ABF’s valgte. Her mødtes repræsentanter fra alle de lokale kredse og fik en god debat om ABF, andelsboliger og interessevaretagelse lokalt.